Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het zakboekje voor de zelfstandige - Editie 2021

Een Tips & Advies-Zakboekje over... 

samengevat

Dit zakboekje bevat alle belangrijke cijfers die iedere zelfstandige, bedrijfsleider en vrije beroeper steeds bij de hand moet hebben. Met de adviezen, informatie, voorbeelden, ... uit dit nieuwe zakboekje bent u altijd en overal goed geïnformeerd.

in detail

In dit handige zakboekje zijn zo veel mogelijk praktische tabellen en zo weinig mogelijk tekst verwerkt.

In totaal komen zo'n 100 thema's aan bod, overzichtelijk gebundeld in 12 hoofdstukken:

 • Btw
 • Erven & schenken
 • Onroerende goederen
 • Personenbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Sociale zekerheid - werknemers
 • Sociale zekerheid - zelfstandigen
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Verkeer
 • Personeel
 • Indexen

Alle informatie is dus snel consulteerbaar en in een minimum aan tijd worden al uw vragen beantwoord.

Dit Tips & Advies-Zakboekje is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die steeds alle belangrijke cijfers bij de hand wil hebben

Dit Tips & Advies-Zakboekje is samengesteld door... 

een selecte groep van externe specialisten in samenwerking met het redactieteam van Indicator

In dit Tips & Advies-Zakboekje leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1 - Btw

Agenda 2021

Beperking aftrek

Btw-tarieven: diensten

Btw-tarieven: goederen

Controle Belgisch btw-nummer

Controle buitenlands btw-nummer

Drempelbedragen

Facturering in de bouw: natuurlijke personen

Facturering in de bouw: vennootschappen

Niet-proportionele geldboeten

Teruggave tegoeden

Hoofdstuk II - Erven en schenken

Schenkingsrechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Schenkingsrechten: Vlaams gewest

Schenkingsrechten: Waals gewest

Successierechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Successierechten (erfbelasting): Vlaams gewest

Successierechten: Waals gewest

Hoofdstuk III - Onroerende goederen

Onroerende voorheffing – Brussels Hoofdstedelijk gewest

Onroerende voorheffing – Vlaams gewest

Onroerende voorheffing – Waals gewest

Tarief registratierechten: verkoop van onroerende goederen

Hoofdstuk IV - Personenbelasting

Algemeen tarief

Belastingkredieten

Belastingverminderingen: woningfiscaliteit

Belastingvrije sommen: algemeen

Belastingvrije sommen: belastingkrediet

Belastingvrije sommen: personen ten laste

Beperking aftrek beroepskosten

Personenbelasting: beroepsinkomsten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor auteursrechten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor werknemers, zelfstandigen met winsten en vrije beroepers

Diverse inkomsten: tarief personenbelasting

Investeringsaftrek: tarieven

Kadastraal inkomen: indexatie en revalorisatie

Kosten eigen aan de werkgever: kilometervergoeding

Kosten eigen aan de werkgever: reisvergoedingen binnenland

Kosten eigen aan de werkgever: reisvergoedingen buitenland sinds 6 juli 2018

Kosten eigen aan de werkgever: thuiswerkvergoeding

Overige belastingverminderingen

Roerende voorheffing: tarief

Sociale voordelen: maaltijd-, sport-, cultuur-, en ecocheques

Sociale voordelen toegekend bij bepaalde gelegenheden

Vakantiegeld: fiscaal vrijstelbare voorziening

Voorafbetalingen

Voordelen van alle aard: auto en mobiliteitsbudget

Voordelen van alle aard: huispersoneel

Voordelen van alle aard: huisvesting

Voordelen van alle aard: overige leningen en financieringen

Voordelen van alle aard: pc, tablet, gsm en internet

Voordelen van alle aard: rekening-courant

Voordelen van alle aard: verwarming en elektriciteit

Vrijwilligerswerk en verenigingswerk

Hoofdstuk V - Rechtspersonenbelasting

Tarieven

Toepassingsgebied

Hoofdstuk VI - Sociale zekerheid - werknemers

Arbeidsongeschikheid: ziekte, ongeval en invaliditeit (privé)

Gewaardborg gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)

Sociale zekerheidsbijdragen

Werkloosheidsuitkeringen, inschakelingsuitkeringen en leefloon

Wettelijk pensioen: toegelaten beroepsinkomsten

Wettelijk pensioen: uitkeringen

Hoofdstuk VII - Sociale zekerheid - zelfstandigen

Arbeidsongeschikheid: ziekte, ongeval en invaliditeit (privé)

Overbruggingsrecht

Sociale bijdragen: algemeen

Sociale bijdragen: starters

Vennootschapsbijdrage

Wettelijk pensioen: toegelaten beroepsinkomsten

Wettelijk pensioen: uitkeringen

Hoofdstuk VIII - Vennootschapsbelasting

Investeringsaftrek: aanvragen van attesten

Investeringsaftrek: tarieven vennootschappen

Notionele interestaftrek

Vennootschapsbelasting: tarieven

Vakantiegeld: fiscaal vrijstelbare voorziening

Vennootschapsbelasting: de 14 bewerkingen

Verworpen uitgaven

Voorafbetalingen

Hoofdstuk IX - Vennootschapsrecht

Jaarrekening: omvangcriteria

Jaarrekening: publicatiekosten en neerleggingstermijn

Vennootschappen: publicatietarieven en gebruik formulieren

Vennootschapsvormen: vergelijkende tabel (sinds 01.05.2019)

Hoofdstuk X - Verkeer

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) in Brussels Hoofdstedelijk gewest en Waals gewest: auto’s

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) in Vlaams gewest: auto’s

Brandstof: gemiddelde prijzen

CO2-taks

Fiscale lichte vracht: voorwaarden

Kilometerheffing

Verkeersbelasting: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Verkeersbelasting: Vlaams gewest

Verkeersbelasting: Waals gewest

Hoofdstuk XI - Personeel

Arbeidsreglement: wijzigingen

Beschermde werknemers

Concurrentiebeding

Klein verlet

Loonbeslag

Opzeggingstermijnen bedienden en arbeiders

Overuren: toegelaten prestaties

Sociale documenten: opmaken en bewaren

Hoofdstuk XII - Indexen

Index van de consumptieprijzen

Gezondheidsindex

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

 

72,00 

185
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067