Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het zakboekje voor de zelfstandige - Editie 2020

Een Tips & Advies-Zakboekje over... 

samengevat

Dit zakboekje bevat alle belangrijke cijfers die iedere zelfstandige, bedrijfsleider en vrije beroeper steeds bij de hand moet hebben. Met de adviezen, informatie, voorbeelden, ... uit dit nieuwe zakboekje bent u altijd en overal goed geïnformeerd.

in detail

In dit handige zakboekje zijn zo veel mogelijk praktische tabellen en zo weinig mogelijk tekst verwerkt.

In totaal komen zo'n 100 thema's aan bod, overzichtelijk gebundeld in 11 hoofdstukken:

 • Btw
 • Erven & schenken
 • Onroerende goederen
 • Personenbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Sociale zekerheid - werknemers
 • Sociale zekerheid - zelfstandigen
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Verkeer
 • Personeel

Alle informatie is dus snel consulteerbaar en in een minimum aan tijd worden al uw vragen beantwoord.

Dit Tips & Advies-Zakboekje is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die steeds alle belangrijke cijfers bij de hand wil hebben

Dit Tips & Advies-Zakboekje is samengesteld door... 

een selecte groep van externe specialisten

 • Ina Beelen - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Joke Caerts - Juriste
 • Jan Coninx - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Erwin Cuyckens - Verzekeringsmakelaar, Zakenkantoor Eggermont & Cuyskens, Londerzeel
 • Petra Daemen - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Carl Geens - Sales manager
 • Marc Govers - The VAT House bv cvba - Het BTW Huis, Bornem
 • Charlotte Van Braeckel - Tax & Legal Services – BDO Legal, Berchem
 • Mieke Van Looveren - Tax & Legal Services – BDO Legal, Berchem
 • Toon Gabriëls - Tax & Legal Services – BDO Legal, Berchem
 • Saskia Lombaerts - Tax & Legal Services – BDO Legal, Berchem
 • Hans Malfiet - Kredietbegeleiding
 • Karel Nijs - Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's, Finvision Antwerpen Audit BVBA
 • David Baetens - Subsidieconsulent, Xilon bvba, Putte
 • Ilse Nijs - Subsidieconsulent, Xilon bvba, Putte
 • Gerben Pauwels - Bedrijfsjurist - Directeur Juridische Zaken
 • Felix Vanden Heede - Fiscaal jurist, Landen
 • Roel Van Espen - Handelsingenieur en e-commerce consultant

Hoofdredactie, Indicator-Larcier

 • Griet Pals

Eindredactie, Indicator-Larcier

 • Bruno Bosch
 • Marc Van Ginderachter
 • Liesbeth Vossen
 • Michel Wijns
 • Jamie Wilms

In dit Tips & Advies-Zakboekje leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1 – Btw

Agenda 2020

Beperking aftrek

Controle buitenlands btw-nummer

Controle Belgisch btw-nummer

Drempelbedragen

Facturering in de bouw: natuurlijke personen

Facturering in de bouw: vennootschappen

Niet-proportionele geldboeten

Btw-tarieven: diensten

Btw-tarieven: goederen

Teruggave tegoeden

Hoofdstuk II – Erven en schenken

Schenkingsrechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Schenkingsrechten: Vlaams gewest

Schenkingsrechten: Waals gewest

Successierechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Successierechten (erfbelasting): Vlaams gewest

Successierechten: Waals gewest

Hoofdstuk III – Onroerende goederen

Onroerende voorheffing – Brussels Hoofdstedelijk gewest

Onroerende voorheffing – Vlaams gewest

Onroerende voorheffing – Waals gewest

Tarief registratierechten: verkoop van onroerende goederen

Hoofdstuk IV – Personenbelasting

Algemeen tarief

Belastingkredieten

Belastingverminderingen: woningfiscaliteit

Belastingvrije sommen: algemeen

Belastingvrije sommen: belastingkrediet

Belastingvrije sommen: personen ten laste

Beperking aftrek beroepskosten

Personenbelasting: beroepsinkomsten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor auteursrechten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten

