Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Nieuwe GDPR-aanpak in personeelszaken

Check snel en handig af of u aan alle nieuwe EU-verplichtingen voldoet

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier helpt u als werkgever, van 1 personeelslid tot kmoO, om op een pragmatische manier te voldoen aan uw GDPR-verplichtingen. Specifiek vanuit de invalshoek voor werkgevers leggen we GDPR (of AVG) kort uit en vertalen we dit naar concrete gevolgen voor uw personeelszaken. In een 10 stappenplan geven we aan hoe u op een haalbare manier kunt voldoen aan uw verplichtingen. Dit dossier is dan ook een must have voor u als werkgever.

in detail

GDPR of AVG heeft al veel stof doen opwaaien, vooral m.b.t. het gebruik van klantgegevens. Maar deze nieuwe regels gaan veel verder en hebben ook gevolgen voor uw personeelszaken:

 • Noodzakelijke GDPR-basiskennis voor de werkgever
 • 10-stappenplan om te voldoen
  1. Opmaken van een intern register
  2. Het verstrekken van informatie
  3. Procedure voor de uitoefening van rechten
  4. Bewaringstermijnen
  5. Aanschaf van producten, toepassingen en programma’s
  6. Beroep doen op 'verwerkers'
  7. Gegevens beveiligen. Melden van lekken.
  8. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
  9. Wie heeft toegang tot de gegevens?
  10. Gegevens doorgeven aan derden

GDPR is geen ‘ver-van-mijn-bedshow’ voor u als werkgever. Integendeel, om sancties te vermijden moet ook u voldoen aan een aantal verplichtingen. Dit tips & Advies-Dossier is hierbij uw praktisch leidraad!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de personeelsverantwoordelijke en iedereen die met personeelsdata werkt in een bedrijf

 • die in personeelzaken tegen een minimale kostprijs en zonder mogelijke boetes willen voldoen aan de nieuwe regels van de GDPR.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Dirk De Bot

 • zaakvoerder en consultant DPS4U

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Inleiding – de AVG en de uitvoering ervan

1.1. Een Europese verordening die rechtstreeks toepasselijk is

1.2. De relevantie van de Gegevensbeschermingswet voor verwerkingen in de personeelssfeer

2. Toepassing van de regelgeving

2.1. Algemeen

2.2. Materieel toepassingsgebied

2.3. Personeel toepassingsgebied – toepassing op verwerkingen door een werkgever

2.4. Territoriaal toepassingsgebied

2.5. Temporeel toepassingsgebied

2.6. Toepassing van de AVG en mogelijkheden

3. Rollen

3.1. Twee rollen – verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

3.2. De praktijk – meerdere partijen

3.3. Belang van de hoedanigheid en rol

3.4. Vuistregel

3.5. Kwalificatie van de meest voorkomende partijen in de personeelssfeer

3.6. Alternatief van uitbesteding aan een verwerker – mededeling aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

4. Uitgangspunt bij de verwerking door een gemiddelde werkgever – vier basisverwerkingen

4.1. Inleiding – ruime reikwijdte van het begrip ‘verwerking’

4.2. Onderscheid tussen de werkwoordbetekenis en de naamwoordbetekenis

4.3. Generiek doeleinde als element bij de afbakening van de doeleinden

4.4. Concrete toepassing – verwerking van de gemiddelde werkgever

4.5. Verdere opsplitsing of bundeling van verwerkingen

4.6. Eventueel bijkomende verwerkingen naargelang van de context en concrete omstandigheden

5. Grondslag voor de verwerkingen

5.1. Belang van de grondslag

5.2. Toestemming als grondslag bij verwerkingen in de personeelssfeer

5.3. Toepassing van het uitgangspunt – grondslag voor de gemiddelde verwerkingen van een werkgever

5.4. Toepassing op het uitgangspunt van de verwerkingen van een gemiddelde werkgever

6. Toepassing van de algemene beginselen

6.1. Rechtmatig, behoorlijk en transparant

6.2. Doelbinding

6.3. Minimale gegevensverwerking

6.4. Juistheid

6.5. Opslagbeperking

6.6. Integriteit en vertrouwelijkheid

6.7. Accountability

7. Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

7.1. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

7.2. Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

8. Belangrijkste verplichtingen van een gemiddelde werkgever onder de AVG

8.1. Belang van het uitgangspunt – de verwerkingen als werkgever zijn ondersteunend

8.2. Algemeen – overzicht van de belangrijkste verplichtingen in tien stappen

9. Verhaal en sancties

9.1. Administratieve sancties

9.2. Administratieve geldboetes

9.3. Aanvulling door de nationale wetgever met andere (straf)sancties?

9.4. Klacht bij de toezichthouder

9.5. Voorziening of vordering tegen de verantwoordelijke

9.6. Vordering tot schadevergoeding

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

72
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

72
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067