Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het abc van het werken in & met een vennootschap na het grondig hervormde vennootschapsrecht

Praktische, haalbare én juridisch correcte adviezen: welke regels wanneer toepassen?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Deze geactualiseerde editie, inclusief de gevolgen van het hervormd vennootschapsrecht, is uw leidraad om de overstap naar een vennootschap (opnieuw) te overwegen. Het geeft een duidelijk beeld van de dagelijkse werking van een vennootschap. Zo heeft u als toekomstige aandeelhouder of bestuurder de  zekerheid die u nodig heeft om een keuze met kennis van zaken te maken. Ook de financiële aspecten van wat het betekent om als persoon een privévermogen te hebben en daarnaast ook een vennootschap te bezitten, zijn opgenomen. Van de oprichting tot het einde van de vennootschap, alle belangrijke basisregels komen aan bod! We vergelijken het oude recht met het hervormde vennootschapsrecht en geven u aan welk u wanneer moet toepassen!

in detail

In 7 overzichtelijke en logisch opgebouwde thema's krijgt u handige basisregels, tips, adviezen en oplossingen:

 1. Hervormd vennootschapsrecht: welke regels gelden vanaf wanneer en wat moet u concreet doen om uw statuten aan te passen?
 2. U stapt in een bestaande of nieuw op te richten vennootschap
 3. Hoe werkt u dagdagelijks in/met een BV of NV?
 4. Kan men u persoonlijk 'viseren'?
 5. Hoe rijk is uw vennootschap? Hoe rijk bent u dan zelf?
 6. Geld uit uw vennootschap halen.
 7. Uw aandelen (deels) verkopen of overdragen: kan dat zomaar en waarmee moet u rekening houden?

Met de bijgevoegde modellen heeft u alles in handen om onmiddellijk aan de slag te gaan. Dit dossier is de ideale inspiratiebron om juridisch veilig nog meer voordeel te halen door de overstap te maken naar een vennootschap! Voor de fiscaal adviseur is het een ideale leidraad om cliënten op dit vlak te begeleiden.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen die de overstap naar een BV of NV overweegt

 • om een goed beeld te krijgen van de dagelijks werking van een vennootschap
 • om van bij de oprichting juridisch veilig en optimaal te ondernemen

de aandeelhouder of bestuurder van een familiale vennootschap

 • die voor herkenbare situaties in de dagelijkse werking juridisch correcte en effectief haalbare oplossingen zoekt voor zijn BV of NV

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Ina Beelen

 • Ina Beelen - juridisch consultant

 

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I. Voorafgaand: inwerkingtreding hervormd vennootschapsrecht

1. Belangrijke data inzake de inwerkingtreding

2. Wat betekent dit concreet?

2.1. Voor nieuw op te richten vennootschappen

2.2. Voor bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm blijft bestaan?

2.3. Voor bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm afgeschaft wordt?

3. Conclusie: raadzaam om zo snel mogelijk aanpassing te doen

3.1. Waarom?

3.2. Dwingende bepalingen gelden sowieso al sinds 1 januari 2020

3.3. Sneller een aantal nieuwe en/of flexibelere regels toepassen

4. Aan de slag!

4.1. Hoe pakt u die aanpassing aan het WVV nu concreet aan?

4.2. Ga op voorhand na welke clausules u wenst op te nemen in uw statuten

Deel II. Actief worden in een vennootschap

1. Hoe start u?

1.1. U stapt in in een bestaande BV of NV

1.2. U moet de BV of de NV nog oprichten

1.3. U wilt een ‘bijzondere’ vennootschap oprichten

2. Wat laat u op papier zetten?

2.1. Heeft u ‘statuten’ nodig?

2.2. Wat zal uw vennootschap doen?

2.3. Waar uw vennootschap vestigen?

2.4. Kunt u de statuten achteraf nog aanpassen? Ja, maar... 

2.5. Ook andere afspraken maken als u met meerdere aandeelhouders bent?

3. Hoeveel ‘kost’ u dat?

3.1. De oprichting zelf

3.2. Hoeveel kapitaal moet u minstens inbrengen?

3.3. Daarna kost zo’n vennootschap u nog extra

3.4. Een kleine vennootschap is goedkoper dan een grote

3.5. Wat bespaart u met uw vennootschap?

4. Kunt u de naam van uw vennootschap achteraf aanpassen?

4.1. Moet u daarvoor de statuten wijzigen? Ja en neen

4.2. Enkel een nieuwe handelsnaam

4.3. Beschermen als merk? Zin en onzin

4.4. Waar moet u welke naam vermelden?

4.5. Welke (domein)naam heeft uw website?

Deel III. Hoe werkt u correct in en met zo’n BV of NV?

1. Welk(e) petje(s) heeft u op?

1.1. U bent oprichter

1.2. U bent aandeelhouder

1.3. U bent bedrijfsleider: zaakvoerder of bestuurder?

1.4. Onbezoldigd volgens de statuten, maar u verdient meer dan dat

1.5. U bent bestuurder in een BV

1.6. U bent bestuurder in een NV

2. Wie beslist er waarover?

2.1. Waarover móet u ‘als aandeelhouder’ beslissen?

2.2. Waarover mág u als bedrijfsleider beslissen?

3. Vergaderen met uw collega’s: een must of moet u daar niet van wakker liggen?

3.1. Algemene vergadering

3.2. Soms een bijzondere algemene vergadering nodig?

3.3. Soms een buitengewone algemene vergadering nodig?

3.4. Meerdere bestuurders

Deel IV. Kan men u persoonlijk ‘viseren’?

