Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hoe maximaal uw vennootschap op úw maat afstemmen?

Praktische leidraad bij uw keuze voor de ideale vennootschapsvorm

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit boek behandelt enerzijds de mogelijkheden die er zijn zo u een nieuwe vennootschap wilt oprichten, en gaat anderzijds ook in op de praktische gevolgen van het hervormde vennootschapsrecht voor uw reeds bestaande vennootschap. We geven u eveneens een praktische leidraad die u kunt volgen bij het aanpassen van de statuten aan het gewijzigde vennootschapsrecht alsook bij het  omzetten van uw huidige vennootschap in een nieuwe vennootschapsvorm conform het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

in detail

Het hervormde vennootschapsrecht heeft voor heel wat wijzigingen in het ondernemerslandschap gezorgd. We bekijken aan de hand van 10 verschillende scenario's welke vennootschapsvorm in welke situatie de meest geschikte is, met telkens de voor- en nadelen t.o.v. concurrerende vennootschapsvormen. Per scenario krijgt u tips, adviezen en praktische aandachtspunten, waarbij telkenmale het hervormde vennootschapsrecht belicht wordt zodat u een juiste keuze kunt maken, gebaseerd op de nieuwe spelregels.

Op een systematische wijze leiden we u naar de vennootschap op úw maat:

 • Wat zijn uw plannen met uw vennootschap?
 • Welke (bijzondere) vennootschapsvormen zijn er vandaag nog mogelijk en wat zijn de kenmerken van elke vennootschapsvorm?
 • Waarop moet u letten bij uw keuze?
 • 10 scenario's om een vennootschap op maat te kiezen
 • Bijzondere aandachtspunten

We hebben ook  bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Uw bestaande vennootschap is afgeschaft, wat moet u dan doen tegen 31 december 2023?
 • Omzetting van de statuten van uw huidige BV(BA) in een BV
 • Omzetting van uw huidige vennootschapsvorm in een nv

Dit boek leert u, zowel voor vrije beroepers als voor ondernemers, om vanuit uw standpunt en niet vanuit een puur juridisch standpunt een bewuste keuze te maken. Op de bijbehorende online service vindt u een gebruiksklaar model van een managementovereenkomst en van een samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de ondernemer, de bedrijfsleider, de zelfstandige

 • die een vennootschap heeft of denkt er één (bijkomend) op te richten
 • die wil nagaan welke (alternatieve) vennootschapsvormen er mogelijk geschikt zijn voor zijn of haar activiteit en/of doel

 

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek een... 

Addendum

Online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door.. 

Ina Beelen

 • juridisch consultant

Caroline Geenen

 • advocaat-vennoot, Odigo Advocaten cvba

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Welke vennootschap heeft u nodig?

1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?

1.1. Het nieuwe vennootschapsrecht snoeit in het aantal

1.2. Wat bent u van plan?

1.3. In functie daarvan giet u dat in de juiste vorm

2. Exploitatievennootschap en/of holding?

2.1. Een vennootschap om uw activiteiten in onder te brengen

2.2. Een vennootschap boven uw exploitatievennootschap(pen)

2.3. Van uw exploitatievennootschap een holding maken

2.4. Een ‘tweede leven’ voor uw holding

2.5. Sowieso in de vorm van een NV of BV? Niet noodzakelijk... 

3. Holding en/of patrimonium­vennootschap

3.1. Het een en het ander uitgeklaard

3.2. Patrimonium- en holdingvennootschap in één?

3.3. Patrimonium en exploitatie gescheiden houden: een must?

3.4. Een aantal (fiscale) voordelen van een patrimoniumvennootschap op een rij

3.5. Een aantal aandachtspunten

3.6. Sowieso in de vorm van een NV of BV? Niet noodzakelijk...

4. Een managementvennootschap

4.1. U bent actief als manager, consultant, ... 

4.2. Niet u maar uw vennootschap is bestuurder... 

4.3. Waar is dat goed voor?

4.4. Ook nog interessant na de wetswijzigingen van de laatste jaren?

4.5. Het best via een BV? Niet noodzakelijk... 

5. Een burgerlijke vennootschap? Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handels­vennootschappen is afgeschaft!

5.1. Maatschappelijk doel wordt ‘voorwerp’

5.2. Van oudsher werd er een onderscheid gemaakt tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen

5.3. Dit onderscheid is nu afgeschaft

5.4. Als vrije beroeper toch nog opletten... 

6. Onderscheid tussen kapitaal­vennootschap en personen­vennootschap: nog van belang?

6.1. De NV is een kapitaalvennootschap, alhoewel... 

6.2. De BV is een personenvennootschap, alhoewel... 

6.3. De relevantie van het onderscheid was eerder al afgenomen

6.4. Andere personenvennootschappen

7. Het moet toch niet altijd een vennootschap zijn?

7.1. In feite niet meer dan een vereniging

7.2. Niet eens de bedoeling om winst te maken, of toch?

8. Een kleine vennootschap volstaat voor u?

8.1. Is een NV per definitie groot, een BV klein?

8.2. Wanneer bent u wettelijk gezien nog ‘klein’?

9. Verschillende vennootschappen die de handen in elkaar slaan

9.1. Joint venture

9.2. Tijdelijk kan ook, al is dat ‘tijdelijk’ toch relatief... 

9.3. Maten, als het erop aankomt om de kosten te drukken

9.4. Het een en ander op Europees vlak coördineren

10. Een Belgische vennootschap of uw heil zoeken in het buitenland?

10.1. Met uw binnenlandse vennootschap in het buitenland actief

10.2. Vermogensplanning: beter af in Nederland of via exotischere oorden?

Deel 2 - Welke ‘vorm’ is ideaal voor u? ­Enkele ­wettelijke criteria op een rij... 

