Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Online klantenservice

Vragen over een lopend abonnement  |   Vragen bij een bestelling   |  Voorwaarden 'Ontdekkingsaanbod x maanden gratis'

Vragen over een lopend abonnement

Mijn persoonlijke gegevens opvragen…

In het kader van de Privacywetgeving heeft u het recht uw persoonlijke gegevens die door LS Belgium nv bewaard worden op te vragen. Vul hiervoor dit formulier in.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

Wijziging in gegevens doorgeven…

Geef aan de hand van het invulformulier uw adreswijziging door. Het eerstvolgende nummer van uw adviesbrief sturen we naar het nieuwe adres.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

Verhuis naar het buitenland…

Ook in het buitenland kunt u onze adviesbrieven ontvangen. Hiervoor rekenen we wel per abonnementsperiode extra port aan. Deze kost is afhankelijk van het land waarnaar de adviesbrief wordt gestuurd. Neem contact op met onze dienst Klantenservice voor meer informatie.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

Geen adviesbrief ontvangen…

Zomer-/kerstperiode?
Tijdens de zomervakantie en de kerstperiode publiceren we gedurende enkele weken geen adviesbrieven. Op de voorpagina van uw laatste adviesbrief vóór deze vakantieperiodes vermelden we wanneer we de volgende adviesbrief versturen.

Problemen met de postbedeling?
Ontvangt u onze adviesbrieven heel onregelmatig? Contacteer ons en wij zoeken uit hoe dit komt en doen ons uiterste best om het probleem op te lossen.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

Betaling vergeten?
Wij hebben uw abonnement misschien stopgezet omdat wij uw betaling niet ontvingen. Als dit het geval is, betaal dan snel. De ontbrekende nummers sturen wij u onmiddellijk op.

Ontbrekende nummers aanvragen…

Ontbrekende nummers die verschenen zijn tijdens uw betaalde abonnementsperiode, sturen wij u gratis op. Richt uw vraag aan onze dienst Klantenservice. Vergeet uw abonneenummer, adresgegevens, de titel, de jaargang en het nummer van de ontbrekende adviesbrief niet te vermelden.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

Het abonneenummer…

Het is nuttig dit nummer in alle communicatie met Indicator-Larcier te vermelden. Zo kunnen wij sneller op uw vraag antwoorden. Uw abonneenummer kreeg u bij aanvang van uw abonnement per brief toegestuurd. U vindt het ook op elke omslag van uw adviesbrief net boven de adresgegevens (nummer met drie tot zes cijfers).

Opbergmap bestellen…

Bestel aan de hand van het invulformulier een opbergmap om uw adviesbrieven te klasseren. 

Abonnement verlengen…

Wij sturen u automatisch een factuur voor een nieuwe abonnementsperiode. Betaal deze tijdig en uw abonnement loopt zonder onderbreking door. 

Abonneekorting…

Heeft u al een actief abonnement, dan krijgt u korting bij het bestellen van een boek of dossier of op elk bijkomend abonnement tijdens het eerste abonneejaar op dezelfde of een andere adviesbrief, tenzij anders vermeld. De verschillende abonnementen moeten allemaal hetzelfde leverings- en facturatieadres hebben. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Kopie factuur aanvragen…

Vraag aan de hand van het invulformulier een kopie van een factuur aan.

Abonnementskosten/bestellingen fiscaal aftrekbaar…

Uw abonnement/bestelling is fiscaal aftrekbaar. U moet dan wel bewijzen dat het om beroepsonkosten gaat, m.a.w. info die u toelaat beroepsinkomsten te behouden of te verwerven. Binnen dezelfde context kunt u ook de btw recupereren indien het om een beroepsmatige uitgave gaat.

Abonnement adviesbrief opzeggen…

Als u uw abonnement op een adviesbrief niet wenst te verlengen, kunt u per e-mail, brief of fax stopzetten. Wij weten graag waarom u uw abonnement opzegt om onze publicaties nog beter aan te passen aan de verwachtingen van onze lezers.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

Andere vragen…

Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met onze klantendienst. Zij helpen u onmiddellijk verder.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

 

Vragen over een lopend abonnement  |   Vragen bij een bestelling   |  Voorwaarden 'Ontdekkingsaanbod x maanden gratis'

Vragen bij een bestelling

Prijzen, kortingen, voorwaarden, extra’s…

Alle nuttige gegevens van elke publicatie vindt u op deze website. In uw winkelwagen worden de belangrijkste gegevens nog eens herhaald. De opgegeven prijzen zijn exclusief btw. Leveringen in België zijn steeds gratis.

