Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Nieuwe fiscale en sociale voordelen voor kmo's in 2016

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit actuadossier vindt u tips en adviezen om maximaal te profiteren van de nieuwe gunstmaatregelen speciaal voor kmo's, micro-ondernemingen en eenmanszaken. En om uiteraard geen enkele opportuniteit te laten liggen, behandelen we ook reeds bestaande maatregelen. Belangrijk hierbij zijn de nieuwe criteria om te bepalen of uw onderneming wel of niet 'klein' is. Deze criteria zijn immers aangepast, waardoor u nu misschien wel in aanmerking komt voor de gunstmaatregelen. Dit dossier is uw zekerheid om geen enkele kans te laten liggen!

in detail

Door de nieuwe criteria valt uw bedrijf nu mogelijk ook onder de noemer 'klein' bedrijf, dikwijls in tegenstelling tot wat u zelf denkt. Dat levert echter voordelen op, zowel op financieel vlak als op het vlak van verplichtingen. Dankzij dit dossier ontdekt u tot welk type onderneming uw bedrijf behoort volgens de nieuwe criteria en wat hiervan de voordelen zijn:

 • Bepaal tot welk type onderneming uw bedrijf behoort volgens de nieuwe criteria
 • Fiscale en boekhoudkundige voordelen voor:
  • een kmo-vennootschap
  • een micro-onderneming
  • een eenmanszaak
 • De startende kmo, micro-onderneming of eenmanszaak
 • Conclusie

Bijzonder positief is dat er de laatste tijd meer en meer maatregelen genomen worden om (startende) kmo's, micro-ondernemingen en eenmanszaken een duwtje in de rug te geven. Dit dossier is uw leidraad om uw bedrijf maximaal van deze maatregelen te laten profiteren.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere bedrijfsleider en zaakvoerder

 • die aan de hand van de nieuwe criteria wil bepalen tot welk type onderneming zijn bedrijf behoort
 • die maximaal wil profiteren van de nieuwe en bestaande fiscale en sociale voordelen voor kmo's, micro-ondernemingen en eenmanszaken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Frederik de Roo

 • Tax Partner BDO

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I – Welk type onderneming heeft u?

1. Inleiding

2. Grote versus kleine onderneming

2.1. De definitie van ‘kleine’ vennootschap in een nieuw kleedje

2.2. Overgangsregeling

2.3. Beoordeling op geconsolideerde basis?

2.4. ‘Klein’ voor de fiscus: altijd op basis van geconsolideerde cijfers

2.5. Voorbeelden

3. De microvennootschap

3.1. Wanneer heeft u een microvennootschap?

3.2. Beoordeling op geconsolideerde basis?

4. Uw balanstotaal drukken?

4.1. Bestellingen in uitvoering en vooruitbetalingen op bestelling

4.2. Compensatie debet- en creditsaldi bij eenzelfde bankinstelling

4.3. Herwaarderingsmeerwaarde terugnemen

Deel II – De voordelen voor kmo-vennootschappen

1. Boekhoudkundige aspecten

1.1. Jaarrekening

1.2. Jaarverslag

1.3. De tussenkomst van een commissaris of bedrijfsrevisor

2. Fiscale incentives

2.1. Dividenduitkering tegen verlaagde roerende voorheffing

2.2. De investeringsaftrek

2.3. De notionele interestaftrek

2.4. Afschrijvingen

2.5. Aftrek voor octrooi-inkomen

2.6. Verhoogde kostenaftrek voor beveiliging

2.7. Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

2.8. Fairness tax

2.9. Investeringsreserve

2.10. Meerwaardebelasting aandelen

2.11. Kapitaalvermindering

2.12. Verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Deel III – De voordelen voor ­micro-ondernemingen

1. Boekhoudkundige aspecten

1.1. Jaarrekening

1.2. Jaarverslag

1.3. De tussenkomst van een commissaris of bedrijfsrevisor

2. Fiscale voordelen

2.1. Verlaagd tarief vennootschapsbelasting

2.2. Kleine omzetregeling inzake btw

2.3. Btw-kwartaalaangiften

2.4. Overige fiscale voordelen

Deel IV – De eenmanszaak

1. De eenmanszaak

2. Boekhouding

2.1. Enkelvoudige boekhouding

2.2. Jaarrekening, noch jaarverslag

2.3. Geen bedrijfsrevisor

3. Fiscale voordelen

3.1. Gewone eenmalige investeringsaftrek

3.2. Bijzondere eenmalige investeringsaftrek

3.3. Verhoogde investeringsaftrek

3.4. Gespreide investeringsaftrek

3.5. Verhoogde kostenaftrek voor beveiliging

3.6. Belastingkrediet (investering met eigen middelen)

3.7. Forfaitaire kostenaftrek

3.8. Belastingheffing meerwaarden tegen afzonderlijk belastingtarief

3.9. Belastingen enkel te betalen op daadwerkelijk ontvangen inkomsten

3.10. Kleine omzetregeling inzake btw

3.11. Btw-kwartaalaangiften

3.12. Geen voordelen in natura

3.13. Gunstige of ongunstige fiscale aftrek kosten personenwagens

3.14. Toekenning aan de meewerkende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner

Deel V – Kmo, micro-onderneming of ­eenmanszaak in de startblokken

1. Belastingvermindering voor investeerders in startende kmo’s en micro-ondernemingen

1.1. Principe

1.2. Belastingvoordeel

1.3. Voorwaarden

1.4. Uitsluiting van de eenmanszaak

2. Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor starters

2.1. Principe

2.2. Wie kan deze vrijstelling genieten?

2.3. Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

2.4. Cumul met andere gunstregelingen?

3. Geen verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen

3.1. Principe

3.2. Gunstregime

4. Vrijstelling sociale bijdragen vennootschap

5. Verminderde werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen

5.1. Doelgroepvermindering in een nieuw kleedje

5.2. Situatie in 2015

5.3. Situatie sinds 2016

5.4. Verhoogde vermindering sinds 2016 voor eerste vijf aanwervingen in 2015

5.5. Vanaf 2017 verhoogde verminderingen voor derde tot en met zesde aanwerving

5.6. Beperkingen

6. Vrijstelling interesten bij crowdfunding

6.1. Wat is crowdfunding?

6.2. Principe van vrijstelling roerende voorheffing

6.3. Zijn er beperkingen?

6.4. Welke leningen?

6.5. Maximumbedrag?

Conclusie

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

107,00 

87,00 

Enkel met actief abonnement
61
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

107,00 

61
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067