Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Onroerende huur of verhuur beroepspand: met of zonder btw?

Inclusief de nieuwe regels inzake herzieningen van btw op gebouwen die verhuurd worden met toepassing van btw

Een Tips & Advies-Dossier over... 

Samengevat

Dit geactualiseerde dossier brengt de wijzigingen van de huidige regelgeving in kaart. Vereenvoudiging van de btw-reglementering en investeringen in nieuwbouw en vernieuwbouw stimuleren zijn er alvast twee doelstellingen van, volledig uitgewerkt in dit dossier. Het is uw leidraad om bij de (ver)huur van onroerend goed te bepalen of u nu wel of niet btw moet/kunt heffen en of u al dan niet recht heeft op btw-aftrek of een (gedeeltelijke) herziening. Dit dossier brengt klaarheid over de voorwaarden, de inwerkingtreding, de herzieningstermijn, de mogelijkheden, ... en hun voor- en nadelen.

In detail

Om u een goed inzicht te geven in deze complexe materie en in uw keuzeproces, behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Het wettelijke kader (inclusief Belgische en europese rechtspraak en voorbeelden)
 • De onroerende verhuur van a tot z
 • Bijzondere gevallen inzake onroerende verhuur
 • Zakelijke rechten op een onroerend goed
 • De btw-eenheid
 • De nieuwe Belgische wetgeving vanaf 01.01.2019
  • Wat is er nieuw?
  • Antwoorden op veelgestelde vragen
  • Voorbeelden en bespreking van circulaires

Dit Tips & Advies-Dossier analyseert voor u de nieuwe regelgeving met de btw-optie. Aangevuld met vele praktijkvoorbeelden en FAQ is het de ideale basis om te bepalen welke regeling u het best toepast in uw situatie.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen die onroerend goed huurt of verhuurt

 • om in het kluwen van regels en nieuwe maatregelen bij de verhuur van onroerend goed te kunnen bepalen of men nu wel of niet btw moet/kunt heffen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Luc Heylens

 • Bestuurder, LH VAT Consult BVBA
 • Gecertificieerd belastingadviseur ITAA

Marc Van Ginderachter

 • Hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Wettelijk kader – EU

2.1. Europese richtlijn

2.2. Europese rechtspraak

3. Wettelijk kader – België

3.1. Belgisch Btw-Wetboek – Vorige wetgeving

3.2. Belgische rechtspraak

4. De onroerende verhuur

4.1. Begrip

4.2. Essentiële kenmerken

4.3. Onderscheid met het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen

4.4. De terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen

4.5. De terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen

4.6. Het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak gegeven wordt en de terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen

4.7. De onroerende financieringshuur

4.8. Verhuur van gebouwen gelegen in havengebieden

4.9. De verhuur van safeloketten

5. Bijzondere gevallen inzake onroerende verhuur

5.1. Onderscheid actieve en passieve verhuur

5.2. Verhuur van onroerende goederen en bijkomende prestaties

5.3. Verhuur die tegelijk betrekking heeft op onroerende goederen en op roerende goederen

5.4. De terbeschikkingstelling van standplaatsen op handelsbeurzen en tentoonstellingen

5.5. De terbeschikkingstelling van een zaal voor het tentoonstellen van kunstwerken

5.6. De overdracht van of het verlenen van rechten op het recht om producten uit de grond te halen

5.7. Bedrijven- en dienstencentra

5.8. Winkelcentra

5.9. Ruimte voor het aanbrengen van reclame of reclameborden

6. De vestiging of overdracht van zakelijke rechten op een onroerend goed

6.1. Algemeen

6.2. Welke zakelijke rechten?

6.3. Zakelijke rechten op nieuwe gebouwen

6.4. Vrijstelling en uitzonderingen

6.5. Administratieve commentaar

6.6. Rechtspraak

6.7. Voorafgaande beslissingen

7. De btw-eenheid

7.1. Wettelijke bepalingen

7.2. Een belastingplichtige kan slechts lid zijn van één enkele btw-eenheid

7.3. Werking van een btw-eenheid

7.4. Recht op aftrek

7.5. Voor- en nadelen van de btw-eenheid

7.6. Implementatie van de btw-eenheid

8. Onroerende verhuur in Nederland

8.1. Algemeen

8.2. Wanneer altijd belast verhuren?

8.3. Wanneer kiezen voor belaste verhuur?

9. Nieuwe Belgische wetgeving sinds 1 januari 2019

9.1. Wettelijke aanpassingen

9.2. Doel van de maatregel

9.3. Optionele belastingheffing voor onroerende verhuur

9.4. Kortdurende verhuur sowieso aan btw onderworpen

9.5. Toepassingsgevallen

9.6. Misbruik – normale waarde als MVH

9.7. Herziening van btw

9.8. Overdracht van verhuurd gebouw

9.9. Bewaringstermijn

9.10. Verlaagde tarieven

9.11. Voorafgaande beslissingen in verband met de optionele onroerende verhuur

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met een actief abonnement
267
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

267
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067