Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Fusies en splitsingen

Wat de dynamische kmo moet weten over reorganisaties

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier krijgt u alle nodige uitleg, tips en adviezen over operaties zoals fusies en splitsingen van vennootschappen. Zo bent u er zeker van dat u de redenen voor deze operaties begrijpt en de gevolgen ervan maximaal kunt inschatten voor uw vennootschap.

in detail

Om u een goed inzicht te geven in het waarom en hoe van reorganisaties behandelen we volgende thema's:

 • Waarom reorganiseren?
 • De verschillende vormen van reorganisatie
 • Alternatieven: de ontbinding en de vereffening van een vennootschap
 • Wanneer kan een reorganisatie vrij van vennootschapsbelasting zijn?
 • Wanneer kan een reorganisatie retroactief gebeuren?
 • Wat zijn 'doorslaggevende motieven van financieel-economische aard'?
 • Wat als de reorganisatie toch 'belastbaar' is?
 • Belastingvrije zusterfusie
 • Belastingvrije moeder-dochterfusie
 • 'Gewone' splitsing
 • Partiële splitsing
 • Inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen
 • Wat gebeurt er met de tax assets in geval van belastingvrije reorganisatie?
 • Registratierechten en btw bij reorganisaties
 • De belastingvrije grensoverschrijdende reorganisatie
 • Overbrengingen naar of uit België
 • Zetelverplaatsing binnen de EU
 • Zetelverplaatsing van het buitenland naar België
 • Europese rechtspraak inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsingen

Reorganisaties staan altijd op de agenda van de bedrijfsleider. Als het goed gaat om het nog beter te doen... Als het slecht gaat, als mogelijke probleemoplossing... Dit dossier is uw leidraad om in welke situatie ook een fusie of splitsing tot een goed einde te brengen voor u en uw vennootschap.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de vooruitziende bedrijfsleider van een dynamische kmo

 • die via fusies en splistingen wil groeien of probleemoplossend wil werken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Kurt De Haen

 • Partner  - Tax Service Moore Belgium

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Waarom ‘reorganiseren’ groepen van vennootschappen?

