Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hervorming sociale bijdragen zelfstandigen: wat is er nu in 2015 van belang?

Alles wat u moet weten over de nieuwe berekening van uw sociale bijdragen en de gevolgen daarvan

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier legt u duidelijk uit wat er sinds 1 januari 2015 veranderd is aan de berekening van uw sociale bijdragen. We ontleden de nieuwe regels en we behandelen de gevolgen ervan voor u als startende, ervaren of recentelijk gepensioneerde zelfstandige. Mis de kans niet om uw nieuw berekende voorschotten te laten verlagen of te verhogen in functie van uw specifieke situatie. Zo bent u er zeker van dat u niet voor verrassingen komt te staan bij de volgende aanrekening van uw sociale bijdragen.

in detail

Aan de hand van duidelijke vragen en antwoorden behandelen we van a tot z:

  • uw sociaal statuut zelf
  • de nieuwe berekening van uw sociale bijdragen
  • de nieuwe betaling van uw sociale bijdragen
  • de nieuwe regels in geval van ziekte
  • de nieuwe regels specifiek voor starters
  • de nieuwe regels voor wie met pensioen gaat/is
  • de berekening 'bijdrage voortgezette verzekering'

De nieuwe regels en de berekeningswijze zijn van toepassing sinds 1 januari 2015, zonder overgangsmaatregelen. Dit dossier is uw leidraad om op een efficiënte manier, snel en to the point, hiervan op de hoogte te zijn en de gevolgen ervan voor u te kennen. U leert ook hoe u de noodzakelijke aanpassingen vraagt om uw voorschotten beter te laten aansluiten bij uw huidige situatie.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

  • die niet verrast wil worden door de nieuwe regels voor de betaling van sociale bijdragen en dus snel en to the point deze nieuwe regels en de gevolgen ervan wil kennen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Ludwig Van der Reysen

  • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Vragen en antwoorden over
het sociaal statuut zelf MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL

1.1. Wie wordt er beschouwd als zelfstandige?

1.2. Waarvoor betaalt u in feite sociale bijdragen?

1.3. Bent u gedekt tegen de kleine risico’s?

1.4. Hoeveel van uw sociale bijdragen gaat er naar uw pensioen, naar de ziekteverzekering, enz.?

1.5. Wat is een ‘zelfstandige helper’? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E8317B7A2A0060-EFL

1.6. Wie is precies ‘meewerkende echtgenoot’? MF|M3C6317B7A2A0060-EFL MF|M3C6317B7A2A0060-EFL|M3CB317B7A2A0060-EFL

1.7. Wat is het verschil tussen ‘hoofdberoep’ en ‘bijberoep’? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E8317B7A2A0060-EFL

1.8. Klopt het dat u als bijberoeper geen bijkomende ­sociale rechten opbouwt?

2. Vragen en antwoorden over de berekening
van uw sociale bijdragen MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E9317B7A2A0060-EFL

2.1. Op welk inkomen worden uw sociale bijdragen in principe berekend en wat is er ter zake gewijzigd sinds 1 januari 2015?

2.2. Hoe worden uw bijdragen als starter berekend? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E8317B7A2A0060-EFL

2.3. Op welk inkomen worden uw bijdragen berekend als meewerkende echtgenoot? MF|M3C6317B7A2A0060-EFL MF|M3C6317B7A2A0060-EFL|M3CB317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E8317B7A2A0060-EFL

2.4. Wat zijn de huidige tarieven? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E9317B7A2A0060-EFL

2.5. Wanneer kunt u vragen om verminderde sociale bijdragen te mogen betalen? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E9317B7A2A0060-EFL

2.6. Hoe meer aftrekbare beroepskosten,
hoe minder sociale bijdragen u betaalt? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E9317B7A2A0060-EFL

2.7. Minder sociale bijdragen betalen door
aan VAPZ te doen? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E9317B7A2A0060-EFL MF|M453317B7A2A0060-EFL MF|M453317B7A2A0060-EFL|M45A317B7A2A0060-EFL MF|M453317B7A2A0060-EFL|M45A317B7A2A0060-EFL|M462317B7A2A0060-EFL

2.8. Betaalt u sociale bijdragen op de winst die u behaalt bij de verkoop van een investering? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E9317B7A2A0060-EFL MF|M3A8317B7A2A0060-EFL

2.9. Betaalt u sociale bijdragen op de maaltijd­cheques die u zich als bedrijfsleider toekent? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E9317B7A2A0060-EFL MF|M4D9317B7A2A0060-EFL MF|M4D9317B7A2A0060-EFL|M10EABCE6BCCD8EC-EFL

2.10. Hoeveel beheerskosten mag de sociale kas u aanrekenen? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4EA317B7A2A0060-EFL

2.11. Zijn er geen overgangsmaatregelen of is die nieuwe bijdrageberekening 2015 ineens van toepassing?

3. Vragen en antwoorden over de betaling van uw sociale bijdragen MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL

3.1. Aan wie moet u uw sociale bijdragen betalen? MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4EA317B7A2A0060-EFL

3.2. Tegen wanneer moet u uw sociale
bijdragen betalen?

3.3. Wat als u te laat betaalt?

3.4. U moet de sociale bijdragen van iemand anders betalen, kan dat?

3.5. Wat kunt u doen bij betalingsmoeilijkheden?

3.6. Soms kunt u gelijkgeschakeld worden met een bijberoeper en zo minder sociale bijdragen betalen MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E9317B7A2A0060-EFL

3.7. Kunt u uw sociale bijdragen laten betalen
door uw vennootschap?

4. Vragen en antwoorden voor wie start als zelfstandige MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E8317B7A2A0060-EFL

4.1. Wie wordt precies aanzien als starter?

4.2. Hoelang blijft u ‘een starter’?

4.3. Gedaan met de zgn. Startersbonus

4.4. Zijn terugbetaalde sociale bijdragen belastbaar?

5. Vragen en antwoorden in geval van ziekte MF|M4E3317B7A2A0060-EFL

5.1. Bij wie moet u nu terecht als u ziek bent?

5.2. Moet u sociale bijdragen betalen als u ziek bent?

5.3. Zal uw ziekenfonds tussenkomen in de kosten van geneeskundige verzorging en uitkeringen wanneer u voorlopige bijdragen betaalt?

5.4. Blijft u beter een volledig kwartaal ziek
dan één maand?

5.5. Betaalt u opnieuw de minimumbijdragen als u minstens één kwartaal ziek geweest bent?

5.6. Wat als u ziek bent, maar toch blijft verder werken?

6. Vragen en antwoorden voor wie met pensioen gaat MF|M453317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL MF|M4E3317B7A2A0060-EFL|M4E7317B7A2A0060-EFL|M4E8317B7A2A0060-EFL

6.1. Moet u nog blijven betalen als u met pensioen gaat?

6.2. Waarom is het respecteren van de regels van de toegelaten arbeid zo belangrijk?

6.3. Zijn er inkomsten die geen rol meer spelen als u op pensioenleeftijd wilt voortwerken?

6.4. Wat moet u doen om te ‘mogen’ voortwerken als gepensioneerde?

6.5. Vanaf wanneer kunt u met vervroegd pensioen zonder sanctie?

7. Berekening bijdrage voortgezette verzekering

7.1. Wat is dat precies?

7.2. Voorbeelden

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

98,00 

78,00 

Enkel met actief abonnement
73
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

98,00 

73
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067