Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Pakketaanbod: Successieplanning met onroerend goed en levensverzekeringen na 01.09.2018

Pakketaanbod: € 50 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

In dit boek, volledig geactualiseerd in lijn met de hervorming van het erfrecht (in voege 01.09.2018) en soms verregaande standpunten van Vlabel, vindt u in detail alle (nieuwe) mogelijkheden en voordelen die de levensverzekering u biedt om op een eenvoudige, goedkope, flexibele en discrete manier uw nalatenschap te verdelen. Het gebruik van een levensverzekering als techniek om vermogen over te dragen wint dan ook aan belang. Uw (klein)kinderen of andere erfgenamen plukken er zeker de vruchten van!

in detail

We behandelen de volgende onderwerpen op een heel toegankelijke wijze zodat u een volledig beeld krijgt en de nodige antwoorden op uw vragen:

 • Het hoe en waarom van
  • vermogens- en successieplanning
  • een levensverzekering
 • Soorten levensverzekeringen
 • De fiscaliteit van uw levensverzekering
 • Erfbelasting bij levensverzekeringen
 • Successieplanning met levensverzekeringen
 • Onroerend goed kopen met levensverzekering
 • De levensverzekering en de burgerlijke maatschap
 • Lastminute-successieplanning

Met dit boek haalt u het maximum uit uw levensverzekering als interessant instrument voor een vermogens- en successieplanning. Een eenvoudige, goedkope en flexibele aanpak op maat van elke zelfstandige, bedrijfsleider of vrije beroeper. U kunt onmiddellijk aan de slag rekening houdend met de hervorming van het erfrecht en de standpunten van Vlabel.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

 • die op een eenvoudige, goedkope, flexibele en discrete manier gebruiken wil maken van een levensverzekering om aan successieplanning te doen

de adviseur

 • die zijn clïenten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Bart Chiau

 • Professor UGent

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Persoonlijke financiële planning en successieplanning: waarom ook voor u belangrijk?

2.1. Financiële planning: een ruimere kijk op uw vermogenstoestand

2.2. Successieplanning: meer dan alleen maar fiscale optimalisatie

3. Belang van de antimisbruikbepaling voor uw successieplanning

3.1. Wat houdt de antimisbruikbepaling concreet in?

3.2. Hoe kunt u achterhalen of een verrichting al dan niet onder de antimisbruikbepaling valt?

4. Wettelijk erfrecht

4.1. Wat regelt het wettelijk erfrecht?

4.2. Welke principes hanteert het wettelijk erfrecht daarbij?

4.3. Het wettelijk erfrecht van uw partner

4.4. De reservataire erfgenamen

4.5. Wat is een erfovereenkomst?

5. Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen?

