Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hoe uw vzw aanpassen aan het nieuwe wetboek?

Een praktische leidraad voor elke bestuurder

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Sinds 01.01.2020 moet uw vzw in orde zijn met alle nieuwe wettelijke regels. Hoe zeker bent u dat uw vzw in orde is? Dit dossier geeft u die zekerheid met o.a. een overzicht van de structuur, werking en verplichtingen van een vzw. Daarbij vermelden we telkens de wijzigingen die specifiek voor vzw’s én hun bestuurdersgelden sinds 01.01.2020.

Het dossier bevat ook een handig schematisch overzicht van alle (nieuwe) verplichtingen en mogelijkheden. Een ‘must have’-dossier voor iedereen betrokken bij de werking van een vzw.

in detail

Enerzijds geeft dit dossier aan wat er veranderd is op basis van 10 essentiële thema’s. O.a. de volgende vragen krijgen een concreet antwoord:

  • Tegen wanneer moeten de statuten aangepast worden? Wat moet daar nu in staan?
  • Is de kans door de nieuwe regels groter geworden dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld word? Hoe kunt u dat vermijden?
  • Moet er een nieuw bestuursorgaan benoemd worden of kunt u blijven voortwerken zoals vroeger?
  • Kunt u als bestuurder nog een vrijwilligersvergoeding ontvangen?
  • Mag een vzw voortaan winst maken?

Anderzijds krijgt u een heel handig 11 stappenplan om een vzw ook daadwerkelijk aan te passen aan het nieuwe wetboek!

Dit dossier is door iedereen te begrijpen dankzij de vlotte schrijfwijze en heldere structuur met praktische tips. Bestel nu en pas uw vzw efficiënt aan!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen

  • die op de ene of andere manier betrokken is bij de werking van een vzw

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Steven Matheï

  • advocaat en vzw-expert

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Voorwoord van de auteur

Gebruiksaanwijzing

Voor wie is dit boek bestemd?

DEEL 1: De Vzw-wet verdwijnt, het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verschijnt

1. Van de wet van 27 juni 1921...

2. ... naar een nieuw wetboek met nieuwe krachtlijnen én een nieuwe structuur

2.1. De krachtlijnen van het nieuwe wetboek

2.2. De structuur van het nieuwe wetboek

2.3. Terminologie

DEEL 2: Nieuwe vzw-regels... maar wat is de timing?

1. Het nieuw wetboek trad in werking op 1 mei 2019 mét overgangstermijn voor bestaande vzw’s

2. De overgangsregeling concreet toepassen

DEEL 3: Wat verandert er concreet? Het antwoord in tien essentiële onderdelen

1. Definitie van de vzw

1.1. Het belangeloos doel

1.2. Het voorwerp (activiteiten)

1.3. Het is verboden enig vermogensvoordeel uit te keren

1.4. Samengevat

2. De oprichting van een vzw

2.1. De oprichtingsprocedure

2.2. De oprichtingsvoorwaarden

2.3. De oprichtingsakte

2.4. Een vzw erkend als beroepsvereniging

3. De statuten, de taal van de vzw, het (contact)adres van de vzw en ‘bestuurlijke bekendmakingen’

3.1. De statuten

3.2. Taal

3.3. De zetel/het adres van de vzw

3.4. Website en e-mailadres van de vzw

4. De structuur van de vzw

4.1. Leden

4.2. Toegetreden leden

4.3. Algemene vergadering

4.4. Bestuursorgaan (vroeger raad van bestuur)

4.5. Dagelijks bestuur

4.6. Commissaris

4.7. Vertegenwoordigingsclausule

5. De administratieve verplichtingen van een vzw

5.1. Het organiseren van een algemene vergadering

5.2. Organiseren bijeenkomsten van het bestuursorgaan

5.3. Intern vzw-dossier: opmaken en opvolgen (aangepast)

5.4. Intern reglement (nieuw)

5.5. Benoemen en ontslag van (dagelijks) bestuurders en commissaris(sen)

5.6. Het aannemen en uitsluiten van leden (aangepast)

5.7. Vermelden gegevens van de vzw op alle documenten (aangepast)

5.8. Communicatie met leden, bestuurders en commissarissen wordt geregeld (nieuw)

5.9. UBO-register (nieuw)

5.10. Giften

5.11. Register voor giften van en naar het buitenland ((nog) niet goedgekeurd)

5.12. Andere verplichtingen

5.13. Bekendmakingen: het verenigingsdossier?

6. De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw

6.1. Soorten vzw’s met verschillende verplichtingen

6.2. Boekhouding voeren door het bestuursorgaan

6.3. Jaarrekening en inventaris

6.4. Jaarverslag (nieuw)

6.5. Begroting

6.6. Controle van de jaarrekening

6.7. Goedkeuring algemene vergadering

6.8. Bekendmakingen: neerlegging en publicatie

6.9. Sancties

7. De fiscale verplichtingen van een vzw

8. Aansprakelijkheid in een vzw

8.1. Algemene regel: de vzw is aansprakelijk

8.2. Uitzondering 1: aansprakelijkheid van de leden

8.3. Uitzondering 2: aansprakelijkheid van de bestuurders en dagelijks bestuurders

9. Het einde van een vzw, inclusief omzettingen, nietigverklaring en faillissement

9.1. Ontbinding

9.2. De vereffening

9.3. Faillissement van een vzw

9.4. Nietigverklaring van een vzw

9.5. Herstructureringen in een vzw

9.6. Omzettingen van en naar een vzw

10. Effect op andere wetgeving

10.1. Vrijwilligers

10.2. Verenigingswerk (bijklussen)

10.3. Subsidies

DEEL 4: Een vzw aanpassen aan het nieuwe wetboek

Stap 1: Zijn wij een bestaande vzw of een nieuwe vzw?

Stap 2: Maak de keuze: snel aanpassen of uitstellen?

Stap 3: Kies een goede structuur voor uw vzw/evalueer de bestaande structuur

Stap 4: Pas de statuten aan

Stap 5: Controleer de samenstelling van het bestuursorgaan en dagelijks bestuur

Stap 6: Goedkeuring door een (buitengewone) algemene vergadering

Stap 7: Neerlegging en publicatie beslissingen

Stap 8: Maak het UBO-register in orde (uiterlijk 30 september 2019)

Stap 9: Check boekhouding

Stap 10: Check nieuwe verplichtingen en mogelijkheden

Stap 11: Check andere verplichtingen

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met actief abonnement
115
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

115
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067