Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hoe optimaal uw rekening-courant gebruiken?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De rekening-courant (rc) geeft aan hoeveel u verschuldigd bent aan uw vennootschap of hoeveel de vennootschap nog aan u moet. Dit geactualiseerd dossier toont u hoe u ook vandaag als zaakvoerder/bestuurder fiscaal gezien het maximum haalt uit uw rekening-courant. Vanuit een zeer praktisch standpunt bespreken we de werking en de aandachtspunten van deze rekening. Zo bent u er zeker van dat u op een correcte en veilige manier geld bespaart en geld verdient met het gebruik van uw rekening-courant.

in detail

In deze nieuwe editie gaan we o.a. dieper in op de meest actuele stand van zaken, o.a. inclusief het recent bij KB bepaalde tarief voor het voordeel ‘gratis lening’ en de marktrente die u kunt vragen als u een tegoed heeft via rc. U krijgt antwoorden op al uw vragen en tips en adviezen voor een optimale aanpak, bijvoorbeeld wanneer u uw rc wenst om te zetten in een lening op vaste termijn die voor u privé toch heel wat goedkoper is. In 6 delen leggen we alle geheimen van de rekening-courant (rc) bloot:

  1. wat is een rc precies?
  2. negatieve rc: u moet nog geld aan uw vennootschap - Hoeveel kost u dat aan belastingen?
  3. positieve rc: u heeft geld tegoed van uw vennootschap - Hoeveel interesten kunt u dan zonder fiscale risico's aanvragen?
  4. uw rc en de aanslag geheime commissielonen - Is daar nog een probleem of niet?
  5. antwoorden op veelgestelde vragen - Is het bv. een goed idee om geen loon meer op te nemen maar enkel van uw rc te leven?
  6. de fiscus en vervelende vragen - hoe kan uw rc gebruikt worden in een zgn. Indiciaire afrekening tegen u?

In de praktijk is het voor iedereen die met een vennootschap werkt, een must om de werking van de rekening-courant te kennen. Zo kunt u regelmatig doordacht afstemmen met uw boekhouder en wordt u niet plots geconfronteerd met onverwachte extra belastingen! Wie niet goed oplet, zal immers interesten betalen wanneer de vennootschap uitgaven betaalt die eigenlijk privé-uitgaven zijn. Dit Tips & Advies-Dossier is uw leidraad om problemen te vermijden.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder en bestuurder

  • die de rekening-courant optimaal wil beheren op fiscaal vlak

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

  • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

  • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1. Wat is een rc precies?

1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?

2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?