Beroepskosten: wettelijk forfait voor werknemers, zelfstandigen met winsten en vrije beroepers

Diverse inkomsten: tarief personenbelasting

Investeringsaftrek: aanvragen van attesten

Investeringsaftrek: tarieven

Kadastraal inkomen: indexatie en revalorisatie

Kosten eigen aan de werkgever: kilometervergoeding

Kosten eigen aan de werkgever: reisvergoedingen binnenland

Kosten eigen aan de werkgever: reisvergoedingen buitenland
sinds 6 juli 2018

Overige belastingverminderingen

Roerende voorheffing: tarief

Sociale voordelen: maaltijd-, sport-, cultuur-, en ecocheques

Sociale voordelen toegekend bij bepaalse gelegenheden

Vakantiegeld: fiscaal vrijstelbare voorziening

Voorafbetalingen

Voordelen van alle aard: auto, mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget

Voordelen van alle aard: huispersoneel

Voordelen van alle aard: huisvesting

Voordelen van alle aard: overige leningen en financieringen

Voordelen van alle aard: pc, tablet, gsm en internet

Voordelen van alle aard: rekening-courant

Voordelen van alle aard: verwarming en elektriciteit

Vrijwilligerswerk en verenigingswerk

Hoofdstuk V – Rechtspersonenbelasting

Tarieven

Toepassingsgebied

Hoofdstuk VI – Sociale zekerheid - werknemers

Arbeidsongeschiktheid: ziekte, ongeval en invaliditeit (privé)

Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)

Sociale zekerheidsbijdragen

Werkloosheidsuitkeringen, inschakelingsuitkeringen en leefloon

Wettelijk pensioen: toegelaten beroepsinkomsten

Wettelijk pensioen: uitkeringen

Hoofdstuk VII – Sociale zekerheid - zelfstandigen

Arbeidsongeschikheid: ziekte, ongeval en invaliditeit (privé)

Overbruggingsrecht

Sociale bijdragen: algemeen

Sociale bijdragen: starters

Vennootschapsbijdrage

Wettelijk pensioen: toegelaten beroepsinkomsten

Wettelijk pensioen: uitkeringen

Hoofdstuk VIII – Vennootschapsbelasting

Investeringsaftrek: aanvragen van attesten

Investeringsaftrek: tarieven vennootschappen

Notionele interesaftrek

Vennootschapsbelasting: tarieven

Vakantiegeld: fiscaal vrijstelbare voorziening

Vennootschapsbelasting: de 14 bewerkingen

Verworpen uitgaven

Voorafbetalingen

Hoofdstuk IX – Vennootschapsrecht

Jaarrekening: omvangcriteria

Jaarrekening: publicatiekosten en neerleggingstermijn

Vennootschappen: publicatietarieven en gebruik formulieren

Vennootschapsvormen: vergelijkende tabel (vanaf 01.05.2019)

Hoofdstuk X – Verkeer

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) in Brussels Hoofdstedelijk
gewest en Waals gewest: auto’s

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) in Vlaams gewest

Brandstof: gemiddelde prijzen

CO2-taks

Fiscale lichte vracht: voorwaarden

Kilometerheffing

Verkeersbelasting: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Verkeersbelasting: Vlaams gewest

Verkeersbelasting: Waals gewest

Hoofdstuk XI – Personeel

Arbeidsreglement: wijzigingen

Beschermde werknemers

Concurrentiebeding

Klein verlet

Loonbeslag

Opzeggingstermijnen bedienden en arbeiders

Overuren: toegelaten prestaties

Sociale documenten: opmaken en bewaren

Hoofdstuk XII – Indexen

Index van de consumptieprijzen

Gezondheidsindex

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

129,00 

109,00 

Enkel met een actief abonnement
183
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

129,00 

183
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067