Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Maatschap, Belgische of Nederlandse stichting: hoe kiezen na alle hervormingen?

Hervormingen 2019/2020: gevolgen voor nieuwe en bestaande structuren

Een Tips & Advies-Dossier over... 

Samengevat

Dit geactualiseerd dossier brengt de nieuwe wetgeving van de drie meest frequent gebruikte structuren voor vermogensplanning, waaronder de maatschap, de Belgische private stichting en de Nederlandse stichting, in kaart. Na afschaffing van de kaasroute en de recente wetswijzigingen is een fiscale (her)evaluatie van de verschillende methoden noodzakelijk om blijvend de meerwaarde te genereren in uw vermogensplanning en dit zowel bij nieuw op te richten als bestaande maatschappen en stichtingen. Met dit dossier bent u er zeker van dat u deze structuren om roerend vermogen over te dragen ook na alle wijzigingen optimaal begrijpt en gebruikt.

In detail

Vanuit een praktische invalshoek, aangevuld met veel voorbeelden, bekijken we wat de sterke en minder sterke punten zijn van de maatschap of de stichting en wat de invloed is van de hervormingen. We behandelen:

  • Wat is een maatschap? Wat is een stichting?
  • De oprichting en werking
  • De fiscale aspecten
  • De voor- en nadelen
  • Het gebruik in functie van uw doelstelling of specifieke situaties
  • De keuze tussen een Belgische of een Nederlandse stichting

Afschaffing van de kaasroute, melding in het KBO-register, boekhoudverplichting, UBO-registratie, het gebruik van nieuwe begrippen en termen,... dit dossier is uw leidraad om (opnieuw) een klare kijk te krijgen op de werking van een maatschap en een stichting. Zo maakt u in functie van uw doelstellingen bij het overdragen van roerend vermogen, zoals beleggingen, aandelen van uw bedrijf, een (kunst)verzameling, ... , altijd de juiste keuze.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

  • die alles wil weten over een maatschap en een Belgische of Nederlandse stichting om zo een optimale keuze te kunnen maken in functie van zijn doelstelling op het vlak van vermogens- en successieplanning

de advsieur

  • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Lars Everaert

  • fiscaal jurist

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1 - De maatschap

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Wat is een maatschap?

2.1. Hoe wordt een maatschap opgericht?

2.2. Moet de maatschap sinds 1 september 2018 verplicht notarieel opgericht worden?

2.3. Hoe werkt een maatschap?

2.4. Wat zijn de geldigheidsvereisten voor een maatschap?

2.5. Discretie van de maatschap?

3. Oprichting en werking van de maatschap

3.1. De oprichtingsovereenkomst van de maatschap

3.2. De statuten van de maatschap

3.3. Het aandelenregister van de maatschap

4. De fiscale aspecten van de maatschap

4.1. Bij de oprichting van de maatschap

4.2. Tijdens de werking van de maatschap

4.3. Bij de beëindiging van de maatschap

4.4. Bij de schenking van de aandelen van de maatschap

5. Het gebruik van de maatschap in het kader van een schenking

5.1. Eerst schenken, dan inbrengen in de maatschap

5.2. Eerst inbrengen, dan schenken

5.3. Het gebruik van de maatschap in het kader van vermogens­planning, zonder (onmiddellijke) schenking

6. Welke goederen kunt u inbrengen in de maatschap met het oog op een schenking?

6.1. Gelden en beleggingen

6.2. Kunstwerken en andere collecties

6.3. Beleggingsverzekeringen


6.4. Onroerend goed

6.5. Aandelen van een patrimoniumvennootschap

6.6. Aandelen van een exploitatievennootschap

7. Situaties waarin het gebruik van de maatschap een bijzondere meerwaarde biedt

7.1. Nood aan individueel beheer

7.2. Facultatief vruchtgebruik

7.3. Planning over meerdere generaties

8. Recente standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst over de maatschap

8.1. Voorafgaande beslissing 16.046 van 14 november 2016 en gelijkaardige beslissingen

8.2. Voorafgaande beslissing 16.053 van 21 december 2016

8.3. Voorafgaande beslissing 17.019 van 21 juni 2017

8.4. Voorafgaande beslissing 17.054 van 19 februari 2018

8.5. Voorafgaande beslissing 17.057 van 19 maart 2018

Deel 2 - De Belgische private stichting

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Wat is een private stichting?

2.1. Hoe wordt een private stichting opgericht?

2.2. Werking van een private stichting

3. De fiscale aspecten van een private stichting

3.1. Rechtspersonenbelasting

3.2. Jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten

4. De houding van de Vlaamse Belastingdienst ten opzichte van de Belgische private stichting

4.1. Voorafgaande beslissing 16.049 van 14 november 2016 – de congregatie

4.2. Voorafgaande beslissing 17.040 van 27 november 2017

5. Gebruik van een private stichting

5.1. Het beheer over een kunstcollectie

5.2. Voor kinderen met een beperking

5.3. Als certificeringsvehikel – controle over een vennootschap

Deel 3 - De Nederlandse stichting administratie­kantoor

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Voordelen ten opzichte van een private stichting als certificeringsvehikel

2.1. Het bestuur

2.2. Discretie van de stichting

2.3. Ontbinding

2.4. Verdeling van het liquidatiesaldo

2.5. Fiscale aspecten

2.6. De Nederlandse stichting bestaat al langer

3. Discreet schenken via een combinatie van een STAK met een maatschap

3.1. Schenken zonder dat de begiftigde het weet

3.2. De dubbele structuur van een Nederlandse STAK boven een maatschap

3.3. Bedenkingen bij deze techniek

Besluit

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067