Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Nieuwe regels inzake klokkenluiders en meldingen van inbreuken

Gratis witboek

Een gratis witboek over... 

Bereidt u vandaag al voor op de nieuwe regels omtrent Whistleblowing en download deze gratis white paper.

De Europese “klokkenluidersrichtlijn” van 23 oktober 2019 (EU Richtlijn 2019/1937) bevat regels inzake de bescherming van personen die inbreuken op het EU-recht melden. De naleving van deze regels wordt cruciaal voor alle organisaties. Bij niet-naleving riskeert uw organisatie sancties en zware boetes. In deze white paper bespreekt mr. Peter Craddock (Head of Data, Cybersecurity & IT Law, NautaDutilh) de belangrijkste vragen betreffende deze nieuwe regels.

Waarom deze whitepaper downloaden?

  • Ontdek de best practices en belangrijke vragen.
  • Beheer proactief de detectie van onethisch gedrag.
  • Vermijd elk risico op boetes voor niet-naleving.
  • Ontvang een update over de Belgische wetgeving zodra deze beschikbaar is.

Dit gratis witboek is samengesteld door.. 

mr. Peter Craddock - head of Data, Cybersecurity & IT Law, NautaDutilh

In dit gratis witboek leest u...

Inhoudstafel

1. “Klokkenluiders”, “meldingen van inbreuken”, wat dekt dat?

2. Melden zonder vrees: welke bescherming moet uw organisatie bieden aan melders?

3. Moet uw organisatie een procedure voorzien voor de interne melding van dergelijke inbreuken, en welke kanalen kunnen gebruikt worden?

4. Binnen welke termijn moet een interne melding behandeld worden?

5. Wie mag aangesteld worden als beheerder van een intern meldingskanaal?

6. Hoe moet uw organisatie omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een melding?

7. Moet de identiteit van de melder en van de betrokkenen vertrouwelijk blijven, en zijn hier grenzen aan?

8. Hoe worden de rechten van verdediging gewaarborgd en welke maatregelen bestaan er ter bescherming tegen kwaadwillige of oneerlijke meldingen?

9. Tegen wanneer moet uw organisatie dit implementeren?

10. Checklist voor implementatie van regelgeving inzake meldingen/klokkenluiders