Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Fusies en splitsingen

Wat de dynamische kmo moet weten over reorganisaties

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

In dit boek krijgt u alle nodige uitleg, tips en adviezen over operaties zoals fusies en splitsingen van vennootschappen. Zo bent u er zeker van dat u de redenen voor deze operaties begrijpt en de gevolgen ervan maximaal kunt inschatten voor uw vennootschap.

in detail

Om u een goed inzicht te geven in het waarom en hoe van reorganisaties behandelen we volgende thema's:

 • Waarom reorganiseren?
 • De verschillende vormen van reorganisatie
 • Alternatieven: de ontbinding en de vereffening van een vennootschap
 • Wanneer kan een reorganisatie vrij van vennootschapsbelasting zijn?
 • Wanneer kan een reorganisatie retroactief gebeuren?
 • Wat zijn 'doorslaggevende motieven van financieel-economische aard'?
 • Wat als de reorganisatie toch 'belastbaar' is?
 • Belastingvrije zusterfusie
 • Belastingvrije moeder-dochterfusie
 • 'Gewone' splitsing
 • Partiële splitsing
 • Inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen
 • Wat gebeurt er met de tax assets in geval van belastingvrije reorganisatie?
 • Registratierechten en btw bij reorganisaties
 • De belastingvrije grensoverschrijdende reorganisatie
 • Overbrengingen naar of uit België
 • Zetelverplaatsing binnen de EU
 • Zetelverplaatsing van het buitenland naar België
 • Europese rechtspraak inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsingen

Reorganisaties staan altijd op de agenda van de bedrijfsleider. Als het goed gaat om het nog beter te doen... Als het slecht gaat, als mogelijke probleemoplossing... Dit boek is uw leidraad om in welke situatie ook een fusie of splitsing tot een goed einde te brengen voor u en uw vennootschap.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de vooruitziende bedrijfsleider van een dynamische kmo

 • die via fusies en splistingen wil groeien of probleemoplossend wil werken

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Kurt De Haen

 • Moore Tax Consultants

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Waarom ‘reorganiseren’ groepen van vennootschappen?

1.1. Belang van een duidelijk niet-fiscaal motief

1.2. Niet-fiscale motieven tot reorganisatie

2. Wat zijn reorganisaties?

2.1. Welke soorten reorganisaties zijn er?

2.2. Wat is een zusterfusie?

2.3. Wat is een moeder-dochterfusie?

2.4. Wat is een ‘gewone’ splitsing?

2.5. Wat is een partiële splitsing?

2.6. Wat is een inbreng van een ‘bedrijfstak’ of een ‘algemeenheid van goederen’?

2.7. Wat als een van de betrokken vennootschappen een negatief boekhoudkundig eigen vermogen heeft?

3. Alternatief: de ontbinding en vereffening van een vennootschap

4. Wanneer is een reorganisatie vrij van vennootschapsbelasting?

4.1. Een boekhoudkundig neutrale reorganisatie?

4.2. Wanneer is de reorganisatie ook vanuit fiscaal oogpunt neutraal?

4.3. Wat houdt een ‘fiscaal neutrale’ reorganisatie in?

4.4. Impact op het aangifte proces in de vennootschapsbelasting

5. Wanneer kan een reorganisatie retroactief gebeuren?

6. Wat zijn ‘doorslaggevende motieven van financieel-economische aard’?

6.1. Wettelijke kader

6.2. Bewijslast

6.3. Belastingontwijking en belastingontduiking

6.4. Dienst Voorafgaande Beslissingen (‘Rulingcommissie’)

6.5. Europese richtlijn en Europese Hof

6.6. Europese Hof: conclusie

7. Wat als de reorganisatie toch ‘belastbaar’ is?

7.1. Vennootschapsbelasting bij de geliquideerde vennootschap

7.2. Uitkering liquidatiebonus: roerende voorheffing?

7.3. Vennootschapsbelasting bij de aandeelhouder van de geliquideerde vennootschap

7.4. Impact van belastbare reorganisatie op eerdere ‘interne liquidatie’-transactie

8. Belastingvrije zusterfusie

8.1. Wat is een zusterfusie?

8.2. Belastingvrije zusterfusie: fiscale continuïteit

9. Belastingvrije moeder-dochterfusie

9.1. Wat is een moeder-dochterfusie?

9.2. Opwaartse vs. neerwaartse fusie

9.3. Opgeslorpte vennootschap heeft belastingvrije reserves

9.4. Fusiegoodwill en fusiebadwill

10. ‘Gewone’ splitsing

10.1. Wat is een splitsing?

10.2. Drie soorten splitsingen

10.3. Fiscale neutraliteit

10.4. Verdeling eigen vermogen: boekhoudkundig

10.5. Verdeling fiscaal eigen vermogen

10.6. Impact op een btw-eenheid

11. Partiële splitsing

11.1. Wat is een partiële splitsing?

11.2. Boekhoudkundige verdeling eigen vermogen

11.3. Verdeling fiscaal eigen vermogen

11.4. Rulingcommissie: engagement aandelen in beginsel niet vervreemden?

11.5. Impact van partiële splitsing op successieplanning

12. Inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen

12.1. Wat is een inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen?

12.2. Boekhoudkundige continuïteit

12.3. Fiscale continuïteit

13. Wat gebeurt er met de tax assets in geval van belastingvrije reorganisatie?

13.1. Overgedragen fiscale verliezen bij fusie

13.2. Overgedragen fiscale verliezen bij andere vormen van reorganisatie

13.3. Overgedragen investeringsaftrek

13.4. DBI-overschot

13.5. Overgedragen notionele-interestaftrek

13.6. Overgedragen R&D-belastingkrediet

13.7. Overgedragen innovatieaftrek

14. Reorganisaties: registratierechten en btw

14.1. Registratierechten

14.2. Aangaande btw

15. De belastingvrije grensoverschrijdende reorganisatie

15.1. Wanneer van toepassing?

15.2. Buitenwaartse grensoverschrijdende reorganisatie

15.3. Binnenwaartse grensoverschrijdende reorganisatie

16. Overbrengingen naar of uit België

16.1. Overbrenging naar België

16.2. Overbrenging uit België

17. Zetelverplaatsing binnen de EU

17.1. Continuïteit van de rechtspersoonlijkheid

17.2. Zetelverplaatsing van België naar het buitenland

17.3. Zetelverplaatsing van het buitenland naar België

17.4. Europese rechtspraak inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsingen

18. Besluit

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067