1.1. Belang van een duidelijk niet-fiscaal motief

1.2. Niet-fiscale motieven tot reorganisatie

1.2.1. Fusie

1.2.2. Splitsing

1.2.3. Inbreng

1.2.4. Grensoverschrijdende zetelverplaatsing

1.2.5. Verkoopsklaar maken van een bedrijf

1.2.6. Persoonlijke motieven

2. Wat zijn reorganisaties?

2.1. Welke soorten reorganisaties zijn er?

2.2. Wat is een zusterfusie?

2.3. Wat is een moeder-dochterfusie?

2.4. Wat is een ‘gewone’ splitsing?

2.5. Wat is een partiële splitsing?

2.6. Wat is een inbreng van een ‘bedrijfstak’ of een ‘algemeenheid van goederen’?

2.7. Wat als een van de betrokken vennootschappen een negatief boekhoudkundig eigen vermogen heeft?

3. Alternatief: de ontbinding en vereffening van een vennootschap

4. Wanneer is een reorganisatie vrij van vennootschapsbelasting?

4.1. Een boekhoudkundig neutrale reorganisatie?

4.2. Wanneer is de reorganisatie ook vanuit fiscaal oogpunt neutraal?

4.3. Wat houdt een ‘fiscaal neutrale’ reorganisatie in?

5. Wanneer kan een reorganisatie retroactief gebeuren?

6. Wat zijn ‘doorslaggevende motieven van financieel-economische aard’?

6.1. Wettelijke kader

6.2. Bewijslast

6.3. Belastingontwijking en belastingontduiking

6.4. Dienst Voorafgaande Beslissingen (‘Rulingcommissie’)

6.4.1. Welke financieel-economische motieven geven meestal weinig problemen?

6.4.2. Wanneer loopt het moeilijker?

6.5. Europese richtlijn en Europese Hof

6.6. Europese Hof: conclusie

7. Wat als de reorganisatie toch ‘belastbaar’ is?

7.1. Vennootschapsbelasting bij de geliquideerde vennootschap

7.2. Uitkering liquidatiebonus: roerende voorheffing?

7.3. Vennootschapsbelasting bij de aandeelhouder van de geliquideerde vennootschap

7.4. Impact van belastbare reorganisatie op eerdere ‘interne liquidatie’-transactie

8. Belastingvrije zusterfusie

8.1. Wat is een zusterfusie?

8.2. Belastingvrije zusterfusie: fiscale continuïteit

8.2.1. Voorwaarde

8.2.2. Fiscale continuïteit bij opslorpende en opgeslorpte vennootschap

8.2.3. Fiscale continuïteit bij aandeelhouders opslorpende vennootschap

9. Belastingvrije moeder-dochterfusie

9.1. Wat is een moeder-dochterfusie?

9.2. Opwaartse vs. neerwaartse fusie

9.3. Opgeslorpte vennootschap heeft belastingvrije reserves

9.4. Fusiegoodwill en fusiebadwill

9.4.1. Begripsomschrijving

9.4.2. Fusiebadwill: vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt

9.4.3. Fusiegoodwill: vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt

9.4.4. Fiscale impact aandeelhouders opslorpende moedervennootschap

10. ‘Gewone’ splitsing

10.1. Wat is een splitsing?

10.2. Drie soorten splitsingen

10.3. Fiscale neutraliteit

10.4. Verdeling eigen vermogen: boekhoudkundig

10.5. Verdeling fiscaal eigen vermogen

10.6. Impact op een btw-eenheid

11. Partiële splitsing

11.1. Wat is een partiële splitsing?

11.2. Boekhoudkundige verdeling eigen vermogen

11.3. Verdeling fiscaal eigen vermogen

11.4. Rulingcommissie: engagement aandelen in beginsel niet vervreemden?

11.5. Impact van partiële splitsing op successieplanning

12. Inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen

12.1. Wat is een inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid
van goederen?

12.2. Boekhoudkundige continuïteit

12.3. Fiscale continuïteit

12.3.1. Voorwaarden

12.3.2. Belastbare inbreng

12.3.3. Filialisering door een VZW

12.3.4. Bijzonder geval: aandelenruil of fusion à l’anglaise

13. Wat gebeurt er met de tax assets in geval van belastingvrije reorganisatie?

13.1. Overgedragen fiscale verliezen bij fusie

13.1.1. Pro-rataoverdracht fiscale verliezen

13.1.2. Wat is de fiscale nettowaarde?

13.2. Overgedragen fiscale verliezen bij andere vormen van reorganisatie

13.3. Overgedragen investeringsaftrek

13.4. DBI-overschot

13.5. Overgedragen notionele-interestaftrek

13.6. Overgedragen R&D-belastingkrediet

13.7. Overgedragen innovatieaftrek

14. Reorganisaties: registratierechten en btw

14.1. Registratierechten

14.2. Aangaande btw

15. De belastingvrije grensoverschrijdende reorganisatie

15.1. Wanneer van toepassing?

15.2. Buitenwaartse grensoverschrijdende reorganisatie

15.3. Binnenwaartse grensoverschrijdende reorganisatie

16. Overbrengingen naar of uit België

16.1. Overbrenging naar België

16.2. Overbrenging uit België

17. Zetelverplaatsing binnen de EU

17.1. Continuïteit van de rechtspersoonlijkheid

17.2. Zetelverplaatsing van België naar het buitenland

17.2.1. Oude regeling: ‘afrekenen aan de grens’

17.2.2. Omzetting fusierichtlijn in Belgisch recht

17.2.3. Wetswijzigingen in België

17.2.4. Wanneer ontstaat er een belastbare liquidatiebonus voor de aandeelhouder?

17.3. Zetelverplaatsing van het buitenland naar België

17.3.1. Boekhoudkundige aspecten

17.3.2. Fiscale aspecten

17.3.3. Vennootschappen niet onderworpen aan een ‘normaal belasting­regime’

17.4. Europese rechtspraak inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsingen

17.4.1. National Grid Indus

17.4.2. Impact National Grid Indus op zetelverplaatsingen Belgische vennootschappen

18. Besluit

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.