5.1. Principes

5.2. Tarieven

5.3. Vrijstelling voor de gezinswoning en een deel van het roerend vermogen

6. De levensverzekering

6.1. Wat is een levensverzekering?

6.2. Welke partijen zijn bij een levensverzekering betrokken?

6.3. Rechten van de partijen

6.4. Aan welke geldigheidsvoorwaarden moet een levensverzekering voldoen?

6.5. Hoe komt een levensverzekerings­overeenkomst tot stand?

7. Welke soorten levensverzekeringen bestaan er?

7.1. Klassieke levensverzekeringen

7.2. Welke aanvullende waarborgen kunt u voorzien?

7.3. Tak 21-Universal Life-verzekeringen

7.4. Tak 23-levensverzekeringen

7.5. Tak 44: combinatie van een Tak 21 met een Tak 23

7.6. Tak 26-levensverzekering

8. De fiscaliteit van uw levensverzekering

8.1. De fiscale behandeling en de pensioen­pijlers waarbinnen uw verzekering zich situeert

8.2. Fiscaliteit van levensverzekeringen in de derde pijler

8.3. Fiscaliteit van levensverzekeringen in de vierde pijler

9. Wanneer is er erfbelasting verschuldigd bij levensverzekeringen?

9.1. Principe: erfbelasting

9.2. Wanneer is er toch geen erfbelasting verschuldigd?

9.3. Is een schuldsaldoverzekering onderworpen aan de erfbelasting?

9.4. Is er erfbelasting verschuldigd als de verzekerings­nemer overlijdt vóór de verzekerde?

9.5. Uitzondering: echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel

9.6. De verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde zijn verschillende personen

9.7. Is er erfbelasting verschuldigd op de uitkering van een groepsverzekering?

10. Successieplanning met levensverzekering

10.1. Een testament opmaken

10.2. Een levensverzekering als alternatief voor een testament

10.3. Gebruik van een levensverzekering in het kader van successieplanning: tien voordelen

10.4. Een generatiesprong organiseren met een levensverzekering

10.5. Uw reservataire erfgenamen gedeeltelijk buitenspel zetten via een levensverzekering?

10.6. Schenking

10.7. Levensverzekering met twee verzekeringsnemers

10.8. De verzekeringsgift

10.9. Duolegaat met levensverzekering

10.10. Successierechtenverzekering/erfbelasting­verzekering

10.11. Vennotenpolis

11. Onroerend goed kopen met levensverzekering

11.1. Levensverzekering ter wedersamenstelling van het kapitaal

11.2. Inpandgeving van uw levensverzekering

11.3. Een voorschot op uw levensverzekering opnemen

12. De levensverzekering en de burgerlijke maatschap

12.1. De maatschap als controlevehikel

12.2. Levensverzekering: de maatschap als bijkomend controle-instrument

13. Lastminute-successieplanning

14. Bijlagen

14.1. Successierechten in Brussel en Wallonië

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om te bepalen wanneer en hoe u optimaal uw onroerend goed overdraagt naar de volgende generatie en tegen welke kostprijs. Hierbij houden we uiteraard rekening met de grondige hervorming van het erfrecht (in voege op 01.09.2018) en de nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten ervan. Vanuit een zeer praktische invalshoek buigen we de vaak ingewikkelde regels om tot praktische tips en adviezen. Zo maakt u gegarandeerd een rechtszekere keuze in functie van uw doelstellingen en specifieke situatie bij bijvoorbeeld schenkingen aan (klein)kinderen en vruchtgebruik.

in detail

Elke eigenaar van vastgoed stelt zich onvermijdelijk de vraag wanneer en hoe zijn onroerende goederen naar de volgende generatie overgedragen kunnen worden. Om een antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen, behandelen we in dit dossier:

 • de overdracht bij overlijden
 • de overdracht bij leven
  • het schenken van onroerend goed
  • onroerend goed al in uw bezit overdragen
  • nieuwe investeringen

Als u niets onderneemt, worden uw onroerende goederen overgedragen bij uw overlijden met een pak belastingen als gevolg. U kunt echter ook actief bij leven onroerende goederen overdragen met als doel uiteraard een optimale successieplanning uit te werken en minder belastingen te betalen. Dit dossier is uw ideale gids voor een optimale overdracht van uw onroerende goederen naar de volgende generatie ook nog na de hervorming van het erfrecht.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die een praktisch antwoord zoekt op de vraag: 'Wanneer en hoe uw onroerende goederen optimaal naar de volgende generatie overdragen?'

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • Jurist en belastingconsulent - Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I. De overdracht bij overlijden

Enkele basisprincipes

1. De wettelijke devolutie

1.1. Wie is erfgenaam?

1.2. Hoe beïnvloedt het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht de samenstelling van uw nalatenschap?

1.3. Wie erft wat?

1.4. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

2. De testamentaire devolutie

2.1. Wie zijn de reservataire erfgenamen?

2.2. Hoeveel bedraagt de reserve?

2.3. Waarop wordt de reserve berekend?

2.4. Schenking op voorschot of buiten erfdeel

3. Vereffening-verdeling van de nalatenschap

3.1. Vordering tot verdeling

3.2. Samenstelling van de massa’s – inbreng

3.3. Verdeling

4. Erfbelasting/successierechten

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

Deel II. De overdracht bij leven – schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.3. Vrijstelling van inbreng

3.4. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.5. Restschenking (‘fideï-commis de residuo’)

3.6. Ontbinding van de schenking

3.7. Zaakvervanging

4. Schenkingsrechten – schenkbelasting

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

Deel III. Planningstechnieken voor overdracht

Inleiding

1. De vererving – gezinswoning

2. De schenking

2.1. Algemeen

2.2. Fiscale gunstregimes

2.3. Schenking met tussentijdse periodes

2.4. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap door één echtgenoot, gevolgd door een schenking van beide echtgenoten

3. De ouderlijke boedelverdeling

4. Erfovereenkomsten

4.1. Begrip

4.2. De verzaking aan de vordering tot inkorting van een schenking

5. De oprichting van een patrimonium­vennootschap

Deel IV. Planningstechnieken bij verwerving

Inleiding

1. De schenking van een geldsom ter verwerving van een onroerend goed

2. De gesplitste aankoop

2.1. Begrip

2.2. Juridische implicaties van de gesplitste aankoop

2.3. Fiscale implicaties van de gesplitste aankoop

3. Aanwas

3.1. Begrip

3.2. Kenmerken

3.3. Fiscale aspecten

4. Burgerlijke maatschap

Besluit

Pakketaanbod
208,00 
Pakketprijs nu: 108,00 
In dit pakketaanbod...
Vermogens- en successieplanning met levensverzekeringen
114,00 
Abonneeprijs 84,00 
Successieplanning met onroerend goed na de hervorming van het erfrecht
94,00 
Abonneeprijs 74,00 
Vermogens- en successieplanning met levensverzekeringen
114,00 
Abonneeprijs 84,00 
Successieplanning met onroerend goed na de hervorming van het erfrecht
94,00 
Abonneeprijs 74,00 
Prijzen zijn excl. btw