Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Maatschap, Belgische of Nederlandse stichting: hoe kiezen?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Up-to-date met de hervorming van de Vlaamse erfbelasting, alle recente beslissingen van Vlabel en het arrest van de Raad van State

Met dit geactualiseerde dossier heeft u alle informatie, tips en adviezen over een maatschap en een stichting in handen. Zo maakt u een optimale keuze in functie van de doelstelling die u heeft bij uw vermogens- en successieplanning. Vanuit een praktische invalshoek bekijken we de sterke en minder sterke punten van elk. Uiteraard bekijken we in detail de gevolgen van alle recente wetswijzigingen (hervorming Vlaamse erfbelasting: van kracht op 1 september 2018),  de nieuwe of gewijzigde standpunten van Vlabel en het vernietigende arrest van de Raad van State hieromtrent. Zo bent u er zeker van dat u kiest voor de beste oplossing in uw situatie.

in detail

Dit dossier is uw hulpmiddel voor een optimale keuze in functie van uw doelstellingen: discretie, controle behouden, bevoordelen van een specifiek iemand, het goede doel steunen, aandelen overdragen, .... We behandelen volgende thema’s:

 • De burgerlijke maatschap
  • Wat is het? Oprichting en werking
  • Fiscale aspecten
  • Schenken en een burgerlijke maatschap
  • Meerwaarde in specifieke situaties
  • Gevolgen wetswijzigingen, hervormingen en arresten
 • De Belgische private stichting
  • Wat is het?
  • Fiscale aspecten
  • Wanneer kiezen voor een private stichting?
  • Gevolgen standpunt Vlabel
 • De Nederlandse stichting administratiekantoor
  • Voordelen ten opzichte van een private stichting als certificeringsvehikel
  • Discreet schenken (combinatie STAK/burgerlijke maatschap)

Aan de hand van een concreet voorbeeld verduidelijken we telkens de drie mogelijkheden. Met dit dossier kunt u met kennis van zaken het gesprek aangaan met uw adviseur en vermogensplanner om tot een optimale oplossing te komen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die alles wil weten over een maatschap en een Belgische of Nederlandse stichting om zo een optimale keuze te kunnen maken in functie van zijn doelstelling op het vlak van vermogens- en successieplanning

de advsieur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • fiscaal jurist

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1 - De burgerlijke maatschap

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Wat is een burgerlijke maatschap?

2.1. Hoe wordt een maatschap opgericht?

2.2. Moet de burgerlijke maatschap vanaf 1 september 2018 verplicht notarieel opgericht worden?

2.3. Hoe werkt een burgerlijke maatschap?

2.4. Wat zijn de geldigheidsvereisten voor een burgerlijke maatschap?

2.5. Discretie van de maatschap?

3. Oprichting en werking van de burgerlijke maatschap

3.1. De oprichtingsovereenkomst van de burgerlijke maatschap

3.2. De statuten van de burgerlijke maatschap

3.3. Het delenregister van de maatschap

4. De fiscale aspecten van de burgerlijke maatschap

4.1. Bij de oprichting van de maatschap

4.2. Tijdens de werking van de maatschap

4.3. Bij de beëindiging van de burgerlijke maatschap

4.4. Bij de schenking van de delen van de maatschap

5. Het gebruik van de burgerlijke maatschap in het kader van een schenking

5.1. Eerst schenken, dan inbrengen in de maatschap

5.2. Eerst inbrengen, dan schenken

5.3. Het gebruik van de burgerlijke maatschap in het kader van vermogensplanning, zonder (onmiddellijke) schenking

6. Welke goederen kunt u inbrengen in de maatschap met het oog op een schenking?

6.1. Gelden en beleggingen

6.2. Kunstwerken en andere collecties

6.3. Beleggingsverzekeringen

6.4. Onroerend goed

6.5. Aandelen van een patrimoniumvennootschap

6.6. Aandelen van een exploitatievennootschap

7. Situaties waarin het gebruik van de burgerlijke maatschap een bijzondere meerwaarde biedt

7.1. Nood aan individueel beheer

7.2. Facultatief vruchtgebruik

7.3. Planning over meerdere generaties

8. Recente standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst over de burgerlijke maatschap

8.1. Voorafgaande beslissing 16.046 van 14 november 2016

8.2. Voorafgaande beslissing 16.053 van 21 december 2016

8.3. Voorafgaande beslissing 17.019 van 21 juni 2017

8.4. Voorafgaande beslissing 17.054 van 19 februari 2018

8.5. Voorafgaande beslissing 17.057 van 19 maart 2018

Deel 2 - De Belgische private stichting

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Wat is een private stichting?

2.1. Hoe wordt een private stichting opgericht?

2.2. Werking van een private stichting

3. De fiscale aspecten van een private stichting

3.1. Rechtspersonenbelasting

3.2. Jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten

4. De houding van de Vlaamse Belastingdienst ten opzichte van de Belgische private stichting

4.1. Voorafgaande beslissing 16.049 van 14 november 2016 – de congregatie

4.2. Voorafgaande beslissing 17.040 van 27 november 2017

5. Gebruik van een private stichting

5.1. Het beheer over een kunstcollectie

5.2. Voor kinderen met een beperking

5.3. Als certificeringsvehikel – controle over een vennootschap

Deel 3 - De Nederlandse stichting administratie­kantoor

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Voordelen ten opzichte van een private stichting als certificeringsvehikel

2.1. Het bestuur

2.2. Discretie van de stichting

2.3. Ontbinding

2.4. Verdeling van het liquidatiesaldo

2.5. Fiscale aspecten

2.6. De Nederlandse stichting bestaat al langer

3. Discreet schenken via een combinatie van een STAK met een burgerlijke maatschap

3.1. Schenken zonder dat de begiftigde het weet

3.2. De dubbele structuur van een Nederlandse STAK boven een burgerlijke maatschap

3.3. Bedenkingen bij deze techniek

Besluit

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

98,00 

78,00 

89
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

98,00 

89
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067