Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Expertgids Vennootschapsboekhouden

Editie 2021

Een Expertgids over... 

samengevat

In deze editie van Expertgids Vennootschapsboekhouden komen de beginselen van het Belgisch boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht anno 2020 aan bod.

Het centraal gedeelte van het boek vormt de studie van de jaarrekening, opgebouwd op basis van de analyse van de verschillende rubrieken binnen de activa, passiva en resultatenrekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Wet van 23 maart 2019) en met het uitvoeringsbesluit van 29 april 2019, en gaat bijzondere aandacht uit naar de interpretatie van de boekhoudkundige normen door de CBN.

Verder komen in het boek de boekhoudkundige en fiscale aspecten aan bod van een aantal bijzondere gebeurtenissen waarmee een vennootschap tijdens haar bestaan te maken krijgt (oprichting, reorganisaties, …) en worden de basisprincipes inzake financiële analyse en waardering besproken.

Ten slotte bevat het boek een overzicht en beschrijving van de meest courante vennootschapsvormen, waarbij ook wordt ingegaan op de wijzigingen aan de vennootschapsvormen ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Naast de analyse van de boekhoudaspecten en de uitwerking ervan door middel van praktijkvoorbeelden, wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de fiscale aspecten.

Deze Expertgids is er speciaal voor... 

de accountants en belastingconsulenten

  • die snel en correct alle aspecten van het vennootschapsboekhouden willen doorgronden en up-to-date willen blijven met de wijzigingen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

CBN-adviezen 2de helft 2019 - 1ste helft 2020

Actualisatie fiscaliteit

Actualiteit boekhoudrecht

Boekhoudkundige verwerking nieuwe fiscale regimes van de groepsbijdrageregeling en intrestaftrekcapaciteit

Boekhoudkundige verwerking kapitaalloze vennootschappen

Deze Expertgids is samengesteld door... 

Stefaan Vlaminck

  • Jurist en belastingconsulent bij een advieskantoor - spreker op seminaries over het boekhoudrecht

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader een uitreksel van deze versie...

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

 

375,00 

650
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067