Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Pakketaanbod: 2 onmisbare publicaties voor u als werkgever: van 1 personeelslid tot kmo

Pakketaanbod: € 50 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier helpt u als werkgever, van 1 personeelslid tot kmoO, om op een pragmatische manier te voldoen aan uw GDPR-verplichtingen. Specifiek vanuit de invalshoek voor werkgevers leggen we GDPR (of AVG) kort uit en vertalen we dit naar concrete gevolgen voor uw personeelszaken. In een 10 stappenplan geven we aan hoe u op een haalbare manier kunt voldoen aan uw verplichtingen. Dit dossier is dan ook een must have voor u als werkgever.

in detail

GDPR of AVG heeft al veel stof doen opwaaien, vooral m.b.t. het gebruik van klantgegevens. Maar deze nieuwe regels gaan veel verder en hebben ook gevolgen voor uw personeelszaken:

 • Noodzakelijke GDPR-basiskennis voor de werkgever
 • 10-stappenplan om te voldoen
  1. Opmaken van een intern register
  2. Het verstrekken van informatie
  3. Procedure voor de uitoefening van rechten
  4. Bewaringstermijnen
  5. Aanschaf van producten, toepassingen en programma’s
  6. Beroep doen op 'verwerkers'
  7. Gegevens beveiligen. Melden van lekken.
  8. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
  9. Wie heeft toegang tot de gegevens?
  10. Gegevens doorgeven aan derden

GDPR is geen ‘ver-van-mijn-bedshow’ voor u als werkgever. Integendeel, om sancties te vermijden moet ook u voldoen aan een aantal verplichtingen. Dit tips & Advies-Dossier is hierbij uw praktisch leidraad!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de personeelsverantwoordelijke en iedereen die met personeelsdata werkt in een bedrijf

 • die in personeelzaken tegen een minimale kostprijs en zonder mogelijke boetes willen voldoen aan de nieuwe regels van de GDPR.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Dirk De Bot

 • zaakvoerder en consultant DPS4U

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Inleiding – de AVG en de uitvoering ervan

1.1. Een Europese verordening die rechtstreeks toepasselijk is

1.2. De relevantie van de Gegevensbeschermingswet voor verwerkingen in de personeelssfeer

2. Toepassing van de regelgeving

2.1. Algemeen

2.2. Materieel toepassingsgebied

2.3. Personeel toepassingsgebied – toepassing op verwerkingen door een werkgever

2.4. Territoriaal toepassingsgebied

2.5. Temporeel toepassingsgebied

2.6. Toepassing van de AVG en mogelijkheden

3. Rollen

3.1. Twee rollen – verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

3.2. De praktijk – meerdere partijen

3.3. Belang van de hoedanigheid en rol

3.4. Vuistregel

3.5. Kwalificatie van de meest voorkomende partijen in de personeelssfeer

3.6. Alternatief van uitbesteding aan een verwerker – mededeling aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

4. Uitgangspunt bij de verwerking door een gemiddelde werkgever – vier basisverwerkingen

4.1. Inleiding – ruime reikwijdte van het begrip ‘verwerking’

4.2. Onderscheid tussen de werkwoordbetekenis en de naamwoordbetekenis

4.3. Generiek doeleinde als element bij de afbakening van de doeleinden

4.4. Concrete toepassing – verwerking van de gemiddelde werkgever

4.5. Verdere opsplitsing of bundeling van verwerkingen

4.6. Eventueel bijkomende verwerkingen naargelang van de context en concrete omstandigheden

5. Grondslag voor de verwerkingen

5.1. Belang van de grondslag

5.2. Toestemming als grondslag bij verwerkingen in de personeelssfeer

5.3. Toepassing van het uitgangspunt – grondslag voor de gemiddelde verwerkingen van een werkgever

5.4. Toepassing op het uitgangspunt van de verwerkingen van een gemiddelde werkgever

6. Toepassing van de algemene beginselen

6.1. Rechtmatig, behoorlijk en transparant

6.2. Doelbinding

6.3. Minimale gegevensverwerking

6.4. Juistheid

6.5. Opslagbeperking

6.6. Integriteit en vertrouwelijkheid

6.7. Accountability

7. Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

7.1. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

7.2. Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

8. Belangrijkste verplichtingen van een gemiddelde werkgever onder de AVG

8.1. Belang van het uitgangspunt – de verwerkingen als werkgever zijn ondersteunend

8.2. Algemeen – overzicht van de belangrijkste verplichtingen in tien stappen

9. Verhaal en sancties

9.1. Administratieve sancties

9.2. Administratieve geldboetes

9.3. Aanvulling door de nationale wetgever met andere (straf)sancties?

9.4. Klacht bij de toezichthouder

9.5. Voorziening of vordering tegen de verantwoordelijke

9.6. Vordering tot schadevergoeding

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om twee tegengestelde belangen te verenigen: met respect voor de privacy van uw personeel toch de nodige controles uitvoeren op hun doen en laten. Wij geven tips en adviezen over wanneer en onder welke voorwaarden u zonder problemen en juridische discussies nadien uw doel kunt bereiken. Dit dossier geeft voor 14 veelvoorkomende situaties duidelijk aan waar het recht op privacy eindigt en het controlerecht begint (of omgekeerd). De online service helpt u met 6 concrete policy's om duidelijke regels vast te leggen.

in detail

Meer en meer beroepen werknemers zich op hun recht op privacy tijdens het uitvoeren van hun werk. Als werkgever is het uw plicht hier correct en juridisch veilig mee om te gaan. De toenemende complexiteit van de regelgeving hierover maakt het u echter niet gemakkelijk. Dit dossier geeft u de nodige tips en adviezen voor een correcte aanpak in 14 concrete situaties. Hierbij verwijzen we ook steeds naar de regelgeving die van toepassing is.

