Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Mis geen bouw- of renovatiepremie door de complexe wetgeving

Zo vindt u uw weg in het doolhof en in de verschillen tussen de drie gewesten

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier brengt overzicht in de complexiteit. Het geeft u klaar en duidelijk weer, voor de 3 gewesten, welke premies en goedkope leningen er zijn, de voorwaarden en de procedures en waar u hiervoor terecht kunt. Zowel de premies/leningen, die gelden voor een eigen woning, een tweede verblijf als een kantoor of handelspand analyseren we. Zo weet u in één oogopslag van wat u kunt genieten! Als eigenaar van een pand heeft u er alle belang bij om optimaal gebruik te maken van al deze opportuniteiten. Dit dossier is uw leidraad!

in detail

Voor elke situatie kunt u in overzichtelijke tabellen in dit dossier nagaan welke premies/leningen er zijn:

 • per gewest
 • naargelang het soort pand: woning (eigen handelspand, ander pand)
 • naargelang het inkomen van de eigenaar/aanvrager?
 • naargelang werken zelf uit te voeren of door een aannemer
 • maximumbedrag van de premie/tegemoetkoming
 • aan te vragen voor- of na het uitvoeren van de werken?
 • extra verplichtingen bv. voorafgaande audit, ...

Ook de fiscale maatregelen zoals een korting op de btw, een vrijstelling of vermindering van onroerende voorheffing komen uiteraard aan bod.

Meer dan de helft van de premies en andere voordelen die u als eigenaar kunt bekomen bij de bouw of renovatie van een pand worden niet benut. Alle voordelen waar u kunt van genieten zijn nu verzameld in dit handig overzichtelijk dossier. Na het lezen ervan weet u perfect van welke voordelen u kunt genieten en hoe en waar u ze moet aanvragen. Bestel nu!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen

 • die geen enkele bouw- of renovatiepremie wil missen en geen tijd wil verliezen om zelf uit te zoeken wat de eventuele voorwaarden zijn en waar hij hiervoor terecht kan.

de adviseur

 • die zijn cliënten hierover wil informeren en adviseren.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Kristof Verduyckt

 • fiscaal jurist

Griet Pals

 • hoofdredacteur Tips & Advies Vastgoed

Inhoudstafel

Voorwoord

Hoofdstuk 1 - Vlaams gewest

1. Premies Vlaams gewest voor woningen (eigen woning of tweede verblijf)

1.1. Overzicht algemene energie- en renovatiepremies

1.2. Overzicht specifieke premies

1.3. Overkoepelende renovatiepremie

1.4. Energiepremies netbeheerder (Fluvius)

1.5. Burenpremie

1.6. Huur- en isolatiepremie

1.7. Vlaamse aanpassingspremie 65+

1.8. Sloop- en heropbouwpremie

1.9. Gratis energiescan voor woningen

1.10. Premie van de netbeheerder voor een condensatieketel (voor beschermde afnemers)

2. Eenvoudiger een lening bekomen voor bouw of verbouwing in het Vlaams gewest

2.1. Overzicht goedkope leningen

2.2. Overzichtstabel goedkope leningen

2.3. Vlaamse Energielening

2.4. Vlaamse woonlening bij VMSW of VWF

2.5. Sociale lening bij erkende kredietmaatschappij

2.6. Goedkope aanvullende woonleningen bij de provincies

2.7. Gratis kredietverzekering ’gewaarborgd wonen’

3. Fiscale voordelen bij aankoop en schenking van woningen (eigen of tweede verblijf) in het Vlaams gewest

3.1. Overzicht

3.2. Verlaagde tarieven registratiebelasting bij aankoop (enige) (te renoveren) gezinswoning

3.3. Aankoop van een beschermd monument als gezinswoning met investeringsverbintenis aan 1%

3.4. Aankoop van een te slopen gezinswoning aan 5%, gevolgd door nieuwbouw

3.5. Teruggave schenkbelasting na energetische renovatie van geschonken gebouw

4. Voordelen in onroerende voorheffing bij verbouwing van woning in Vlaams gewest

4.1. Verbouwing van handelspand tot woning (winkelarm gebied)

4.2. Verbouwing van gedeelte van handelspand tot woning (kernwinkelgebied)

4.3. Sloop van ongeschikte/onbewoonbare woning of leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimte gevolgd door vervangingsbouw

