Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het zakboekje voor de zelfstandige - Editie 2022

Een Tips & Advies-Zakboekje over... 

samengevat

Dit zakboekje bevat alle belangrijke cijfers die iedere zelfstandige, bedrijfsleider en vrije beroeper steeds bij de hand moet hebben. Met de adviezen, informatie, voorbeelden, ... uit dit nieuwe zakboekje bent u altijd en overal goed geïnformeerd.

in detail

In dit handige zakboekje zijn zo veel mogelijk praktische tabellen en zo weinig mogelijk tekst verwerkt.

In totaal komen zo'n 100 thema's aan bod, overzichtelijk gebundeld in 12 hoofdstukken:

 • Btw
 • Erven & schenken
 • Indexen
 • Onroerende goederen
 • Personeel
 • Personenbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Sociale zekerheid - werknemers
 • Sociale zekerheid - zelfstandigen
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Verkeer

Alle informatie is dus snel consulteerbaar en in een minimum aan tijd worden al uw vragen beantwoord.

Dit Tips & Advies-Zakboekje is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die steeds alle belangrijke cijfers bij de hand wil hebben

Dit Tips & Advies-Zakboekje is samengesteld door... 

een selecte groep van externe specialisten in samenwerking met het redactieteam van Indicator

In dit Tips & Advies-Zakboekje leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1- Btw

Agenda 2022

Beperking aftrek

Btw-tarieven: diensten

Btw-tarieven: goederen

Controle Belgisch btw-nummer

Controle buitenlands btw-nummer

Drempelbedragen

Facturering in de bouw: natuurlijke personen

Facturering in de bouw: vennootschappen

Niet-proportionele geldboeten

Teruggave tegoeden

Hoofdstuk II - Erven en schenken

Schenkingsrechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Schenkingsrechten: Vlaams gewest

Schenkingsrechten: Waals gewest

Successierechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Successierechten (erfbelasting): Vlaams gewest

Successierechten: Waals gewest

Hoofdstuk III - Indexen

Index van de consumptieprijzen

Gezondheidsindex

Hoofdstuk IV - Onroerende goederen

Onroerende voorheffing: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Onroerende voorheffing: Vlaams gewest

Onroerende voorheffing: Waals gewest

Tarief registratierechten: verkoop van onroerende goederen

Hoofdstuk V - Personeel

Arbeidsreglement: wijzigingen

Beschermde werknemers

Concurrentiebeding

Klein verlet

Loonbeslag

Opzeggingstermijnen bedienden en arbeiders

Overuren: toegelaten prestaties

Sociale documenten: opmaken en bewaren

Hoofdstuk VI - Personenbelasting

Personenbelasting: algemeen tarief

Belastingkredieten

Belastingverminderingen: woningfiscaliteit

Belastingvrije sommen: algemeen

Belastingvrije sommen: belastingkrediet

Belastingvrije sommen: personen ten laste

Beperking aftrek beroepskosten

Beroepsinkomsten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor auteursrechten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor werknemers, zelfstandigen met winsten en vrije beroepers

Diverse inkomsten: tarief personenbelasting

Investeringsaftrek: tarieven

Kadastraal inkomen: indexatie en revalorisatie

Kosten eigen aan de werkgever: kilometervergoeding

Kosten eigen aan de werkgever: reisvergoeding binnenland

Kosten eigen aan de werkgever: reisvergoedingen buitenland sinds 6 juli 2018

Kosten eigen aan de werkgever: thuiswerkvergoeding

Overige belastingverminderingen

Roerende voorheffing: tarief

Sociale voordelen: maaltijd-, sport-, cultuur- en ecocheques

Sociale voordelen toegekend bij bepaalde gelegenheden

Vakantiegeld: fiscaal vrijstelbare voorziening

Voorafbetalingen

Voordelen van alle aard: auto en mobiliteitsbudget

Voordelen van alle aard: huispersoneel

Voordelen van alle aard: huisvesting

Voordelen van alle aard: overige leningen en financieringen

Voordelen van alle aard: pc, tablet, gsm en internet

Voordelen van alle aard: rekening-courant

Voordelen van alle aard: verwarming en elektriciteit

Vrijwilligerswerk en verenigingswerk

Hoofdstuk VII - Rechtspersonenbelasting

Tarieven

Toepassingsgebied

Hoofdstuk VIII - Sociale zekerheid - werknemers

Arbeidsongeschikheid werknemers: ziekte, ongeval en invaliditeit (privé)

Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)

Socialezekerheidsbijdragen

Werkloosheidsuitkeringen, inschakelingsuitkeringen en leefloon

Wettelijk pensioen werknemers: toegelaten beroepsinkomsten

Wettelijk pensioen werknemers: uitkeringen

Hoofdstuk IX - Sociale zekerheid - zelfstandigen

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekte, ongeval en invaliditeit (privé)

Overbruggingsrecht

Sociale bijdragen zelfstandigen: algemeen

Sociale bijdragen zelfstandigen: starters

Vennooschapsbijdrage

Wettelijk pensoen zelfstandigen: toegelaten beroepsinkomsten

Wettelijk pensioen zelfstandigen: uitkeringen

Hoofdstuk X - Vennootschapsbelasting

Investeringsaftrek: tarieven vennootschappen

Notionele interestaftrek

Tarieven

Vakantiegeld: fiscaal vrijgestelde voorziening

Vennootschapsbelasting - de 14 bewerkingen

Verworpen uitgaven

Voorafbetalingen

Hoofdstuk XI - Vennootschapsrecht

Jaarrekening: omvangcriteria

Jaarrekening: publicatiekosten en neerleggingstermijn

Vennootschappen: publicatietarieven en gebruik formulieren

Vennootschapsvormen: vergelijkende tabel (sinds 01.05.2019)

Hoofdstuk XII - Verkeer

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en Waals gewest: auto’s

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) in het Vlaams gewest: auto’s

Brandstof: gemiddelde prijzen

CO2-taks

Fiscale lichte vracht: voorwaarden

Kilometerheffing

Verkeersbelasting: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Verkeersbelasting: Vlaams gewest

Verkeersbelasting: Waals gewest

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

77,00 

57,00 

Enkel met een actief abonnement
185
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

77,00 

185
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067