Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Omdat NU, na al de recente hervormingen, het moment is om eraan te beginnen!

Pakketaanbod: € 48 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit geactualiseerde Tips & Advies-Boek geeft u antwoorden op en advies over 100 uit het leven gegrepen vragen rond de afhandeling van een erfenis. Enerzijds leert u uw eigen rechten en plichten kennen en kunt u spanningen of discussies tussen erfgenamen vermijden en/of oplossen bij een overlijden. Anderzijds kunt u met deze antwoorden en de duidelijke uitleg ook nadenken over de verdeling van uw eigen nalatenschap later. Uiteraard houden we hierbij rekening met de recentste wijzigingen, waaronder de afschaffing van de 'kaasroute' en de Vlaamse hervorming van de erfbelasting.

in detail

Liever later dan vroeger, maar ooit komt de dag waarop u (opnieuw) geconfronteerd wordt met een overlijden. Op dat emotionele moment komt u terecht in de vragenmolen over de verdeling van de nalatenschap en moeten er allerhande beslissingen genomen worden. Dit boek is uw leidraad in moeilijke momenten, maar ook vooraf:

 • 100 situaties/vragen uit de praktijk
  • om misverstanden uit te klaren
  • om problemen en discussies te vermijden en/of op te lossen
  • om uw eigen nalatenschap in functie van uw familiale situatie nu al in vraag te stellen
 • opgedeeld in 4 herkenbare thema’s
  • wie erft wat?
  • erfbelasting betalen
  • een testament opmaken
  • aanvaarding, aangifte en verdeling nalatenschap

Omdat bijna iedereen erft en iedereen zelf ooit sterft, is dit nu al een onmisbare gids. Het is uw leidraad in moeilijke momenten, maar ook om zelf nu al na te denken over hoe u die moeilijke momenten voor uw nabestaanden kunt vermijden.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige ondernemer, de vrije beroeper

 • die zijn rechten en plichten wil kennen bij de verdeling van een nalatenschap
 • die nu al wil nadenken over de verdeling van zijn eigen nalatenschap

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door.. 

Jan Roodhooft

 • advocaat Roodhooft & Allaerts

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Wie erft wat?

1. Kunnen uw ouders uw broers of zussen zomaar onbeperkt bevoordelen via schenkingen of bij testament?

2. Wie erft er van mij als ik niet gehuwd ben en geen kinderen nalaat?

3. Kan ik het volledige beschikbare deel aan één kind nalaten en er tegelijkertijd voor zorgen dat diens kinderen erven als mijn kind vóór mij overlijdt?

4. Hebben de kinderen van mijn overleden kind ook recht op een deel van mijn nalatenschap?

5. Wanneer erf ik toch van een ver familielid?

6. Erven kinderen uit een tweede huwelijk en stiefkinderen ook?

7. Erf ik als stiefkind van mijn stiefvader en hoeveel erfbelasting betaal ik dan?

8. Wat erft mijn wettelijk samenwonende partner van mij? Kan ik haar bij testament meer toekennen?

9. Wat erft mijn feitelijk samenwonende partner van mij? Kan ik haar bij testament meer toekennen?

10. Kan ik mijn echtgenote via mijn testament onterven?

11. Mijn vader is ontzet uit het ouderlijk gezag. Erft hij nog van mij?

12. Volgens welke regels wordt de nalatenschap verdeeld als de overledene in het buitenland woont?

Deel 2 - Erfbelasting betalen

13. Hoe hoog is de erfbelasting in Vlaanderen eigenlijk? En wat zijn de tarieven van de successierechten in Wallonië en Brussel?

14. Welke regels gelden er in de erfbelasting voor de vrijstelling voor de gezinswoning?

15. Wanneer is er toch erfbelasting verschuldigd op een schenking?

16. Moet ik erfbelasting betalen op een schenking die mijn ouders aan mij doen voor een Nederlandse notaris?

17. Hoe wordt de waarde van het vruchtgebruik en de blote eigendom bepaald om de erfbelasting te berekenen?

18. Wat houdt de regeling voor kleine nalatenschappen in?

Deel 3 - Een testament opmaken

19. Kan ik in mijn testament een kind (deels) onterven?

20. Wanneer kan ik een kind onterven wegens onwaardigheid?

21. Kan ik een ongeboren kleinkind al in mijn testament opnemen?

22. Kan ik mijn vriendin met wie ik samenwoon een recht van bewoning geven in mijn testament?

23. Hoe zorg ik ervoor dat mijn partner bij mijn overlijden kan kiezen welke goederen ze wil erven?

24. Kan ik mijn kleinkinderen iets nalaten en er tegelijkertijd voor zorgen dat ze pas zodra ze bv. 30 jaar zijn over het geld kunnen beschikken?

25. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de goederen die ik nalaat na het overlijden van de begunstigde bij een persoon van mijn keuze terechtkomen?

26. Hoe kunt u uw erfgenamen ontmoedigen om uw testament aan te vechten?

27. Hoe kom ik te weten of de overledene een testament opmaakte?

28. Waarom kan het fiscaal voordelig zijn om uw nalatenschap over een groot aantal begunstigden te verdelen?

29. Wanneer is het interessant om een duolegaat in uw testament op te nemen?

30. Ik hoorde onlangs dat er zoiets bestaat als een ‘ik-opa’-testament. Wat houdt zo’n testament precies in?

31. Kan een minderjarig kind een testament opstellen?

32. Kunnen de erfgenamen al vóór het overlijden afspraken maken over het verdelen van de nalatenschap?

33. Kan ik zelf vooraf mijn onroerende goederen verdelen over mijn kinderen?

34. Kan ik verpleegsters of verzorgend personeel in mijn testament opnemen?

35. Wat is de taak van een testament­uitvoerder?

36. Wat zijn de voordelen van een notarieel testament? Hoeveel kost dat?

37. Kan ik zelf een testament opstellen? Hoe doe ik dat dan?

38. Kan ik een notarieel testament achteraf zelf wijzigen?

39. Wat is het nut van een internationaal testament?

Deel - Aanvaarding, aangifte en verdeling nalatenschap

40. Ik zou aan een notaris willen vragen om de aangifte in het kader van de erfbelasting op te maken. Hoeveel zal mij dit kosten?

41. Hoe doe ik aangifte van een nalaten­schap?

42. Welke passiefposten mag ik in mindering brengen bij de aangifte van een nalatenschap?

43. Hoe bepaal ik de waarde van een onroerend goed in de aangifte van een nalatenschap?

44. Hoe kunt u de kluis van de overledene laten openen?

45. Wat houdt een aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving precies in?

46. Door welke handelingen heeft u de nalatenschap al aanvaard?

47. Hoe verwerpt u een nalatenschap en wat zijn daarvan de gevolgen voor de andere erfgenamen?

48. Wat zijn de gevolgen voor de verdeling van de nalatenschap als een andere erfgenaam minderjarig is?

49. Ik verwierp de nalatenschap. Moet ik dan toch nog bepaalde kosten betalen?

50. Hoe raak ik aan het geld op de bank­rekening die na een overlijden geblokkeerd is?

51. Wie moet de facturen van de overledene betalen?

52. Mijn moeder is gestorven en mijn vader leeft nog. Mag ik dan alvast mijn kindsdeel opeisen?

53. Moet ik al erfbelasting betalen als de erfgenamen niet uit de onverdeeldheid treden?

54. Kunnen de kinderen hun stiefmoeder-vruchtgebruiker uitkopen om zo volle eigenaar te worden?

55. Hoe wordt de nalatenschap van uw ouders verdeeld als er bij het overlijden van de eerste ouder geen verdeling gebeurde?

56. Wanneer wordt een schenking bij de verdeling van de nalatenschap toch nog verrekend?

57. Kan het geschonkene terugkeren naar de schenker als de begiftigde vooroverlijdt?

58. Hoe bewijs ik dat een schenking effectief ‘buiten erfdeel’ was?

59. Hoe wordt de waarde van een geschonken bouwgrond bepaald bij de verdeling van de nalatenschap?

60. Kan de aankoop van een onroerend goed in blote eigendom van uw ouders achteraf als een schenking aanzien worden?

61. Moet ik een uitkering uit de levens­verzekering van de overledene delen met de andere erfgenamen?

62. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de nalatenschap van uw ouder recht­streeks naar uw eigen kinderen gaat?