3. Wanneer heeft u een ‘slechte’ of negatieve rc?

4. Wanneer heeft u een ‘goede’ of positieve rc?

5. Waarom wordt een rc ook weleens een ‘vuilbakrekening’ genoemd?

6. Hoe kunt u er zelf gemakkelijk voor zorgen dat uw rc geen ‘vuilbakrekening’ wordt?

Deel 2. U moet nog geld aan uw ­vennootschap

1. Hoe ontstaat zo’n ‘slechte’ of negatieve rc?

1.1. Het geld van uw vennootschap is niet úw geld

1.2. U haalt geld van de rekening van uw vennootschap

1.3. U betaalt een privéaankoop met de kaart van uw vennootschap

1.4. Uw boekhouder boekt uw privé belastbare voordelen op uw rc

1.5. U bent zelf klant bij uw vennootschap en u betaalt uw factuur niet

2. Een schuld aan uw vennootschap, is dat dan zo erg?

2.1. Kunt u onbeperkt geld opnemen uit uw vennootschap?

2.2. Die schuld wordt bij u privé toch niet belast?

2.3. Kunt u het geld dat u terugbetaalt, privé aftrekken als beroepskosten?

3. Krijgt u minder gemakkelijk een lening bij de bank omdat u een schuld heeft aan uw vennootschap?

4. Wat vinden uw leveranciers van die rc-schuld?

5. Bent u verplicht om interesten te betalen op uw rc-schuld?

5.1. Waarom zou u spontaan interesten betalen?

5.2. Moet u dan een contract hebben en kunt u zo zelf bepalen hoeveel interesten u betaalt?

5.3. Hoe moeten de interesten dan berekend worden?

5.4. Moet u ook roerende voorheffing inhouden op uw interestbetaling?

5.5. Moet u de interesten ook effectief betalen of mogen die bijgeboekt worden op uw rc?

5.6. Kunt u de betaalde interesten privé aftrekken?

6. U betaalt geen interesten aan uw vennootschap

6.1. Kan dat?

6.2. Wordt u dan privé belast omdat u gratis geld gebruikt van uw vennootschap?

6.3. Hoeveel kost dat u dan privé?

6.4. Hoe wordt dat voordeel ‘gratis lening’ berekend?

6.5. De fiscus kan niet steeds een voordeel ‘gratis lening’ aanrekenen!

7. Maak zelf uw voordeel ‘gratis lening’ kleiner en bespaar belastingen!

7.1. Interest per maand berekenen kan in uw voordeel zijn

7.2. Maak er een ‘echte’ lening van

8. Wat betekent uw rc-schuld voor uw vennootschap?

8.1. Kan uw vennootschap uw geldopname aftrekken als kosten?

8.2. Niets gekregen, maar toch belastbaar?

9. Moet u die schuld eigenlijk terugbetalen aan uw vennootschap?

9.1. Ooit eens... 

9.2. Wat als u uw vennootschap verkoopt? Is die schuld dan voor de overnemer?

9.3. Wat als u uw vennootschap vereffent? Vervalt uw schuld dan?

9.4. Wat in geval van een faillissement? Vervalt uw schuld dan?

10. Hoe raakt u van die schuld af?

10.1. U kunt een extra loon opnemen

10.2. U kunt privé een lening aangaan

10.3. U kunt een dividend opnemen

10.4. U kunt privé iets verkopen aan uw vennootschap

10.5. U kunt het kapitaal van uw vennootschap verminderen of inbrengen laten terugbetalen

10.6. U kunt uw vennootschap opdoeken en opnieuw beginnen

11. Conclusie

Deel 3. U heeft geld tegoed van uw ­vennootschap

1. Hoe ontstaat zo’n ‘goede’ of positieve rc?

1.1. U verkoopt uw computer, uw privémeubels, enz. aan uw vennootschap

1.2. U verkoopt uw eenmanszaak aan uw vennootschap

1.3. U betaalt facturen van uw vennootschap met privégeld

1.4. U heeft uw loon niet effectief opgenomen

1.5. U heeft uw dividend niet effectief opgenomen

1.6. U heeft privé geld uitgeleend aan uw vennootschap

2. Kunt u dat geld op eender welk moment weer uit uw vennootschap halen?

3. Krijgt u gemakkelijker een lening vast bij de bank als u een tegoed heeft op uw vennootschap?

3.1. Een ‘positieve’ rc is ook positief voor de kredietwaardigheid

3.2. Geeft uw bank gemakkelijk een lening om uw rc-tegoed terug te betalen?

4. Bent u verplicht om interesten te vragen op uw rc-tegoed?

4.1. Kunt u een gratis voorschot toestaan aan uw vennootschap?

4.2. Kan uw vennootschap een gratis lening krijgen van een andere vennootschap?

