Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hervorming vennootschapsbelasting: gevolgen en opportuniteiten van de 2e en 3e fase

Uw gids in de wirwar van opeenvolgende fiscale hervormingen bij het afsluiten van boekjaar 2019 en bij het nieuwe boekjaar 2020

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De 2de en 3de fase (aanslagjaar 2020-2021) van de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn aangebroken. Dit dossier geeft u op een gestructureerde manier een actueel overzicht van de vele wijzigingen in functie van de datum van inwerkingtreding. Het is zeer belangrijk om deze timing te kennen en er rekening mee te houden. U moet zich elke keer opnieuw afvragen waarvan u de laatste keer kunt profiteren en welke nieuwe opportuniteiten er zijn. Dit dossier is dan ook een must have voor elke vennootschap, groot en klein!

in detail

Vele wijzigingen die u moet toepassen, hangen samen met een aanslagjaar, maar er zijn er ook die ingaan op een specifieke datum. Vanuit een zeer praktische invalshoek behandelen we de volgende thema's om u stap voor stap te begeleiden:

  • Concept kleine en startende vennootschappen
  • Hervorming van de vennootschapsbelasting
    • Verschillende fases van de hervorming en hun inwerkingtreding
    • Schematisch overzicht van de maatregelen vervat in de hervorming
  • Impact per fase: aanslagjaar 2019, 2020 en 2021 (zie inhoudsopgave!)

Voornaamste maatregelen zijn ondermeer: verdere tariefdaling (momenteel onder vuur), interestaftrekbeperkingen, maatregelen i.v.m. hybride mismatches, gewijzigde regels voor autokosten, fiscale consolidatie, beperking recuperatie buitenlandse verliezen,…. Dit dossier is uw heel praktische leidraad om al de maatregelen de volgende jaren toe te passen en geen enkele opportuniteit te missen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen

  • die alle voordelige fiscale opties van aanslagjaren 2019 t.e.m. 2021 wil kennen om geen enkele opportuniteit te missen

de adviseur

  • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Mieke Vandekerkhove

  • vrijwillig wetenschappelijk medewerker, KU Leuven

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Concepten: kleine vennootschap en startende vennootschap

2.1. Kleine vennootschap in de zin van art. 1:24, §1 tot 6 WVV

2.1.1. Drie criteria: balans, omzet en personeelsbestand

2.1.2. Analyse op geconsolideerde basis

2.1.3. Eigenheden van nieuw art. 1:24 WVV

2.2. Kleine startende vennootschap in de zin van art. 14526 WIB

3. De wijzigingen vervat in het zomerakkoord

3.1. Overzicht hervorming vennootschapsbelasting

3.1.1. Verschillende fases van de hervorming en hun inwerkingtreding

3.1.2. Schematisch overzicht van de maatregelen vervat in de hervorming

3.2. Fase 1: Impact met ingang van aanslagjaar 2019

3.2.1. Tarieven vennootschapsbelasting

3.2.2. Sanctie wegens ontoereikende bedrijfsleidersbezoldiging

3.2.3. Vermeerdering omwille van ontoereikende voorafbetaling

3.2.4. Uitholling notionele-interestaftrek

3.2.5. Aantal, volgorde en principe van bewerkingen
in vennootschaps­belasting

3.2.6. Voorzieningen voor risico’s en kosten

3.2.7. Vooruitbetaalde kosten

3.2.8. Meerwaarden op aandelen

3.2.9. DBI-aftrek: 100%

3.2.10. Vrijstelling roerende voorheffing

3.2.11. Investeringsaftrek

3.2.12. Afschaffing investeringsreserve

3.2.13. Taxshelter

3.2.14. Gespreide taxatie meerwaarden – nalatigheidsinteresten

3.2.15. Bedrijfsvoorheffing – wetenschappelijk onderzoek

3.2.16. Compliance – controle

3.2.17. Nalatigheids- en moratoriuminteresten

3.2.18. Kapitaalverminderingen

3.3. Fase 2: Impact met ingang van aanslagjaar 2020

3.3.1. Fiscale consolidatie – groepsbijdrage

3.3.2. Interestaftrekbeperking in functie van fiscale ebitda

3.3.3. Hybride mismatches

3.3.4. ‘Controlled Foreign Corporation’- of CFC-wetgeving

3.3.5. Uitbreiding toepassingsgebied exitheffing

3.3.6. Sociaal passief ten gevolge van eenheidsstatuut

3.4. Fase 3: Impact met ingang van aanslagjaar 2021

3.4.1. Tarieven vennootschapsbelasting

3.4.2. Taxshelter

3.4.3. Afschrijvingen

3.4.4. Vrijstelling vennootschapsbelasting op economische grondslag

3.4.5. Afzonderlijke heffing bij vrijvallen belastingvrije reserves

3.4.6. Autokosten

3.4.7. Aanslag geheime commissielonen

3.4.8. Niet-aftrekbaarheid geldboeten

3.4.9. Disconto

3.4.10. Forfaitaire minimumwinst

3.4.11. Beperking recuperatie buitenlandse verliezen

3.4.12. Bedrijfsvoorheffing – wetenschappelijk onderzoek

3.4.13. Herkwalificatie interest rekening-courant

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met actief abonnement
54
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

54
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067