Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hoe als ondernemer maximaal btw-fouten voorkomen of rechtzetten?

Uw praktische leidraad om naheffing en boetes te vermijden

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit nieuwe dossier bespreken we op maat van de bedrijfsleiders en ondernemers de verschillende situaties die aanleiding geven tot btw-fouten bij inkomende en uitgaande offertes, facturen en creditnota's. We analyseren de fouten die gemaakt worden, hoe deze te vermijden en/of hoe deze recht te zetten. Om maximaal fouten te voorkomen analyseren we de achterliggende feiten van een transactie en tonen we u welke juiste ‘set’ van btw-regels u in die situatie moet toepassen.

in detail

Het correct toepassen van de verschillende btw-regels is niet evident en dikwijls zelfs ronduit ingewikkeld. Daarnaast hangen er heel hoge boetes boven uw hoofd bij fouten en moet u ook rekening houden met nalatigheidsinteresten. Om dit te vermijden analyseren we 16 veelvoorkomende situaties die aanleiding geven tot btw-fouten.

 • Btw aanrekenen van een verkeerd land
 • Gemengd gebruik van bedrijfsgoederen
 • Ontoereikend of te hoog bedrag waarover btw wordt gerekend
 • Verkeerd btw-tarief of niet voldoen aan de voorwaarden van het btw-tarief
 • Onterechte toepassing btw-vrijstelling / btw-aanrekening
 • Bewijsvoering btw-vrijstellingen
 • Btw-verleggingen
 • Recht op aftrek
 • Herzieningen van bedrijfsmiddelen
 • Recht op teruggaaf
 • Doorrekening van kosten
 • Hiaten in de administratieve verplichtingen
 • Fouten in de facturering
 • Fouten in de periodieke btw-aangifte
 • Fouten in de intracommunautaire opgave
 • Bewaring en voorleggen van de boekhouding

Complexe feiten, een complexe btw-wetgeving, een steeds snellere transactieflow, digitalisering van de documenten, slechte kwaliteit van documenten... het is niet verwonderlijk dat men fouten begaat tegen de btw-wetgeving. Om naheffingen, boetes en nalatigheidsinteresten te vermijden is het echter belangrijk fouten te voorkomen dan wel, waar men fouten vaststelt, deze te verbeteren. Dit dossier is uw praktische leidraad hierbij.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de ondernemer

 • die met zekerheid de btw-regels correct en optimaal wil toepassen om zo hoge boetes en nalatigheidsinteresten te vermijden

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Situering van de problematiek

2. Btw aanrekenen van een verkeerd land

2.1. Plaatsbepaling

2.2. Levering van goederen

2.3. Diensten

2.4. Conclusie

3. Gemengd gebruik van bedrijfsgoederen

3.1. Principe

3.2. Conclusie

4. Ontoereikend of te hoog bedrag waarover btw gerekend wordt

4.1. Principe

4.2. Op een korting-contant zit nooit btw!

4.3. Verkeerdelijk btw aangerekend, hoe terugkrijgen?

4.4. Conclusie

5. Verkeerd btw-tarief of niet voldoen aan de voorwaarden van het btw-tarief

5.1. Principe

5.2. Goederen vs. diensten

5.3. Formaliteiten 6% in de bouw

5.4. Conclusie

6. Onterechte toepassing btw-vrijstelling/btw-aanrekening

6.1. Principe

6.2. Onroerende verhuur

6.3. Andere praktijkgevallen

6.4. Conclusie

7. Bewijsvoering btw-vrijstellingen

7.1. Principe

7.2. Intracommunautaire levering

7.3. Levering in het buitenland

7.4. Conclusie

8. Btw-verleggingen

8.1. Werk in onroerende staat

8.2. Combinatie met het verlaagde btw-tarief in de bouw

8.3. Werk in onroerende staat door een buitenlandse aannemer

8.4. Conclusie

9. Recht op aftrek

9.1. Principe

9.2. Gemengd gebruikte goederen

9.3. Autokosten

9.4. Relatiegeschenken

9.5. Demonstratiekosten

9.6. Opendeurdag

9.7. Kosten van onthaal (receptiekosten)

9.8. Conclusie

10. Herzieningen van bedrijfsmiddelen

10.1. Principe

10.2. Bedrijfsmiddelen

10.3. Herzieningstermijn

10.4. Oorzaken van herziening

10.5. Tabel van bedrijfsmiddelen

10.6. Conclusie

11. Recht op teruggaaf

11.1. Buitenlandse btw terugvragen

11.2. Failliete klant

11.3. Conclusie

12. Doorrekening van kosten

12.1. Btw aanrekenen of niet?

12.2. Wat met btw-aftrekbeperkingen?

12.3. Conclusie

13. Hiaten in de administratieve verplichtingen

13.1. Invullen van de formulieren 604A-B-C

13.2. Registers

13.3. Conclusie

14. Fouten in de facturering

14.1. Principe

14.2. De correcte inkomende factuur

14.3. De correcte uitgaande factuur

14.4. Conclusie

15. Fouten in de periodieke btw-aangifte

15.1. Rooster 00

15.2. Rooster 44

15.3. Rooster 46

15.4. Rooster 47

15.5. Rooster 86

15.6. Rooster 87

15.7. Rooster 88

15.8. Roosters 61-62-63-64

15.9. Nihilaangifte

15.10. Conclusie

16. Fouten in de intracommunautaire opgave

16.1. Vrijstelling intracommunautaire levering

16.2. Conclusie

17. Bewaring en voorleggen van de boekhouding

17.1. Algemene bewaringsplicht

17.2. Plaats van bewaring moet niet noodzakelijk in België zijn

17.3. Bewaringstermijn?

17.4. Heeft de vereiste van het waarborgen van de authenticiteit, de integriteit en de leesbaarheid van een factuur invloed op de wijze waarop u uw facturen moet bewaren?

17.5. Specifieke controlemogelijkheden bij elektronische bewaring

17.6. Conclusie

18. Bijlagen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067