1. Zo snel en/of goedkoop mogelijk van start

1.1. Starten zonder kapitaal én zonder naar de notaris te gaan kan perfect

1.2. Aan boord zonder dat u er erg in heeft?!

2. Via de notaris passeren en toch goedkoper af?

2.1. Een nieuwe BV of een CV kunt u oprichten zonder kapitaal

2.2. Voor de oprichting van een NV is nog steeds kapitaalinbreng nodig

2.3. Wat wint u ermee?

2.4. De S-BVBA: afgeschaft!

3. Met hoeveel trekt u aan de kar?

3.1. Een vennootschap voor u alleen kan

3.2. Meestal meer dan één man aan boord

3.3. Desnoods ééntje extra, voor de vorm... 

3.4. Dat durft al eens te wisselen

3.5. Meerdere trekkers, mogelijk met verschillende petjes

3.6. Niet iedereen even actief

3.7. Aandeelhouder én u werkt in uw vennootschap, dus u heeft het voor het zeggen?

3.8. Bestuurder, zonder aandelen in handen: kan dat?

3.9. Meerderheid van de aandelen in handen, zonder dat ú het bedrijf leidt... 

Deel 3 - De ‘juiste’ vennootschap kiezen

1. De verschillende vennootschapsvormen

1.1. Een kort overzicht van ‘oud’ naar ‘nieuw’ recht

1.2. Geen definitieve keuze

1.3. De BV en NV als referentie: ook nog in de toekomst?

1.4. Basis voor een gerichte vergelijking

2. In vennootschap, al dan niet met (zaken)partner(s)

2.1. Waarom (niet langer) een eenmanszaak?

2.2. BV of NV

2.3. BV (NV) of VOF

3. Soepele in- en uitstap van aandeelhouders van belang

3.1. ‘Vrij’ toetreden, soepel terug uit de vennootschap

3.2. BV, NV of coöperatieve vennootschap (CV)

4. Een managementvennootschap

4.1. BV vs. NV

4.2. Beter een VOF of CommV?

5. Een (familiale) holding

5.1. NV of BV

5.2. VOF of CommV?

5.3. Buitenlandse holdings... een optie?

5.4. De maatschap en de stichting als holdingstructuur

5.5. Gehuwd onder het wettelijk stelsel?!

6. Een patrimoniumvennootschap

6.1. NV of BV

6.2. Welke beheersstructuur? Maatschap, stichting, ... 

7. Compagnon is louter geldschieter

7.1. Welke mogelijkheden bieden de ‘klassieke’ vennootschapsvormen NV en BV?

7.2. CommV: beter alternatief?

7.3. Kort samengevat betekent dit... 

8. Compagnon brengt ‘knowhow’ in en niet meer dan dat

8.1. NV vs. BV

8.2. CommV als alternatief

9. Uw vennootschap en die van een collega slaan de handen in elkaar

9.1. NV vs. tijdelijke maatschap

9.2. Tijdelijke maatschap of eerder stille maatschap voor projecten met een ‘samenwerking achter de schermen’?

10. Een (sociaal) project op poten zetten

10.1. Feitelijke vereniging vs. VZW

10.2. VZW vs. vennootschap ‘met sociaal oogmerk’

Deel 4 - Specifieke aandachtspunten

1. Alles geregeld voor de volgende generatie... of toch niet?

1.1. Gunstig schenkingsregime voor aandelen van familiebedrijf in het Vlaams gewest

1.2. De voorwaarden

1.3. Patrimoniumvennootschappen uitgesloten... 

1.4. Aandelen geschonken, dus geen controle en inkomen meer? Het struikelblok

1.5. De oplossingen voor uw familiale vennootschap: van praktisch tot complex, maar meer sluitend... 

1.6. Echtscheiding en minderjarige kinderen: toch even opletten... 

2. De belangen van de vennootschap en de aandeelhouders vs. de belangen van echtgeno(o)t(e) en/of kinderen

2.1. Een aandeelhouder stapt op

2.2. Een aandeelhouder overlijdt

2.3. Een aandeelhouder gaat scheiden

3. Niet elke vennootschap blijft leven als een aandeelhouder sterft of uittreedt

4. Uw vennootschap wordt ‘eenhoofdig’

4.1. Geen probleem meer in de BV en de NV

4.2. Voor een maatschap, VOF, CommV en CV wel nog een probleem

4.3. U en uw echtgeno(o)t(e): samen maar één aandeelhouder?

Deel 5 - Wat met uw bestaande vennootschap na de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht

1. Inwerkingtreding nieuw vennoot­schaps­­recht met praktische voorbeelden

1.1. Data om rekening mee te houden

1.2. Wat betekent dit voor nieuw op te richten vennootschappen?

1.3. Wat betekent dit voor bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm blijft bestaan?

1.4. Wat met bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm afgeschaft wordt?

1.5. Conclusie: raadzaam om zo snel mogelijk aanpassing te doen

1.6. Waarmee rekening te houden bij het aanpassen van uw vennootschap aan het WVV

1.7. Concreet aan de slag!

Deel 6 - Modellen

Aanbod
Online service
Addendum

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

150,00 

120,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

150,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067