Verzending naar het buitenland…

Ook in het buitenland kunt u onze adviesbrieven en andere publicaties ontvangen. Hiervoor rekenen we wel per abonnementsperiode/verzending extra port aan. Deze kost is afhankelijk van het land waarnaar de adviesbrief wordt gestuurd. Neem contact op met onze dienst Klantenservice voor meer informatie.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

Aanvang van een abonnement…

Wij verwerken onmiddellijk elke abonnementsaanvraag. Uw abonnement gaat in vanaf het eerstvolgende nummer dat verschijnt na uw abonnementsaanvraag. Een online abonnement start meestal onmiddellijk bij inschrijven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De factuur en de opbergmap sturen we u apart op via post.

Leveringstermijn van een bestelling…

Wij verwerken onmiddellijk uw bestelling. De bestelde uitgave sturen we u onmiddellijk op via post. Bij een eventueel probleem verwittigen wij u direct. De factuur sturen we u gelijktijdig op.

Betaling…

Neemt u een abonnement op een adviesbrief, op een digitaal product of bestelt u een andere publicatie, dan sturen wij u altijd een factuur. U hoeft dus bij de bestelling niet onmiddellijk te betalen. De betaling zelf gebeurt door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Als u toch onmiddellijk online betaalt, dan krijgt u een factuur als bevestiging van uw betaling.

Fiscaal aftrekbaar…

Een abonnnement of een bestelling is fiscaal aftrekbaar. U moet dan wel bewijzen dat het om beroepskosten gaat, m.a.w. info die u toelaat beroepsinkomsten te behouden of te verwerven. Binnen dezelfde context kunt u ook de btw recupereren indien het om een beroepsmatige uitgave gaat.

Steeds 14 dagen bedenktijd…

U kunt tot 14 dagen na het ontvangen van uw bestelling of het ontvangen van uw eerste nummer van een adviesbrief uw bestelling/abonnement annuleren. Dit doet u telefonisch, per brief, fax of e-mail. De bestelde uitgave, uitgezonderd adviesbrieven, moet u ons via post in de originele verpakking terugsturen binnen de 14 dagen na het annuleren. De verzendkosten zijn te uwen laste.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

Dezelfde adviezen in verschillende adviesbrieven…

Een aantal adviesbrieven hebben een groene kleur. Deze adviesbrieven hebben een aantal gemeenschappelijke adviezen. Ze richten zich echter wel tot verschillende beroepsgroepen. De adviezen zijn dan ook voor elke groep aangepast. Een combinatie van groene titels raden wij echter niet aan. Andere adviesbrieven kunt u combineren.

Andere vragen…

Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met onze dienst Klantenservice. Zij helpen u onmiddellijk verder.
Klik hier voor al onze contactgegevens.

 

Vragen over een lopend abonnement  |  Vragen bij een bestelling   |  Voorwaarden 'Ontdekkingsaanbod x maanden gratis'

Voorwaarden 'Ontdekkingsaanbod 3, 4 of 6 maanden gratis'

  • Uw abonnement start met 3, 4 of 6 maanden gratis onbeperkte toegang tot de digitale versie van de adviesbrief.
  • U ontvangt op het einde van deze periode een factuur om uw toegang voor de volgende 6 of 12 maanden te behouden aan de standaardprijs op het moment van uw verlenging (huidige prijs: zie DIGITAAL | Standaardaanbod).
  • Wenst u uw abonnement niet te behouden, dan negeert u gewoon de factuur en de herinneringen.
  • Als u onmiddellijk betaalt, loopt uw toegang ononderbroken door.
  • Nadien zijn de verlengingen steeds per 12 maanden (huidige prijs: zie DIGITAAL | Standaardaanbod).
  • Geen kosten, geen risico's, geen verplichtingen. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke prijsstijgingen in de toekomst.