Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het abc van het werken in & met uw bvba of nv

Praktische, haalbare én juridisch correcte adviezen bij tal van herkenbare situaties in de dagelijkse werking

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Als u de overstap naar een bvba of nv overweegt, is dit dossier de ideale leidraad om een duidelijk beeld te krijgen van de dagelijkse werking van een vennootschap. Voor bestaande vennootschappen is dit dossier het ideale hulpmiddel om deze werking te optimaliseren. Dit dossier geeft u als (toekomstige) vennoot, zaakvoerder of bestuurder van een bvba of nv de zekerheid die u dagelijks nodig heeft om uw bedrijf juridisch correct te leiden. We geven u deze zekerheid vanuit een zeer praktische invalshoek, namelijk de dagelijkse werking van een vennootschap. Ook de financiële aspecten van wat het betekent om als persoon een privévermogen te hebben en daarnaast ook een vennootschap te bezitten, komen aan bod. Van de oprichting tot het einde van de vennootschap, alle belangrijke basisregels die voor u van belang zijn komen aan bod.

in detail

In 6 overzichtelijke en logisch opgebouwde thema's krijgt u handige basisregels, tips, adviezen en oplossingen:

 1. U stapt in een vennootschap
 2. Hoe werkt u dagdagelijks in/met een bvba of nv?
 3. Kan men u persoonlijk 'viseren'?
 4. Hoe rijk is uw vennootschap? Hoe rijk bent u zelf?
 5. Geld uit uw vennootschap halen
 6. Aandelen verkopen of overdragen

Met de bijgevoegde modellen heeft u alles in handen om onmiddellijk aan de slag te gaan. Dit dossier is de ideale inspiratiebron om juridisch veilig nog meer voordeel te halen uit uw (toekomstige) bvba of nv!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere vennoot, zaakvoerder en/of bestuurder van een bestaande bvba of nv

 • die dagelijks juridisch veilige beslissingen moet nemen om zijn bvba of nv optimaal te leiden

iedereen die de overstap naar een bvba of nv overweegt

 • om een goed beeld te krijgen van de dagelijks werking van een vennootschap
 • om van bij de oprichting juridisch veilig en optimaal te ondernemen

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Ina Beelen

 • Ina Beelen - advocaat-vennoot bij Odigo Advocaten Hasselt CVBA

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur bij Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I. Actief worden in een vennootschap

1. Hoe start u?

1.1. U stapt in in een bestaande bvba of nv

1.2. U moet de bvba of de nv nog oprichten

1.3. U wilt een ‘bijzondere’ vennootschap oprichten

2. Wat laat u op papier zetten?

2.1. Heeft u ‘statuten’ nodig?

2.2. Wat zal uw vennootschap doen?

2.3. Waar uw vennootschap vestigen?

2.4. Kunt u de statuten achteraf nog aanpassen? Ja, maar…

2.5. Ook andere afspraken maken als u met meerdere vennoten of aandeelhouders bent?

3. Hoeveel ‘kost’ u dat?

3.1. De oprichting zelf

3.2. Hoeveel kapitaal moet u minstens inbrengen?

3.3. Daarna kost zo’n vennootschap u nog extra

3.4. Een kleine vennootschap is goedkoper dan een grote

3.5. Wat bespaart u met uw vennootschap?

4. Kunt u de naam van uw vennootschap achteraf aanpassen?

4.1. Moet u daarvoor de statuten wijzigen? Ja en neen

4.2. Enkel een nieuwe handelsnaam

4.3. Beschermen als merk? Zin en onzin

4.4. Waar moet u welke naam vermelden?

4.5. Welke (domein)naam heeft uw website?

Deel II. Hoe werkt u correct in en met zo’n bvba of nv?

1. Welk(e) petje(s) heeft u op?

1.1. U bent oprichter

1.2. U bent vennoot of aandeelhouder

1.3. U bent bedrijfsleider: zaakvoerder of bestuurder


1.4. Onbezoldigd volgens de statuten, maar u verdient meer dan dat

1.5. U bent zaakvoerder in een bvba

1.6. U bent bestuurder in een nv

2. Wie beslist er waarover?

2.1. Waarover moét u ‘als vennoot’ beslissen?

2.2. Waarover mág u als bedrijfsleider beslissen?

3. Vergaderen met uw collega’s: een must of moet u daar niet van wakker liggen?

3.1. Algemene vergadering

3.2. Soms een bijzondere algemene vergadering nodig?

3.3. Soms een buitengewone algemene vergadering nodig?

3.4. Meerdere bedrijfsleiders

Deel III. Kan men u persoonlijk ‘viseren’?

