Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hoe veilig werken met zelfstandige medewerkers?

Praktische handleiding om schijnzelfstandigheid te voorkomen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit geactualiseerde dossier geeft u een klaar en duidelijk antwoord op alle vragen die u zich stelt over de evolutie inzake schijnzelfstandigheid en de gevolgen ervan voor uw sector. U krijgt concrete tips en adviezen om schijnzelfstandigheid en discussies met de inspectie te vermijden en een juridisch veilig modelcontract om risicoloos met een zelfstandige samen te werken. Hierbij houden we uiteraard rekening met de recente (cassatie)rechtspraak, sociale rulings over de criteria van schijnzelfstandigheid en de specifieke criteria in bepaalde sectoren: bouw-, bewakings-, transport-, schoonmaak-, land- en tuinbouwsector.

in detail

Met dit dossier beslist u ook in 2022 met kennis van zaken of u iemand in dienstverband aanwerft of opteert voor een samenwerking op zelfstandige basis. We bespreken alle do's-and-don'ts om de beste keuze te maken:

 • wat is precies een schijnzelfstandige?
 • de 4 wettelijke criteria
 • een contract met een zelfstandige sluiten:
  waarop letten?
 • specifieke criteria: bouw-, bewakings-, transport-, schoonmaak-, land- en tuinbouwsector
 • het aanvragen van een sociale ruling
 • zelfstandige versus werknemer: wie is het voordeligst?
 • specifieke situaties
  • mandataris in een vennootschap
  • zelfstandige helper in een eenmanszaak
 • wanneer is er sprake van een schijnwerknemer?

Aangevuld met concrete toepassingen en een veilig modelcontract is dit dossier uw leidraad om in uw situatie de juiste keuze te maken. U kiest bewust voor de veiligste weg en vermijdt zo discussies met de sociale inspectie en het risico op duizelingwekkende boetes.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere bedrijfsleider en zelfstandige medewerker

 • die problemen met de sociale inspectie wil vermijden en geen duizelingwekkende boetes wil betalen

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Sébastien Thijs

 • advocaat, senior counsel, K law

Griet Pals

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Adives-Dossier leest u...     

Inhoudstafel

1. Wat is precies een schijnzelfstandige?

1.1. Extra hulp nodig door een werknemer of zelfstandige?

1.2. Kunt u zelf kiezen voor een werknemer of zelfstandige?

1.3. Wat betekent het begrip ‘schijnzelfstandige’?

1.4. Welk risico loopt u precies indien er schijnzelfstandigheid vastgesteld wordt?

1.5. Kunt u zich indekken tegen dit risico, bv. door een vrijwarings­clausule in het contract op te nemen?

2. De vier wettelijke criteria: algemene regeling

2.1. Vier algemene criteria

2.2. Belangrijk welk contract er gesloten wordt en wat daarin staat

2.3. Een zelfstandige kan zijn tijd vrij organiseren

2.4. Een zelfstandige kan zijn werk vrij organiseren

2.5. Op een zelfstandige oefent u geen hiërarchische controle uit

3. Waarop letten als u een contract sluit met een zelfstandige medewerker?

3.1. Waarom is het zo belangrijk wat er op papier staat?

3.2. Welke concrete aandachtspunten zijn er?

4. Specifieke criteria in bepaalde sectoren

4.1. Hoe zit dat precies?

4.2. De toepassing in de bouwsector

4.3. De toepassing in de bewakingssector

4.4. De toepassing in de transportsector

4.5. De toepassing in de schoonmaaksector

4.6. De toepassing in de landbouw- en tuinbouwsector

4.7. Mag uw familie u in deze sectoren nog helpen of loopt u daarmee ook een risico?

4.8. Is een managementvennootschap hierdoor voortaan een risico?

5. Is het voortaan mogelijk om een sociale ruling aan te vragen?

5.1. Wat is precies een sociale ruling?

5.2. Welke uitspraken?

5.3. Hoe moet de aanvraag ingediend worden?

5.4. Hoe verloopt de zitting?

5.5. Welke beslissing kan de Administratieve Commissie nemen?

6. Statuut van zelfstandige altijd voordeliger?

6.1. Wat zijn de voordelen van het werken met een zelfstandige?

6.2. Wat zijn de voordelen van het werken met een werknemer?

6.3. De verschillen in sociale bijdragen

6.4. Een overzicht van de verschillen in sociale bescherming

6.5. Moeten zowel de werknemer als de zelfstandige opdraaien voor de fouten die ze maken?

6.6. Een zelfstandige medewerker kan flexibeler werken dan een werknemer

7. Specifieke situatie van een mandataris in een vennootschap

7.1. Het vermoeden dat een mandataris zelfstandige is en zich moet aansluiten bij een sociale kas

7.2. De bestuurder van een NV

7.3. De bestuurder van de BV

7.4. De bestuurder van de CV

7.5. De afgevaardigd bestuurder van de NV

7.6. Een lid van de directieraad van de NV

7.7. De vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon

7.8. De werkende vennoot

8. Specifieke situatie van een zelfstandige helper in een eenmanszaak

8.1. Over wie gaat het precies?

8.2. Wanneer kunt u een zelfstandige helper inschakelen?

8.3. Kunnen enkel familieleden zelfstandige helper zijn?

8.4. Hoe zit dat in sectoren met specifieke criteria?

9. Wanneer is er sprake van een schijnwerknemer?

9.1. De omgekeerde wereld: een werknemer die eigenlijk zelfstandige is?

9.2. Waarom zou u een zelfstandige als werknemer in dienst nemen?

9.3. Hoe voorkomt u problemen?

9.4. Waarom moet u daarvoor extra opletten in een BV?

9.5. Wat zijn de gevolgen van schijnwerknemerschap?

10. Concrete toepassingen

10.1. Welke opties zijn er om uw kind in uw vennootschap te laten werken?

10.2. Welke opties zijn er om uw echtgenote in uw vennootschap te laten werken?

10.3. Een managementvennootschap met uw kinderen als bestuurder, wat is precies het voordeel?

10.4. Een werknemer vraagt ontslag om dan als zelfstandige verder te werken: kan dat?

10.5. Is een coöperatieve vennootschap een alternatief voor het in dienst nemen van werknemers?

10.6. Loopbaanplanning: nog enkele jaren werken als werknemer aan het einde van uw carrière om uw pensioen veilig te stellen?

10.7. Kunt u een zelfstandige verkoper aanwerven of gaat het om een loontrekkende handelsvertegenwoordiger?

10.8. De inhoudingsplicht als u samenwerkt met aannemers of sommige andere zelfstandigen met sociale en/of fiscale schulden

11. Bijlagen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
101
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

101
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067