Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Onroerende verhuur: vrijgesteld of met btw?

Inclusief de nieuwe optieregeling voor btw vanaf 1 januari 2019

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om in het kluwen van regels en nieuwe maatregelen bij de verhuur van onroerend goed te bepalen of u nu wel of niet btw moet/kunt heffen. We hebben het ook over het al dan niet recht hebben op btw-aftrek. We geven een duidelijk overzicht van de regels die nu van toepassing zijn en uiteraard verdiepen we ons ook in het definitief wetsontwerp (goedgekeurd op 04.10.2018) waardoor de btw-optie tussen btw-plichtigen vanaf 01.01.2019 onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Dit dossier brengt klaarheid over de voorwaarden, de inwerkingtreding, de herzieningstermijn, ... We zetten uw mogelijkheden op een rijtje en analyseren de voor- en nadelen van de keuzes die u heeft.

in detail

Om u een goed inzicht te geven in deze complexe materie en in uw keuzeproces, behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Het wettelijke kader (inclusief rechtspraak)
 • De onroerende verhuur van a tot z
  • Essentiële kenmerken
  • Professioneel vastgoed
  • Verhuur of terbeschikkingstelling
  • Onroerende financieringshuur
  • Gebouwen in havengebied
  • Safeloketten
 • Bijzondere gevallen inzake onroerende verhuur
 • Zakelijke rechten op een onroerend goed
 • De btw-eenheid
 • De nieuwe Belgische wetgeving vanaf 01.01.2019

Met dit dossier kunt u onmiddellijk rekening houden met de nieuwe regels voor projecten waarvan de eerste opeisbaarheid van btw zich voordoet na 01.10.2018. Dit Tips & Advies-Dossier analyseert voor u zowel de bestaande regelgeving als de nieuwe, zodat u weet welke regeling u het best toepast in uw situatie.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen die onroerend goed huurt of verhuurt

 • om in het kluwen van regels en nieuwe maatregelen bij de verhuur van onroerend goed te kunnen bepalen of men nu wel of niet btw moet/kan heffen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Luc Heylens

 • Director VAT Departement, Deloitte Private
 • Belastingconsulent IAB

Marc Van Ginderachter

 • Hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Wettelijk kader – EU

2.1. Europese richtlijn

2.2. Europese rechtspraak

3. Wettelijk kader – België

3.1. Belgisch Btw-Wetboek – Huidige wetgeving

3.2. Belgische rechtspraak

4. De onroerende verhuur

4.1. Begrip

4.2. Essentiële kenmerken

4.3. Onderscheid met het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen

4.4. De terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen

4.5. De terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen

4.6. Het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak gegeven wordt en de terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen

4.7. De onroerende financieringshuur

4.8. Verhuur van gebouwen gelegen in havengebieden

4.9. De verhuur van safeloketten

5. Bijzondere gevallen inzake onroerende verhuur

5.1. Onderscheid actieve en passieve verhuur

5.2. Verhuur van onroerende goederen en bijkomende prestaties

5.3. Verhuur die tegelijk betrekking heeft op onroerende goederen en op roerende goederen

5.4. De terbeschikkingstelling van standplaatsen op handelsbeurzen en tentoonstellingen

5.5. De terbeschikkingstelling van een zaal voor het tentoonstellen van kunstwerken

5.6. De overdracht van of het verlenen van rechten op het recht om producten uit de grond te halen

5.7. Bedrijven- en dienstencentra

5.8. Winkelcentra

5.9. Ruimte voor het aanbrengen van reclame of reclameborden

6. De vestiging of overdracht van zakelijke rechten op een onroerend goed

6.1. Algemeen

6.2. Welke zakelijke rechten?

6.3. Zakelijke rechten op nieuwe gebouwen

6.4. Vrijstelling en uitzonderingen

6.5. Administratieve commentaar

6.6. Rechtspraak

6.7. Voorafgaande beslissingen

7. De btw-eenheid

7.1. Wettelijke bepalingen

7.2. Een belastingplichtige kan slechts lid zijn van één enkele btw-eenheid

7.3. Werking van een btw-eenheid

7.4. Recht op aftrek

7.5. Voor- en nadelen van de btw-eenheid

7.6. Implementatie van de btw-eenheid

8. Onroerende verhuur in Nederland

8.1. Algemeen

8.2. Wanneer altijd belast verhuren?

8.3. Wanneer kiezen voor belaste verhuur?

9. Nieuwe Belgische wetgeving vanaf 1 januari 2019

9.1. Wettelijke aanpassingen

9.2. Optionele belastingheffing voor onroerende verhuur

9.3. Kortdurende verhuur sowieso aan btw onderworpen

9.4. Misbruik – normale waarde als MVH

9.5. Herziening van btw

9.6. Toepassing in de tijd

9.7. Overgangsbepalingen

9.8. Verlaagde tarieven

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

98,00 

78,00 

197
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

 

98,00 

197
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067