Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Onroerende huur of verhuur beroepspand: met of zonder btw?

Inclusief de nieuwe optieregeling, de wijzigingen en de toelichtingen van de fiscus

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Vereenvoudiging van de btw-reglementering en investeringen in nieuwbouw en vernieuwbouw stimuleren. Dit zijn twee van de doelstellingen van de nieuwe regelgeving van toepassing sinds 1 januari 2019. Dit dossier is uw leidraad om bij de (ver)huur van onroerend goed te bepalen of u nu wel of niet btw moet/kunt heffen en of u al dan niet recht heeft op btw-aftrek. Dit dossier brengt klaarheid over de voorwaarden, de inwerkingtreding, de herzieningstermijn, ... We zetten uw mogelijkheden op een rijtje en analyseren de voor- en nadelen.

in detail

Om u een goed inzicht te geven in deze complexe materie en in uw keuzeproces, behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Het wettelijke kader (inclusief rechtspraak en voorbeelden)
 • De onroerende verhuur van a tot z
 • Bijzondere gevallen inzake onroerende verhuur
 • Zakelijke rechten op een onroerend goed
 • De btw-eenheid
 • De nieuwe Belgische wetgeving vanaf 01.01.2019
  • Wat is er nieuw?
  • Antwoorden op veelgestelde vragen
  • Voorbeelden

Dit Tips & Advies-Dossier analyseert voor u de nieuwe regelgeving met de btw-optie. Aangevuld met vele praktijkvoorbeelden en FAQ is het de ideale basis om te bepalen welke regeling u het best toepast in uw situatie.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen die onroerend goed huurt of verhuurt

 • om in het kluwen van regels en nieuwe maatregelen bij de verhuur van onroerend goed te kunnen bepalen of men nu wel of niet btw moet/kunt heffen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Luc Heylens

 • Zaakvoerder, LH VAT Consult BVBA
 • Belastingconsulent IAB

Marc Van Ginderachter

 • Hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Wettelijk kader – EU

2.1. Europese richtlijn

2.2. Europese rechtspraak

3. Wettelijk kader – België

3.1. Belgisch Btw-Wetboek – Vorige wetgeving

3.2. Belgische rechtspraak

4. De onroerende verhuur

4.1. Begrip

4.2. Essentiële kenmerken

4.3. Onderscheid met het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen

4.4. De terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen

4.5. De terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen

4.6. Het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak gegeven wordt en de terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen

4.7. De onroerende financieringshuur

4.8. Verhuur van gebouwen gelegen in havengebieden

4.9. De verhuur van safeloketten

5. Bijzondere gevallen inzake onroerende verhuur

5.1. Onderscheid actieve en passieve verhuur

5.2. Verhuur van onroerende goederen en bijkomende prestaties

5.3. Verhuur die tegelijk betrekking heeft op onroerende goederen en op roerende goederen

5.4. De terbeschikkingstelling van standplaatsen op handelsbeurzen en tentoonstellingen

5.5. De terbeschikkingstelling van een zaal voor het tentoonstellen van kunstwerken

5.6. De overdracht van of het verlenen van rechten op het recht om producten uit de grond te halen

5.7. Bedrijven- en dienstencentra

5.8. Winkelcentra

5.9. Ruimte voor het aanbrengen van reclame of reclameborden

6. De vestiging of overdracht van zakelijke rechten op een onroerend goed

6.1. Algemeen

6.2. Welke zakelijke rechten?

6.3. Zakelijke rechten op nieuwe gebouwen

6.4. Vrijstelling en uitzonderingen

6.5. Administratieve commentaar

6.6. Rechtspraak

6.7. Voorafgaande beslissingen

7. De btw-eenheid

7.1. Wettelijke bepalingen

7.2. Een belastingplichtige kan slechts lid zijn van één enkele btw-eenheid

7.3. Werking van een btw-eenheid

7.4. Recht op aftrek

7.5. Voor- en nadelen van de btw-eenheid

7.6. Implementatie van de btw-eenheid

8. Onroerende verhuur in Nederland

8.1. Algemeen

8.2. Wanneer altijd belast verhuren?

8.3. Wanneer kiezen voor belaste verhuur?

9. Nieuwe Belgische wetgeving sinds 1 januari 2019

9.1. Wettelijke aanpassingen

9.2. Doel van de maatregel

9.3. Optionele belastingheffing voor onroerende verhuur

9.4. Kortdurende verhuur sowieso aan btw onderworpen

9.5. Toepassingsgevallen

9.6. Misbruik – normale waarde als MVH

9.7. Herziening van btw

9.8. Toepassing in de tijd

9.9. Overgangsbepalingen

9.10. Verlaagde tarieven

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.