Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het nieuwe ontslagrecht sinds 1 januari 2014

Hoe voortaan een ontslag juridisch veilig en kostenbewust aanpakken?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Het ontslagrecht ondergaat een hele metamorfose met de invoering van het eenheidsstatuut sinds 1 januari 2014. Dit actuadossier is uw nieuwe leidraad om juridisch veilig en kostenbewust te ontslaan. Zo bent u er zeker van dat u ook in de toekomst stevig in uw schoenen staat wanneer u een werknemer moet ontslaan.

in detail

Dit actuadossier geeft u duidelijk en to the point uitleg over de nieuwe ontslagregels. Daarnaast is het uw praktische handleiding om u te helpen met het bepalen van opzeggingstermijnen in functie van de verschillende nieuwe factoren die meespelen. Van a tot z behandelen we:

 • de nieuwe opzeggingstermijnen
 • de berekening van de opzeggingsvergoeding
 • de ontslagcompensatie voor arbeidersjobs
 • de ontslaguitkering voor arbeiders
 • de nieuwe regels i.v.m.
  • outplacement
  • motivering van het ontslag
  • ontslag bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur
  • sollicitatieverlof
  • ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid

Aangevuld met concrete voorbeelden krijgt u alle do's-and-don'ts van het nieuwe ontslagrecht. Wacht niet tot u halsoverkop een werknemer moet ontslaan om up-to-date te zijn met de nieuwe ontslagregels. Met dit actuadossier als leidraad ontslaat u juridisch veilig en kostenbewust.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere werkgever

 • die ook in de toekomst bij het ontslag van een werknemer stevig in zijn schoenen wil staan

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Sébastien Thijs

 • Senior manager legal, Van Havermaet Groenweghe Consultants bvba

Michel Wijns

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Duur van de opzeggingstermijn bij ontslag vanwege de werkgever

1.1. Arbeidsovereenkomsten sinds 01.01.2014

1.2. Arbeidsovereenkomsten van vóór 01.01.2014

1.3. Voorbeelden

2. Aanvang van de opzeggingstermijn

2.1. Wat verandert er voor bediendenjobs?

2.2. Verandert er ook iets voor arbeidersjobs?

2.3. Voorbeeld inzake aanvang en duur van de opzeggingstermijn

3. Duur van de opzeggingstermijn bij ontslag vanwege de werknemer

3.1. Nieuwe termijnen sinds 01.01.2014

3.2. Termijnen voor bediendenovereenkomsten van vóór 01.01.2014

3.3. Termijnen voor arbeidersovereenkomsten van vóór 01.01.2014

4. Specifieke gevallen inzake duur van de opzeggingstermijn

4.1. Tegenopzegging

4.2. Wedertewerkstellingsprogramma’s

4.3. Pensionering

4.4. Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

4.5. Tijdens tijdelijke werkloosheid

5. Berekening van de opzeggingsvergoeding

6. Ontslagcompensatievergoeding voor arbeidersjobs

6.1. Doel van de vergoeding

6.2. Voor welke werknemers?

7. Ontslaguitkering voor arbeidersjobs

8. Nieuwe outplacementregeling

8.1. Wat is outplacement?

8.2. Wanneer moet het?

8.3. Welke procedure?

9. Nieuwe regeling inzake motivering van het ontslag (incl. afschaffing willekeurig ontslag)

10. Nieuwe regeling voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

11. Ontslag tijdens een periode van arbeids­ongeschiktheid

11.1. Arbeidsongeschiktheid en overeenkomst van onbepaalde duur

11.2. Arbeidsongeschiktheid en overeenkomst van minder dan drie maanden

11.3. Arbeidsongeschiktheid en overeenkomst van minstens drie maanden

12. Nieuwe regeling van het sollicitatieverlof

13. Compensatiemaatregelen voor stijgende ontslagkosten

13.1. Invoering bijzondere compenserende bijdrage voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen

13.2. Aanpassing werkgeversbijdragen externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

13.3. Sectorale complementen

13.4. Sociaal passief

13.5. Afschaffing fiscale vrijstelling opzeggings­termijn/-vergoeding

14. Overgangsbepalingen

14.1. Inzake proeftijd

14.2. Inzake verkorte opzeggingstermijn voor arbeiders

14.3. Inzake collectief ontslag

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

98,00 

78,00 

Enkel met actief abonnement
36
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

98,00 

36
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067