Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Financieel goed bezig met uw zaak?

Financieel beleid voor de dynamische kmo

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Als bedrijfsleider krijgt u financiële 'input' via verschillende personen (uw financieel manager, boekhouder, bankier, verzekeringsmakelaar...) elk met zijn eigen accenten en aandachtspunten. Dit boek is uw leidraad om uit het overleg met hen maximaal relevante informatie te halen met als doel zelf financieel verantwoorde beslissingen te nemen voor uw bedrijf. Dit boek helpt u om de puzzel te leggen en uw visie verder uit te bouwen. Bovendien helpt dit boek u ook om het vakjargon dat uw adviseurs gebruiken te ontrafelen en te doorgronden. Een must-have publicatie voor de dynamische bedrijfsleider.

in detail

U moet als bedrijfsleider van alle markten thuis zijn. Dit boek focust op alle financiële informatie en adviezen die u krijgt en hoe deze moet analyseren en gebruiken om beslissingen te nemen als bedrijfsleider. We behandelen volgende thema's:

 • Uw cijfers en die van klanten, concurrenten en leveranciers analyseren en begrijpen
 • Is die klant wel rendabel: hoe uw kostprijs berekenen?
 • Investeringen: hoe neemt u een onderbouwde beslissing
 • Groeien door een bedrijf of een bedrijfsactiviteit over te nemen
 • Uw bedrijf op een goede manier financieren
 • Bent u (te) goed verzekerd?
 • Uw bedrijf op termijn optimaal verkopen
Het financieel beleid opvolgen en sturen is voor vele bedrijfsleiders geen natuurlijk talent. Dit boek is gemaakt om u als bedrijfsleider maximaal te helpen om ook de financiële puzzel optimaal te leggen, professioneel maar ook met een link naar uw privéleven.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de vooruitziende bedrijfsleider

 • die op de hoogte wil zijn van alle financiële informatie en adviezen om met kennis van zaken zijn beleid hierop af te stemmen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek een... 

Online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier nv

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

1. Uw cijfers en die van uw klanten, concurrenten en leveranciers analyseren en begrijpen

1.1. Welke informatie vindt u zoal in de jaarrekening?

1.2. De activa meer in detail bekeken

1.3. De passiva meer in detail bekeken

1.4. De resultatenrekening meer in detail bekeken

1.5. Door de bomen het bos blijven zien: financiële ratio’s

1.6. Sturen met budgetten en businessplannen

1.7. Een bedrijf is meer dan de cijfers: ook voor u een balanced scorecard?

1.8. Aandeelhouderswaarde: hoe goed zijn de resultaten van uw bedrijf nu echt?

2. Is die klant wel rendabel: hoe uw kostprijs berekenen?

2.1. Welke kostprijs?

2.2. Direct costing vs. full costing

2.3. Voorbeeld

2.4. Fabricagekostprijs vs. verkoopkostprijs

2.5. Korte- vs. langetermijnbeslissingen

2.6. Belangrijk aandachtspunt: normaal productievolume

2.7. Verkopen ‘met verlies’?

2.8. Normale capaciteit

3. Investeringen: hoe neemt u een onderbouwde beslissing?

3.1. Strategie vs. finance

3.2. Payback als ‘quick and dirty’-benadering

3.3. Boekhoudkundige winstgevendheid

3.4. Methode van de verdisconteerde kasstromen (‘discounted cash flow’)

3.5. De interne rendementsvoet of de IRR van uw project

3.6. ‘Strategische’ projecten

4. Groeien door een bedrijf of een bedrijfsactiviteit over te nemen

4.1. ‘Overnames doen’ is geen strategie

4.2. Goede en minder goede redenen voor een overname

4.3. Targets identificeren

4.4. U krijgt een ‘information memorandum’?

4.5. Een bedrijf waarderen

4.6. Een earn-out om het verschil in visie op de waardering te overbruggen?

4.7. Een vendor loan: meer dan ooit de oplossing om een overname te financieren?

4.8. Uw positie als koper optimaal beschermen in de overnameovereenkomst

5. Uw bedrijf op een goede manier financieren

5.1. Geef de sleutels van uw bedrijf niet uit handen

5.2. Uw kredietdossier ‘bankabel’ maken

5.3. Hoe bekijkt uw bank uw cijfers?

5.4. Een scale-up of groeispurt financieren: vaak geen evidente kwestie?

5.5. De bank vraagt waarborgen: hoe uw privévermogen zo goed mogelijk afschermen?

5.6. Cashpooling: uw eigen liquiditeiten optimaal gebruiken om een groep van vennootschappen te financieren

6. Bent u (te) goed verzekerd?

6.1. Een check-up voor uw brandverzekering

6.2. Bedrijfsschadeverzekering: de levensverzekering van uw bedrijf

6.3. Gif in de eieren of een paardenvlees­schandaal: wat als het u overkomt?

6.4. Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren: overbodig na de hervorming van het vennootschapsrecht?

6.5. Praktische tips om te besparen op uw verzekeringen

7. Uw bedrijf op termijn optimaal verkopen

7.1. Een verkoop voorbereiden, ook wanneer u helemaal niet aan verkopen denkt?

7.2. Een verkoop is niet altijd evident... 

7.3. Zorg voor een duidelijke en eenvoudige strategie

7.4. Alles begint met een goed businessplan

7.5. Maak elk jaar een budget en doe aan budgetcontrole

7.6. Zorg voor een goed ‘track record’: het belang van stabiele, rendabele groei

7.7. Optimaliseer de rentabiliteit van uw bedrijf

7.8. Zorg voor een duidelijke focus

7.9. Zorg voor een duidelijke scheiding tussen uw privé en uw bedrijf

7.10. Zorg voor een ‘cleane’ fiscale situatie

7.11. Betrek uw sleutelmedewerkers ook financieel bij een geslaagde overname

7.12. Bereid nu al het bedrijfsonderzoek (due diligence) voor

7.13. Kijk uw kredietovereenkomsten na en heronderhandel de waarborgen

7.14. U bent niet de enige aandeelhouder? Maak vooraf goede afspraken!

8. Appendices

Appendix 1: Hoe wordt de ebitda berekend?

Appendix 2: Uw gewogen gemiddelde kapitaalkost berekenen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

139,00 

109,00 

Enkel met actief abonnement
161
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

139,00 

161
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067