4.4. Nieuwbouw of gelijkgestelde verbouwing (vernieuwbouw) of ingrijpende energetische renovatie

5. Specifieke premies voor beschermde woningen/onroerend erfgoed in Vlaams gewest

5.1. Erfgoedpremie volgens eenvoudige standaardprocedure

5.2. Erfgoedpremie volgens bijzondere procedure

5.3. Aanvullende erfgoedpremie voor goed onderhoud

5.4. Erfgoedlening

5.5. Verlaagd kooprecht bij aankoop beschermd monument

5.6. Verlaagde schenkbelasting voor schenking beschermd monument met investeringsverplichting

6. Premies voor verbouwingen van niet-woningen (handelspand, kantoor, ...) in het Vlaams gewest

6.1. Overzicht premies

6.2. Overzichtstabel

6.3. Energiepremies Fluvius voor niet-woongebouwen en premie na energieaudit of energiestudie

6.4. Investeringssteun van netbeheerder Elia voor grote ondernemingen

6.5. Ecologiepremie Plus en STRES

6.6. Verhoogde investeringsaftrek

6.7. Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars

7. Voordelen in onroerende voorheffing bij (ver)bouw(ing) niet-woongebouw (handelspand, kantoor, ...) in het Vlaams gewest

8. Voordelen voor monumenten niet-woongebouwen Vlaams gewest

8.1. Vrijstelling onroerende voorheffing

8.2. Verlaagd kooprecht bij aankoop beschermd monument

Hoofdstuk 2 - Brussels hoofdstedelijk gewest

1. Overzichtstabel premies voor woningen (eigen woning of tweede verblijf)

2. Renovatiepremie

2.1. Beschrijving

2.2. Voor welke woningen?

2.3. Voor welke werken?

2.4. Vanaf wanneer aan te vragen?

2.5. Wie kan de premie aanvragen?

2.6. Procedure

2.7. Bedrag

3. Premie voor gevelverfraaiing

3.1. Beschrijving

3.2. Voor welke woningen?

3.3. Voor welke werken?

3.4. Wie kan de premie aanvragen?

3.5. Procedure

3.6. Bedrag, gekoppeld aan inkomensvoorwaarde en gezinssamenstelling voor eigenaar-bewoner

4. Subsidies voor behoudswerken aan een beschermd goed

4.1. Voor welke werken?

4.2. Voor wie?

4.3. Bedrag

4.4. Plichten van de begunstigde

4.5. Restauratie van het niet-gevrijwaard klein erfgoed

5. Energiepremies

5.1. Beschrijving

5.2. Wie kan de premie aanvragen?

5.3. Voor welke woningen?

5.4. Voor welke werken?

5.5. Vanaf wanneer aan te vragen?

5.6. Procedure

5.7. Bedrag

6. Brusselse groene lening

6.1. Beschrijving

6.2. Voor welke werken?

6.3. Wie kan voordeel aanvragen?

6.4. Verdere voorwaarden

6.5. Procedure

6.6. Bedrag

7. Brusselse hypothecaire lening bij het Woningfonds

8. Vermindering in de onroerende voorheffing voor onroerend erfgoed

Hoofdstuk 3 - Waals gewest

1. Prime d’habitation: premie voor renovatie van een woning

2. Financiering Rénopack en Ecopack

2.1. Beschrijving en voorwaarden

2.2. Voor welke werken?

3. Belastingvermindering voor dakisolatie

4. Verzekering gewaarborgd inkomen

Hoofdstuk 4 - Federaal: de verlaagde btw-tarieven voor woningen

1. Overzichtstabel

2. 6% bij renovatie van woningen ouder dan tien jaar

2.1. Voorwaarden

2.2. Voor welke werken?

2.3. Wie komt in aanmerking?

2.4. Procedure en vervolgstappen

3. 6% bij afbraak en wederopbouw (‘vernieuwbouw’) van een gebouw tot woning

3.1. Wie komt in aanmerking?

3.2. Voor welke werken?

3.3. Verdere voorwaarden

3.4. Procedure

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

116,00 

96,00 

Enkel met actief abonnement
111
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

116,00 

111
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067