63. Zijn er registratierechten als de kinderen de onroerende goederen verdelen?

64. Wat gebeurt er als de overledene via erfpacht een onroerend goed gekocht heeft?

65. Heb ik nog een vruchtgebruik als mijn overleden partner de blote eigendom van een eigen onroerend goed wegschonk?

66. Kunnen de andere erfgenamen een compensatie vragen omdat mijn ouders mijn studies of een trouwfeest betaald hebben?

67. Heb ik recht op compensatie als ik vroeger gratis voor mijn ouders gewerkt heb?

68. Kan ik uit de nalatenschap een vergoeding vragen als mijn moeder gratis bij mij inwoonde?

69. Kan ik een compensatie vragen als een broer of zus jarenlang gratis in een huis van mijn ouders gewoond heeft?

70. Kan ik na een overlijden een compensatie vragen voor alles wat ik jarenlang voor de overledene gedaan heb?

71. Wat gebeurt er met de gerechtelijke procedures van de overledene?

72. Zijn er speciale regels om de persoonlijke spullen van de overledene te verdelen?

73. Wat doe ik als er zich in het huis van de overledene zaken bevinden die mijn eigendom zijn?

74. Wat gebeurt er met het bedrijf als de bestuurder overlijdt?

75. Wat houdt de specifieke erfregeling voor landbouwbedrijven in?

76. Wat gebeurt er met de verhuur­contracten van de panden van de overledene?

77. Wat gebeurt er met het huurcontract van de overledene?

78. Is het soms voordelig de nalaten­schap te verwerpen als u vroeger al een schenking kreeg?

79. Wat doe ik als de erfgenamen goederen die aan mij gelegateerd werden niet willen afgeven?

80. Wat doe ik als de notaris gelden ten onrechte niet doorstort?

81. Wat doet u als u het met de andere erfgenamen niet eens wordt over de verdeling van de nalatenschap?

82. Mag de notaris opbrengsten van de verkoop van goederen uit de nalatenschap blokkeren en voor wie zijn dan de interesten?

83. Binnen welke termijn moet de notaris een vereffening-verdeling afwerken?

84. Wat doe ik als ik vermoed dat een andere erfgenaam de kluis van de overledene leeggemaakt heeft?

85. Wat doe ik als ik vrees dat mijn broer of zus waardevolle goederen zou wegnemen uit de woning van mijn overleden ouder?

86. Kan ik een testament aanvechten omdat de overledene onvoldoende gezond van geest was?

87. Heeft een buitenechtelijk kind ook recht op een deel van de nalatenschap?

88. Hoe kunnen wij als erfgenamen de meubels van onze ouders correct verdelen bij hun overlijden?

89. Wat kunt u doen als een andere erfgenaam waardevolle voorwerpen wegneemt?

90. Kan ik de rekeninguittreksels van een overledene bij de bank opvragen?

91. Hoe raak ik uit de onverdeeldheid als ik samen met een broer of zus een huis erf?

92. Mag een erfgenaam het huis dat hij samen met een broer of zus bezit te koop stellen?

93. Kan ik de andere erfgenamen verplichten hun aandeel in het tweede verblijf van mijn ouders aan mij te verkopen?

94. Mag de vruchtgebruiker van een woning het pand verhuren of de bestemming ervan wijzigen?

95. Kan ik als blote eigenaar het pand verkopen?

96. Wie betaalt de kosten aan een pand, de vruchtgebruiker of de blote eigenaar?

97. Moet ik achteraf rekenschap geven als ik de geldzaken van de overledene beheerde?

98. Wat is het belang van het opmaken van een inventaris van de nalatenschap?

99. Wat zijn de gevolgen als een erf­genaam liegt bij het opmaken van de inventaris?

100. Hoelang kan het duren en hoeveel kan het u kosten als u een advocaat aanstelt en naar de rechtbank stapt?

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

In dit nieuwe Tips & Advies-Boek begeleiden we u stap voor stap bij het nadenken over en uitwerken van een successieplanning op maat van een zelfstandige, vrije beroeper of bedrijfsleider. We geven u een overzicht van de vragen die u zich daarbij moet stellen en koppelen daaraan antwoorden, oplossingen, tips en adviezen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hoe u in uw persoonlijke situatie een optimale successieplanning kunt opstarten en uitbouwen. Vanzelfsprekend verliezen we daarbij het fiscale aspect nooit uit het oog.

in detail

Elke zelfstandige of ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag hoe hij zijn activiteit of zijn vennootschap en zijn privévermogen optimaal kan overdragen naar de volgende generatie. Dit dossier is uw leidraad om tot het antwoord te komen.

 • STAP 1: Ken de (nieuwe) basisregels: erfrecht, huwelijksvermogensrecht, samenlevingsrecht, giften, registratierechten, successierechten
 • STAP 2: Alle nodige informatie verzamelen
 • STAP 3: Doelstellingen en bezorgdheden in kaart brengen
 • STAP 4: Situatie as is uitwerken
 • STAP 5: Pensioen en cashflow analyse
 • STAP 6: Technieken van successieplanning selecteren
 • STAP 7: Actieplan

Het uitwerken van een successieplanning heeft als doel op een wettelijke manier zo weinig mogelijk erfbelasting te betalen. Iedereen ziet immers zijn vermogen liever maximaal naar zijn erfgenamen gaan en niet naar de staat. Dit boek is dan ook een must have om u hierbij te helpen. Bestel nu!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

iedereen

 • die alle kennis op zak wil hebben om een successieplanning op te maken en niets over het hoofd wil zien bij het uitwerken ervan.

