Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Grondige belastinghervorming: wat betekent dit voor uw eenmanszaak?

Is het in 2018 voordeliger geworden om over te stappen naar een vennootschap, of niet?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier bekijken we de gevolgen van de grondige belastinghervorming uit het zomerakkoord en de Relancewet specifiek voor eenmanszaken. Maar we leggen ook onmiddellijk de link naar de hervormingen die doorgevoerd zijn voor vennootschappen. Op die manier bent u grondig geïnformeerd om enerzijds optimaal in te spelen op de hervormingen voor eenmanszaken en anderzijds na te gaan of een omvorming van een eenmanszaak naar een vennootschap niet aan de orde is om nog beter in te spelen op de nieuwe spelregels.

in detail

Door het zomerakkoord is het belastingregime zeer grondig hervormd voor zowel eenmanszaken als vennootschappen. Alle nieuwe maatregelen zijn opgenomen in de zogenaamde Relancewet. In dit dossier behandelen we o.a. volgende thema's:

  • Overzicht en gevolgen van de nieuwe spelregels voor eenmanszaken
  • Vanaf wanneer is het nu voordelig om een eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap?
  • Hoeveel belastingen kan men besparen bij een overstap?
  • Kan men meer pensioen opbouwen met een vennootschap dan met een eenmanszaak?
  • Kan men de sociale bijdrage optimaliseren met een vennootschap?
  • Welke inkomstenstromen kan men voordelig uit een vennootschap halen?

De belastinghervorming heeft grote gevolgen. Dit dossier heeft een dubbel doel: enerzijds om de gevolgen in kaart te brengen specifiek voor eenmanszaken. Anderzijds analyseren we ook de gevolgen voor vennootschappen met een mogelijke overstap van eenmanszaak naar vennootschap in het achterhoofd. Dit dossier is uw leidraad om de gevolgen van het zomerakkoord en de Relancewet in te schatten en een actieplan op te stellen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zaakvoerder van een eenmanszaak

  • die vanuit een praktische invalshoek de gevolgen van de Relancewet wil inschatten en een antwoord zoekt op de vraag of een overstap naar een vennootschap na deze belastinghervorming aan de orde is

de accountant

  • die zijn cliënten optimaal wil adviseren en begeleiden rond dit onderwerp

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

  • fiscaal jurist

Marc Van Ginderachter

  • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Waarom kan een vennootschap fiscaal interessanter zijn dan een eenmanszaak?

1.1. U kunt eventueel belastingen besparen

1.2. U kunt eventueel sociale bijdragen besparen

1.3. U kunt er eventueel uw opvolging mee regelen en schenk- en erfbelasting besparen

2. De taxshift in de personenbelasting

2.1. Inleiding

2.2. Lager tarief voor uw normale beroepsinkomsten

2.3. Hogere belastingvrije som

2.4. Lagere sociale bijdragen

2.5. Forfaitaire kosten voor zelfstandigen met winsten

2.6. Lager tarief voor sommige stopzettingsmeerwaarden

2.7. Autokosten

2.8. Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek

2.9. Nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen

3. De hervorming van de vennootschaps­belasting

3.1. Inleiding

3.2. Lagere belastingtarieven

3.3. Voorwaarden voor het kmo-tarief gewijzigd

3.4. Bijzondere aanslag op een bezoldigingstekort

3.5. Liquidatiereserve

3.6. Strengere afschrijvingsregels

3.7. Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek

3.8. Minder interessante notionele interestaftrek

3.9. Afschaffing van de investeringsreserve

3.10. Herkwalificatie van interesten

3.11. Strengere regels voor vooruitbetaalde kosten

3.12. Strengere regels voor voorzieningen

3.13. Meerwaarden op aandelen minder vaak vrijgesteld

3.14. Grotere DBI-aftrek voor ontvangen dividenden

3.15. Strengere regels voor kapitaalverminderingen

3.16. Autokosten

4. Van eenmanszaak naar vennootschap: belastingen, btw, registratierechten

4.1. De stopzetting van de eenmanszaak en de belastingen

4.2. De stopzetting van de eenmanszaak en de btw

4.3. De oprichting van een vennootschap en de registratierechten

4.4. De oprichting van een vennootschap en de vennootschapsbelasting

4.5. Hoe wordt uw vennootschap dan belast?

4.6. Hoe kunt u geld uit uw vennootschap halen?

5. Wanneer is uw eenmanszaak omvormen naar een vennootschap fiscaal interessant in 2018?

5.1. Is de omvorming na de hervormingen van de regering-Michel sneller of minder snel interessant?

5.2. Op basis waarvan neemt u een beslissing?

5.3. Welke gegevens heeft uw boekhouder nodig?

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

63
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

63
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067