1. Als oprichter?

1.1. De eigenlijke oprichtersaansprakelijkheid

1.2. Tekenen ‘namens de vennootschap in oprichting’

2. Als vennoot?

2.1. In principe niet

2.2. Ook niet als u in uw vennootschap werkt?

3. Als bedrijfsleider?

3.1. Tekent u privé of namens uw vennootschap? Maak uw hoedanigheid kenbaar!

3.2. Helpt het als u werkt via een managementvennootschap?

3.3. Uw belang als bedrijfsleider in conflict met dat van uw vennootschap

3.4. Kunt u zich verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid?

Deel IV. Hoe rijk is uw vennootschap en hoe rijk bent u dan?

1. Het kapitaal van uw vennootschap

1.1. Minimumkapitaal

1.2. Beloofd, maar nog niet gestort

1.3. Nadien volstorten?

1.4. Hoe kunt u het kapitaal verhogen?

1.5. Mag u het kapitaal verminderen?

1.6. Mag uw vennootschap uw aandelen inkopen?

2. Het eigen vermogen van uw vennootschap

2.1. Hoeveel winst heeft u opgepot?

2.2. Wanneer moet u de alarmbel luiden?

2.3. Te weinig vermogen, verplicht uw vennootschap op te doeken?

3. De rekening-courant (rc): wat is het?

3.1. Van de bedrijfsleider?

3.2. Is een rc-vennoot ook mogelijk?

3.3. Wie moet er wie nog geld?

3.4. Wat met die rc als u uit uw vennootschap stapt?

3.5. Uw rc omzetten in kapitaal? Volstort, vóór het te laat is

4. Hoeveel winst maakt uw vennootschap?

4.1. Over welke winst heeft uw boekhouder het?

4.2. Wie beslist er wat er met die winst gebeurt?

4.3. Hoe ‘eerlijk’ moet die winst verdeeld worden? Andere regels bij een bvba dan bij een nv

4.4. Via dividend of via tantième uitkeren?

5. Hoeveel zijn uw aandelen waard? Dat hangt ervan af…

5.1. Waardering op basis van het (gecorrigeerde) eigen vermogen van de vennootschap

5.2. Rendementswaarde

5.3. Hoeveel cash genereert uw vennootschap?

6. Uw vennootschap als ‘bank’

6.1. Mag u zelf geld lenen van uw vennootschap?

6.2. Mag uw vennootschap geld uitlenen aan ‘vreemden’?

6.3. Mag uw vennootschap zich borg stellen voor u (als bedrijfsleider) en/of voor ‘vreemden’?

7. Uw vennootschap heeft extra geld nodig

7.1. Lenen bij de bank

7.2. Mits persoonlijke borgstelling, zegt de bank dan

7.3. Lenen bij familie of vrienden

7.4. Vers kapitaal

Deel V. Geld uit uw vennootschap halen

1. Wat is er van u, wat van uw vennootschap?

1.1. Twee aparte rekeningen? Inderdaad, een ‘afgescheiden vermogen’

1.2. Alles dubbel boeken?

2. ‘Loon’ opnemen uit uw vennootschap

2.1. Als bedrijfsleider of bv. ook als werkende vennoot?

2.2. Hoeveel moet u minstens verdienen?

2.3. Elke maand of mag u eens overslaan?

2.4. Eens meer, eens minder?

2.5. Zijn er alternatieven?

2.6. U wilt meer geld, uw collega wil wat anders

3. Uw vennootschap betaalt bepaalde van uw privéuitgaven

3.1. Mag dat dan niet? Uiteraard wel, maar toch een kanttekening

3.2. ‘Te veel’, kan dat een probleem zijn?

Deel VI. Aandelen verkopen of overdragen

1. Kan dat zomaar aan om het even wie?

1.1. Zit u in een bvba of in een nv? Een verschil

1.2. Contractueel afspreken dat dit niet zonder meer kan?

1.3. Overdracht onterecht geweigerd

2. Wat bij het overlijden van een vennoot?

2.1. Sowieso opgescheept met al zijn erfgenamen?

2.2. Mogen de erfgenamen hun zegje doen op de jaarvergadering?

3. U krijgt ruzie met uw vennoot

3.1. Krijgt u hem eruit?

3.2. Kunt ú er uitstappen?

4. U verkoopt uw aandelen

4.1. Wat zet u op papier?

4.2. De koper zit krap bij kas: mag uw vennootschap bijspringen?

5. Werk maken van overdracht aan volgende generatie

5.1. Omdat uw aandelen schenken goedkoper is dan ze te laten erven!

5.2. Hoe ondanks schenking aandelen toch de controle behouden?

5.3. Ook nog controle als u of uw partner overlijden?

5.4. Wat als nadien uw kind vóór u overlijdt?

5.5. Beter af met een maatschap?

Deel VII. Modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Abonneeaanbod

98,00 

78,00 

129
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

98,00 

129
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067