5. Wél interesten vragen blijft een goedkope manier om geld uit uw vennootschap te halen!

6. Moet u een leningsovereenkomst sluiten met uw vennootschap?

7. Kunt u zoveel voorschieten aan uw vennootschap als u wilt?

7.1. Ja, maar... 

7.2. Hoeveel bedraagt de herkwalificatiegrens?

7.3. Wat als het voorschot hoger is dan de herkwalificatiegrens?

8. Kunt u zelf de interestvoet bepalen?

8.1. Ja, maar... 

8.2. Hoeveel bedraagt de marktrente?

8.3. Wat als de interestvoet hoger is dan de marktrente?

9. Wat als zowel het voorschot als de interestvoet overdreven zijn?

10. Hoe worden die interesten berekend?

10.1. In de praktijk... 

10.2. Doe het zoals het moet en ontvang méér interest... 

11. Waaraan moet u nog denken als uw vennootschap interesten betaalt?

11.1. Zij moet een aangifte rv doen en die rv ook betalen... 

11.2. U wilt zo veel mogelijk interesten krijgen, uw vennootschap daarentegen...

Deel 4. Uw rekening-courant en de aanslag geheime commissielonen

1. De aanslag geheime commissielonen

1.1. Wat is dat precies?

1.2. Hoeveel kost dat uw vennootschap?

2. Wanneer wordt de aanslag geheime commissielonen niet toegepast?

2.1. Tijdige aangifte door de verkrijger

2.2. Tijdige identificatie van de verkrijger

2.3. Tijdige verwerking in de boekhouding

3. Wat betekent dit specifiek voor uw rekening-courant?

3.1. De aanslag geheime commissielonen en uw voordeel ‘gratis lening’

3.2. Uw privé belastbare voordelen aangeven of via uw rc laten boeken?

Deel 5. Enkele vaak gestelde vragen over uw rc beantwoord voor u

1. Wat doet u het best als u privé geld nodig heeft: uw rc-tegoed laten terugbetalen door uw vennootschap of privé lenen?

2. Is het een goed idee om van uw rc te leven en dus geen loon meer op te nemen?

3. Is het zinvol om uw rc-tegoed op te splitsen in een rentegevend en een renteloos gedeelte?

4. Is het interessant om een stuk van uw rc-tegoed in te brengen?

4.1. Een stuk van uw rc-tegoed inbrengen

4.2. U kunt op die manier een interestherkwalificatie in dividend vermijden

4.3. U krijgt aandelen in de plaats

4.4. U kunt de alarmbelprocedure vermijden

4.5. De basis voor de notionele-interestaftrek verhoogt

5. Is het interessant om uw rc-tegoed om te zetten in een lijfrente?

5.1. Waarom zou u werken met een lijfrente?

5.2. Hoe werkt het?

5.3. Zitten er addertjes onder het gras?

5.4. Hoe kunt u zich indekken?

5.5. Een lijfrente moet wel een kanscontract blijven... 

6. U heeft een rc-tegoed op vennootschap A en een rc-schuld op vennootschap B, kunt u uw schuld dan compenseren met uw tegoed?

6.1. Een schuld aan uw ene vennootschap en een vordering op de andere

6.2. Een schuld aan uw ene vennootschap is duur... 

6.3. Mogelijk zijn de interesten op de vordering op uw andere vennootschap niet aftrekbaar... 

6.4. Compenseer de min met de plus!

6.5. Formaliteiten

7. Hoe kunt u schenkings- en/of successie­rechten op uw rc-tegoed vermijden?

7.1. Dure successierechten op uw rc-tegoed bij overlijden

7.2. Goedkopere schenkingsrechten als u nu al uw rc-tegoed wegschenkt

7.3. Niets betalen kan echter ook!

Deel 6. Uw rc en vervelende vragen van de fiscus

1. De fiscus vindt dat uw inkomsten te laag zijn om uw uitgaven te verantwoorden

2. Wat heeft dat met uw vennootschap en dus met uw rc te maken?

3. Kan de fiscus uw rc tegen u gebruiken?

3.1. U heeft privégeld gestort op uw rc

3.2. U heeft zelf leveranciers van uw vennootschap betaald

3.3. Uw loon wordt niet betaald, maar geboekt via uw rc

3.4. Schommelingen in uw rc

4. U kunt uw rc zelf ook gebruiken tegen de fiscus!

4.1. Diverse mogelijkheden om een indiciair tekort te weerleggen

4.2. Daling van uw tegoed op uw vennootschap

4.3. Stijging van uw schuld aan uw vennootschap

5. Wees voorzichtig en overleg met uw raadgever

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067