 1. Privacy bij de aanwerving
 2. Toegangscontrole via identificatiebadges
 3. Controle van de briefwisseling
 4. Gsm-controle
 5. E-mailcontrole
 6. Internetcontrole
 7. Controle op en van sociale media
 8. Controle op het gebruik van eigen apparaten (BYOD)
 9. Pc-controle
 10. Controle van de arbeidstijd en de productiviteit
 11. Gps-controle (geolocatie)
 12. Cameracontrole
 13. Alcohol- en drugscontrole
 14. Uitgangscontrole

Duidelijke afspraken zijn de basis om problemen te vermijden. Dit dossier is een onmisbaar werkinstrument voor elke werkgever om juridisch veilig en respectvol met zijn personeel om te gaan. Via de online service bij dit dossier krijgt u toegang tot 6 kant-en-klare policy's die u op eenvoudige wijze kunt personaliseren. Zo kunt u onmiddellijk aan de slag.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

personeelsverantwoordelijken, bedrijfsleiders en ondernemers

 • die de dunne grens tussen privacy en controle van werknemers correct en probleemloos moeten respecteren

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Dirk De Bot

 • zaakvoerder en consultant DPS4U

 

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Inleidende begrippen

1. Recht op privacy

2. Privacy en gegevensbescherming

3. Recht op controle van de werkgever

4. Toepassing van andere wet- en regelgevingen

5. Impact van de AVG

Deel 1Privacy bij de aanwerving

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Vragen

Deel 2Toegangscontrole via identificatiebadges

1. Algemeen

2. Toegangscontrole en identificatie via badges

3. Vragen

Deel 3Controle van de briefwisseling

1. Algemeen

2. Wettelijk kader – geen uitdrukkelijke regelgeving

3. Onderscheid tussen professionele en private briefwisseling

4. Risico’s bij het openen van een aan een werknemer gerichte brief

5. Richtlijn/aanbeveling

6. Vragen

Deel 4Gsm-controle

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Opportuniteit van een policy

4. Doeleinden voor controle

5. Vragen

Deel 5E-mailcontrole

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Is de controle van e-mail toegelaten of strafbaar?

4. Opportuniteit van een beleid inzake het gebruik van e-mail

5. De basisbeginselen bij controle

6. Aanbeveling om professionele en private communicatie te scheiden

7. Geen absoluut verbod op het gebruik van e-mail voor private doeleinden

8. Verbod op voortdurende screening van de personen met wie werknemers mailen

9. Verbod op het meelezen van e-mails

10. Raadpleging van e-mails van een afwezige collega

11. Raadpleging van de mailbox van een werknemer die het bedrijf verlaten heeft (en al dan niet ontslagen is)

Deel 6Internetcontrole

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Opportuniteit van een beleid inzake het gebruik van internet

4. Toepassing van drie basisbeginselen bij controle

5. Twee vormen van controle van internetgebruik

6. Controle van internetgebruik – het opnemen van informatie in logbestanden

7. Vragen

Deel 7Controle op en van sociale media

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Meerdere gradaties en situaties bij werknemers die actief zijn op sociale media

4. Noodzaak van een beleid

5. De band tussen het gebruik van sociale netwerken en de arbeidsovereenkomst – het virtueel absenteïsme

6. De inhoud van de uitlatingen op sociale netwerken – e-beledigingen

7. Praktische tips

8. Vragen

Deel 8Controle op het gebruik van eigen apparaten (BYOD)

1. Algemeen

2. BYOD (Bring Your Own Device) = POCE (Personally Owned, Company Enabled)

3. Wettelijk kader

4. Beslissing inzake BYOD

5. Controle of monitoring

Deel 9Pc-controle

1. Algemeen

2. Uitgangspunt

3. Wettelijk kader

4. Analogie met de regeling inzake controle op onlinecommunicatiemiddelen

5. Onderscheid tussen de harde schijf en de programma’s of toepassingen

6. Redenen voor een controle van de harde schijf

7. Praktische richtlijnen

8. Wacht- of paswoorden

9. Vragen

Deel 10Controle van de arbeidstijd en de productiviteit

1. Algemeen

2. Verschillende vormen van controle

3. Algemene richtlijnen

Deel 11Gps-controle (geolokalisatie)

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Toepassing van de vier basisbeginselen inzake gegevensverwerking

4. Vragen

Deel 12Cameracontrole

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Toepassing van het finaliteitsbeginsel

4. Vereiste van proportionaliteit

5. Noodzaak van transparantie

6. Vragen

Deel 13Alcohol- en drugscontrole

1. Inleiding

2. Wettelijk kader

3. Voorwaarden voor het uitvoeren van (niet-biologische) alcohol- en drugstesten

4. Vragen

Deel 14Uitgangscontrole

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Onderscheid tussen fouillering en controle van goederen

4. Beperking tot de controle van (vrijwillig voorgelegde) goederen

5. Vragen

Bijlagen