Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

GDPR: hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe privacywetgeving voldoen?

Wat moet u nu zeker doen in uw kmo om zware boetes te vermijden?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Sinds 25 mei 2018 moet ook u klaar zijn voor de nieuwe privacywetgeving (GDPR of AVG). Maar bent u dat ook? De praktijk toont immers aan dat 3/4 van de bedrijven/organisaties nog niet (helemaal) in orde is.

Gebruik dit dossier als checklist om via een heel pragmatische aanpak volledig in orde te zijn met de nieuwe privacywetgeving. Elk bedrijf, groot of klein, zal actie moeten ondernemen. Deze nieuwe wetgeving gaat immers niet alleen over de privacy van klanten en prospects, maar heeft ook betrekking op bijvoorbeeld personeel en leveranciers.

Heel belangrijk is dat we in dit dossier vanuit de theorie steeds duidelijk de link leggen naar de praktijk, zodat u precies weet wat u moet doen en hoe om te voldoen aan de nieuwe regels. Zo vermijdt u dure facturen en mogelijke boetes na 25 mei 2018.

in detail

In dit dossier behandelen we dus vanuit een zeer pragmatische invalshoek het thema om u optimaal voor te bereiden en te helpen om de noodzakelijke acties te ondernemen. Zo geven we o.a. een antwoord op de volgende vragen:

 • Wie moet ik informeren als ik gegevens verwerk en hoe pak ik dat het best aan?
 • Welke gevolgen heeft de verordering voor de manier waarop ik al dan niet nog aan marketing kan doen?
 • Wanneer mag ik een e-mailadres nog gebruiken voor een promotieactie?
 • Valt camerabewaking onder de nieuwe verordering?
 • Waarmee moet ik rekening houden wanneer ik producten, toepassingen of programma’s aankoop?
 • Hoe zorg ik intern voor de vertrouwelijkheid van de gegevens?
 • Welke maatregelen kan ik nemen om gegevens te beveiligen?
 • Wat moet ik ondernemen als er zich toch een lek voordoet?
 • Wat zijn de specifieke aandachtspunten wanneer ik ook gegevens in de cloud bewaar?
 • Loop ik effectief kans op een controle en op welke punten zal ik dan zeker gecontroleerd worden?

De GDPR is geen 'ver-van-mijn-bedshow' opgelegd door de EU. Het heeft een impact op elk bedrijf, elke zelfstandige en vrije beroeper! De volgende maanden zullen u (dure) producten en diensten aangeboden worden om uw zaken in orde te brengen. Dit Tips & Advies-Dossier is uw leidraad om op een praktische manier en tegen minimale kosten de nieuwe regelgeving na te komen. Een niet te missen dossier voor elke zelfstandige ondernemer, bedrijfsleider, vrije beroeper en iedereen die met 'data' bezig is.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

bedrijfsleiders en iedereen die met 'data' werkt in een bedrijf

 • die tegen een minimale kostprijs en zonder mogelijke boetes willen voldoen aan de nieuwe regels van de GDPR.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Dirk De Bot

 • zaakvoerder en consultant DPS4U

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Inleiding – De AVG: revolutie of evolutie?

1.1. Een Europese verordening

1.2. Geen revolutie, maar een evolutie

1.3. Een instrument op maat van de kmo? – De kmo in de AVG

2. De toepassing van de regelgeving

2.1. Algemeen

2.2. Het materieel toepassingsgebied: verwerking van persoons­gegevens

2.3. Het personeel toepassingsgebied: toepassing op verwerkingen door een kmo

2.4. Het territoriaal toepassingsgebied

2.5. Het temporeel toepassingsgebied

2.6. De toepassing van de AVG maakt gegevensverwerking niet onmogelijk

3. Het belang van uw rol: verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

3.1. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

3.2. De praktijk: meerdere partijen

3.3. Vuistregel

3.4. De kwalificatie van de kmo

3.5. Elke verwerker is een verwerkingsverantwoordelijke

3.6. De rol van ontvanger

4. Het uitgangspunt bij de verwerking door een gemiddelde kmo: vijf tot negen verwerkingen

4.1. Inleiding: de ruime reikwijdte van het begrip ‘verwerking’

4.2. Een onderscheid tussen de werkwoordbetekenis en de naamwoordbetekenis

4.3. Het generieke doeleinde

4.4. Concrete toepassing: de verwerking van de gemiddelde kmo

4.5. Bijkomende verwerkingen

4.6. Kmo als verwerker én als verwerkingsverantwoordelijke

5. De grondslag voor de verwerkingen

5.1. Het belang van de grondslag

5.2. Het vertekend beeld van de toestemming als belangrijkste grondslag

5.3. De grondslagen voor de verwerkingen van de gemiddelde kmo

5.4. De toepassing op de verwerkingen van een gemiddelde kmo

6. De toepassing van de algemene beginselen

6.1. Rechtmatig, behoorlijk en transparant

6.2. Doelbinding

6.3. Minimale gegevensverwerking

6.4. Juistheid

6.5. Opslagbeperking

6.6. Integriteit en vertrouwelijkheid

6.7. Accountability

7. De belangrijkste verplichtingen van een gemiddelde kmo onder de AVG

7.1. Uitgangspunt: de gemiddelde kmo

7.2. Overzicht van de belangrijkste verplichtingen in negen stappen

7.3. Stap 1 – De basis: het opstellen van het (intern) register

7.4. Stap 2 – Informatie

7.5. Stap 3 – Procedure voor de uitoefening van rechten

7.6. Stap 4 – Bewaringstermijnen

7.7. Stap 5 – Aandachtspunten bij het aanschaffen van producten, toepassingen en programma’s

7.8. Stap 6 – Op welke verwerkers doet de kmo een beroep?

7.9. Stap 7 – Welke maatregelen zelf nemen om te beveiligen en, in voorkomend geval, lekken te melden?

7.10. Stap 8 – Wie heeft er toegang tot de gegevens?

7.11. Stap 9 – Worden er gegevens doorgegeven naar derde landen?

8. Verhaal en sancties

8.1. Administratieve sancties

8.2. Aanvulling door de nationale wetgever met andere (straf)sancties?

8.3. Klacht bij de toezichthouder

8.4. Voorziening of vordering tegen de verantwoordelijke

8.5. Vordering tot schadevergoeding

8.6. Oneerlijke handelspraktijken

9. Uitleiding – De nood om de AVG te combineren met andere regelgeving: het voorbeeld van direct marketing

9.1. Wat is direct marketing?

9.2. Meerdere regelgevingen in functie van de technieken

9.3. De basis: het gemeenrechtelijk stelsel van de AVG

9.4. Direct marketing via de techniek van de post: direct mail

9.5. Direct marketing via de techniek van de elektronische post: e-mailmarketing

9.6. Direct marketing via de techniek van de telefoon: telemarketing

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

88
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

88
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067