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • estate planner Belfius

Bruno Bosch

 • hoofdrecateur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1: Stap 1 – Ken de basisregels

1. Erfrecht

1.1. Wettelijk erfrecht

1.2. Afwijken van het wettelijk erfrecht?

1.3. Hervorming erfrecht 2017-2018

2. Huwelijksvermogensrecht

2.1. Primair huwelijksstelsel

2.2. Secundair huwelijksstelsel

2.3. Hervorming huwelijksvermogensrecht 2018

3. Samenlevingsrecht

3.1. Verschillende samenlevingsvormen

3.2. Wettelijke samenwoning

3.3. Loutere feitelijke samenwoning

4. Giften - schenking en testament

4.1. Schenking

4.2. Testament

5. Registratierechten

5.1. Verkooprecht

5.2. Schenkingsrechten

6. Successierechten

6.1. Vlaanderen – Brussel – Wallonië: afzonderlijke spelregels

6.2. Vlaamse successierechten

6.3. Brusselse tarieven in de successierechten

6.4. Waalse tarieven in de successierechten

Deel 2: Stap 2 – Volledige informatie verzamelen

1. Gegevens verzamelen – werk met een checklist!

2. Familiale situatie

3. Overzicht van het vermogen

3.1. Actiefbestanddelen in het vermogen

3.2. Passief van het vermogen

4. Wat heeft u al gepland?

4.1. Huwelijkscontract

4.2. Testamenten

4.3. Reeds gedane schenkingen

4.4. Overige aktes

Deel 3: Stap 3 – Doelstellingen en bezorgdheden in kaart brengen

1. Een persoonlijk gesprek is noodzakelijk!

2. Een aantal veel voorkomende doelstellingen en bezorgdheden

Deel 4: Stap 4 – Situatie as is uitwerken

1. Samenstelling en verdeling nalatenschap

2. Berekening van successiefactuur zonder verdere planning

Deel 5: Stap 5 – Pensioen en cashflowanalyse

Deel 6: Stap 6 – Technieken van successie­planning selecteren

1. Technieken van vermogensplanning – een greep uit het gamma

1.1. Duolegaat

1.2. Wat is een duolegaat?

2. Zorgvolmacht

2.1. Samenvattende fiche van de zorgvolmacht

2.2. Wat is de zorgvolmacht en hoe werkt het?

3. Generation skipping

3.1. Samenvattende fiche van generation skipping

3.2. Hoe doet u aan generation skipping?

4. Restclausule

4.1. Samenvattende fiche van de restclausule

4.2. Restclausule toegelicht

5. Beding van aanwas voor roerende goederen

5.1. Samenvattende fiche van het beding van aanwas

5.2. Beding van aanwas voor roerende goederen toegelicht

6. Schenking tussen echtgenoten

6.1. Samenvattende fiche van de schenking tussen echtgenoten

6.2. Schenking tussen echtgenoten toegelicht

7. Globale erfovereenkomst

7.1. Samenvattende fiche van de globale erfovereenkomst

7.2. Globale erfovereenkomst toegelicht

8. Evenwichtige spreiding van uw vermogen – roerend versus onroerend

8.1. Samenvattende fiche van spreiding van uw vermogen

8.2. Spreiding van uw vermogen over roerende en onroerende goederen verder toegelicht

9. Gesplitste aankoop van onroerend goed

9.1. Samenvattende fiche van gesplitste aankoop

9.2. Gesplitste aankoop van onroerend goed verder toegelicht

10. Keuzebeding – keuzelegaat

10.1. Samenvattende fiche van het keuzebeding

10.2. Keuzebeding verder toegelicht

10.3. Optimaliseer uw keuzebeding

10.4. Alternatief van een keuzelegaat

11. Controlestructuur – maatschap

11.1. Samenvattende fiche van de maatschap

11.2. Maatschap verder toegelicht

12. Welke technieken voor welke doelstelling?

13. Grenzen aan de creativiteit – antimisbruikbepaling

Deel 7: Stap 7 – Uw advies formuleren - Call to action/stappenplan