1. Als oprichter?

1.1. De eigenlijke oprichtersaansprakelijkheid

1.2. Tekenen ‘namens de vennootschap in oprichting’

2. Als aandeelhouder?

2.1. In principe niet

2.2. Ook niet als u in uw vennootschap werkt?

3. Als bedrijfsleider?

3.1. Tekent u privé of namens uw vennootschap? Maak uw hoedanigheid kenbaar!

3.2. Helpt het als u werkt via een managementvennootschap?

3.3. Uw belang als bedrijfsleider in conflict met dat van uw vennootschap

3.4. De veelbesproken ‘cap’ op de bestuurdersaansprakelijkheid

3.5. Kunt u zich verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid?

Deel V. Hoe rijk is uw vennootschap en hoe rijk bent u dan?

1. Het kapitaal/aanvangsvermogen van uw vennootschap

1.1. Minimumkapitaal in de NV/aanvangsvermogen in de BV

1.2. Beloofd, maar nog niet gestort

1.3. Nadien volstorten?

1.4. Hoe kunt u het kapitaal van uw NV verhogen?

1.5. Mag u het kapitaal verminderen?

1.6. Mag uw vennootschap uw aandelen inkopen?

1.7. In de BV nu uittreding lastens het vennootschapsvermogen mogelijk!

2. Het eigen vermogen van uw vennootschap

2.1. Hoeveel winst heeft u opgepot?

2.2. Wanneer moet u de alarmbel luiden?

2.3. Te weinig vermogen, verplicht uw vennootschap op te doeken?

3. De rekening-courant (rc): wat is het?

3.1. Van de bestuurder?

3.2. Is een rc-aandeelhouder ook mogelijk?

3.3. Wie moet er wie nog geld?

3.4. Wat met die rc als u uit uw vennootschap stapt?

3.5. Uw rc omzetten in kapitaal of vermogen? Stort vol, vóór het te laat is

4. Hoeveel winst maakt uw vennootschap?

4.1. Over welke winst heeft uw boekhouder het?

4.2. Wie beslist er wat er met die winst gebeurt?

4.3. Dubbele uitkeringstest nodig voor een BV

4.4. Hoe ‘eerlijk’ moet die winst verdeeld worden?

4.5. Via dividend of via tantième uitkeren?

5. Hoeveel zijn uw aandelen waard? Dat hangt ervan af...

5.1. Waardering op basis van het (gecorrigeerde) eigen vermogen van de vennootschap

5.2. Rendementswaarde

5.3. Hoeveel cash genereert uw vennootschap?

6. Uw vennootschap als ‘bank’

6.1. Mag u zelf geld lenen van uw vennootschap?

6.2. Mag uw vennootschap geld uitlenen aan ‘vreemden’?

6.3. Mag uw vennootschap zich borg stellen voor u (als bestuurder) en/of voor ‘vreemden’?

7. Uw vennootschap heeft extra geld nodig

7.1. Lenen bij de bank

7.2. Mits persoonlijke borgstelling, zegt de bank dan

7.3. Lenen bij familie of vrienden

7.4. Vers kapitaal

Deel VI. Geld uit uw vennootschap halen

1. Wat is er van u, wat van uw vennootschap?

1.1. Twee aparte rekeningen? Inderdaad, een ‘afgescheiden vermogen’

1.2. Alles dubbel boeken?

2. ‘Loon’ opnemen uit uw vennootschap

2.1. Als bedrijfsleider of ook als werkende aandeelhouder?

2.2. Hoeveel moet u minstens verdienen?

2.3. Elke maand of mag u eens overslaan?

2.4. Eens meer, eens minder?

2.5. Zijn er alternatieven?

2.6. U wilt meer geld, uw collega wil wat anders

3. Uw vennootschap betaalt bepaalde van uw privé-uitgaven

3.1. Mag dat dan niet? Uiteraard wel, maar toch een kanttekening

3.2. ‘Te veel’, kan dat een probleem zijn?

Deel VII. Aandelen verkopen of overdragen

1. Kan dat zomaar aan om het even wie?

1.1. Zit u in een BV of in een NV? Een verschil

1.2. Contractueel afspreken dat dit niet zonder meer kan?

1.3. Overdracht onterecht geweigerd

2. Wat bij het overlijden van een aandeelhouder?

2.1. Sowieso opgescheept met al zijn erfgenamen?

2.2. Mogen de erfgenamen hun zegje doen op de jaarvergadering?

3. U krijgt ruzie met uw medeaandeelhouder

3.1. Krijgt u hem eruit?

3.2. Kunt ú er uitstappen?

3.3. Denk ook aan een eventuele borgstelling en/of uw rc-tegoed!

4. U verkoopt uw aandelen

4.1. Wat zet u op papier?

4.2. De koper zit krap bij kas: mag uw vennootschap bijspringen?

5. Werk maken van overdracht aan volgende generatie

5.1. Omdat uw aandelen schenken goedkoper is dan ze te laten erven!

5.2. Hoe ondanks schenking aandelen toch de controle behouden?

5.3. Ook nog controle als u of uw partner overlijden?

5.4. Wat als nadien uw kind vóór u overlijdt?

5.5. Beter af met een maatschap?

Deel VIII. Modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067