Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Gewaarborgd loon voor ziekte of ongeval

40 tips om erop te besparen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is voor u als werkgever uw leidraad om correct en juridisch veilig om te gaan met zieke of afwezige werknemers. U krijgt 40 concrete tips die u toelaten uw loonkosten voor ziekteverzuim onder controle te houden. Geen vergezochte of dure maatregelen, maar concrete en eenvoudige ingrepen in uw personeelsbeleid om bij afwezigheid van een arbeider of bediende correct te handelen en misbruik te voorkomen. Bovenop deze praktische tips en adviezen krijgt u ook nog 10 modeldocumenten om onmiddellijk actie te ondernemen.

in detail

Iedereen kan eens ziek worden of een ongeval krijgen. Maar elke werknemer heeft zo zijn eigen definitie over 'ziek zijn'. Als werkgever is het belangrijk om elke vorm van afwezigheid correct aan te pakken en misbruiken te voorkomen om de loonkost onder controle te houden. Dit dossier geeft u vanuit een brede visie de nodige adviezen om uw doel te bereiken:

  1. De basisregels inzake gewaarborgd loon
  2. Het begrip ziekte of ongeval
  3. De verplichtingen van de werknemer
  4. De maatregelen die u als werkgever kunt nemen
  5. Modeldocumenten

Onderzoek maakt duidelijk dat zowel het kort als langdurig ziekteverzuim blijft stijgen. Hierdoor stijgen ook uw loonkosten en daarom kunt u niet passief langs de zijlijn blijven zitten. Kort op de bal spelen met concrete maatregelen is een noodzaak. Dit Tips & Advies-Dossier helpt u om te besparen op het gewaarborgde loon.

 

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

personeelsverantwoordelijken, bedrijfsleiders en ondernemers

  • die het ziekteverzuim en de daarbij horende stijgende loonkosten onder controle willen houden en beperken

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Michel Wijns

  • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Deel 1. De basisregels inzake gewaarborgd loon

1. Duur van het gewaarborgd loon

1.1. Bedienden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

1.2. Arbeiders

1.3. Bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

1.4. Schematisch overzicht van de duur van het gewaarborgd loon

1.5. Tijdens de eerste maand van de arbeidsovereenkomst

2. Startpunt van het gewaarborgd loon

2.1. Geen carenzdag meer

2.2. Ziek worden in de loop van de werkdag

2.3. Ziek worden in het weekend

2.4. Ziek worden op een feestdag

3. Hervallen

3.1. De 14 dagen-regel

3.2. Een andere oorzaak

Deel 2. Het begrip ziekte of ongeval

1. Onderscheid met beroepsziekte of arbeidsongeval

1.1. Een ziekte die geen beroepsziekte is

1.2. Een ongeval dat geen arbeidsongeval is

1.3. Ziek voor de ene job, dus ook voor de bijjob?

2. Uitsluitingen

2.1. Zware fout

2.2. Sportongeval

3. Een aantal veel voorkomende situaties

3.1. Ski-ongeval

3.2. Verkeersongeval

Deel 3. De verplichtingen van de werknemer

1. Verwittigen van de werkgever over de afwezig­heid ten gevolge van ziekte of een ongeval

1.1. U hoeft er niet om te vragen

1.2. Hoe snel verwittigen?

1.3. Hoe en wie verwittigen?

1.4. Sancties voor niet (tijdig of correct) verwittigen?

2. Bezorgen van een doktersattest aan de werkgever

2.1. Moet u om een attest vragen?

2.2. Wat moet erop vermeld worden?

2.3. Wie kan een geldig attest afleveren?

2.4. Binnen welke termijn moet men het bezorgen?

2.5. Hoe moet men het bezorgen?

2.6. Sancties voor het niet (tijdig) bezorgen van een attest

3. Ondergaan van een controle als de werkgever die oplegt

3.1. Moet de werknemer zich laten onderzoeken door de controlearts?

3.2. Moet de werknemer thuis blijven voor de controle?

3.3. Wat gebeurt er als de werknemer niet thuis is bij de controle?

3.4. Kan de werknemer ook verplicht worden om direct zelf naar de controlearts te gaan?

3.5. Wat als de werknemer zich onttrekt aan de controle?

Deel 4. De maatregelen die u als werkgever kunt nemen

1. Een controlearts sturen

1.1. Wat doet een controlearts?

1.2. Waar vindt u een controlearts?

1.3. Wat kost een controle?

1.4. Wat kunt u bereiken met een controle?

1.5. Wat kunt u bereiken met een arbitrage?

1.6. Moet u bij een nieuw attest een nieuwe controle sturen?

2. Uw arbeidsreglement verfijnen

2.1. Inzake de verwittigingsplicht van de werknemer

2.2. Inzake de attesteringsplicht van de werknemer

3. Het (ziekte)verzuim meten

3.1. Het verzuimpercentage

3.2. De verzuimduur

3.3. De verzuimfrequentie (Bradford-factor)

3.4. Is meten weten?

4. Het (ziekte)verzuim preventief tegengaan

4.1. Kortdurend verzuim

4.2. Langdurig verzuim

5. Repressieve maatregelen voor bepaalde individuele situaties

5.1. Een werknemer die zich te frequent ziek meldt

5.2. Een werknemer die zich ‘verdacht’ ziek meldt vanuit het buitenland

5.3. Een werknemer die zich direct ziek meldt na zijn opzeg

Deel 5. Modeldocumenten

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Abonneeaanbod

103,00 

83,00 

57
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

103,00 

57
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067