Indicator-Larcier Online

0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

UITNODIGING - INVITATION: EUROPEAN LEGAL AND TAX INNOVATION STUDY

Talk about innovation

 


Geachte mevrouw, Geachte heer,

Graag nodigen wij u uit op het event « Talk about innovation - Preparing the future together » dat we op 26 februari organiseren in Brussel.

Digitalisering, automatisering, uberisering, artificiële intelligentie... al deze woorden weerklinken momenteel in uw dagelijkse professionele praktijk. In deze context van snelle evolutie hebben de uitgeverijen Larcier en Indicator onlangs een studie op Europese schaal uitgevoerd. Deze heeft als opzet de huidige en toekomstige uitdagingen voor de juridische en fiscale beroepen te bepalen alsook de middelen die moeten aangewend worden om deze veranderingen met succes te omarmen.

In het tijdsbestek van één avond zullen we de resultaten van onze studie met u delen door middel van een paneldiscussie met experten op het gebied van innovatie in legal en tax.

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen,
De teams van de uitgeverijen Larcier Group en Indicator


Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’événement « Talk about innovation - Preparing the future together » que nous organisons le 26 février prochain à Bruxelles.

Digitalisation, automatisation, ubérisation, intelligence artificielle... tous ces mots résonnent à présent dans votre quotidien professionnel. Dans ce contexte d’évolution rapide, les Éditions Larcier et Indicator ont récemment mené, à l’échelle européenne, une étude afin de déterminer les défis actuels et à venir auxquels les professions juridiques et fiscales sont confrontées ainsi que les moyens à mettre en place pour appréhender ces changements avec succès.

Le temps d’une soirée, nous partagerons avec vous les résultats de notre étude autour d’un panel de discussion mené par des experts reconnus dans les secteurs de l’innovation legal et tax.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux,
Les équipes des éditions Indicator et Larcier Group

Ik schrijf me in - Je m'inscrisPROGRAMME - PROGRAMMA : 

• 17:00 - 18:00 : Welcome drink


• 18:00 - 19:30 : Paneldiscussie gemodereerd door Christophe Deborsu (tussenkomsten in het Nederlands en het Frans met simultaanvertaling) - Panel de discussion animé par Christophe Deborsu (interventions en français et en néerlandais avec traduction simultanée)

  • Welcome speech by Peter Bosschem and Paul-Etienne Pimont
  • Grote veranderingen die van invloed zijn op de juridische en fiscale sectoren - Les grands changements impactant les secteurs legal et tax
  • Belemmeringen voor innovatie - Les barrières à l’innovation
  • Oplossingen voor een succesvolle digitale transformatie - Les solutions pour réussir la transformation digitale

• 19.30 – 22.00 : Walking dinner


SPEAKERS 

Speakers

PLAATS - LIEU : 

Proximus Lounge
Stroobantsstraat 51 Rue Stroobants 1140 Evere

Gratis parking beschikbaar in de straat (blauwe zone)
Parking gratuit disponible dans la rue (zone bleue)

Localisation

 

 

INSCHRIJVING - INSCRIPTION : 

Gratis deelname
Registratie vereist

Bevestig uw aanwezigheid uiterlijk op 21 februari 2019 per e-mail
op innovation@indicator-larcier.be of online: 

Participation gratuite
Inscription obligatoire

Merci de confirmer votre présence pour le 21 février 2019 au plus tard par e-mail à innovation@indicator-larcier.be ou en ligne : Ik schrijf me in - Je m'inscris