Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Expertgids Vennootschapsboekhouden

Editie 2023

Een Expertgids over... 

samengevat

Deze volledig vernieuwde en geactualiseerde Expertgids 2023 is het referentiewerk voor de accountants en de belastingconsulenten die snel en correct hun kennis willen toetsen aan de theorie (inclusief praktijkvoorbeelden) en up-to-date willen blijven met alle wijzigingen. Het boek is overzichtelijk opgebouwd in 3 grote delen:

  1. de studie van de jaarrekeningen;
  2. de fiscale en boekhoudkundige aspecten van bijzondere gebeurtenissen (bv. oprichting, reorganisatie, ...);
  3. een overzicht van de meest courante vennootschapsvormen en alle recente wijzigingen.
Een onmisbaar referentiewerk!

in detail

In deze editie van Expertgids Vennootschapsboekhouden komen de beginselen van het Belgisch boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht anno 2022 aan bod. De rode draad hierbij zijn de wijzigingen als gevolg van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het boek is opgebouwd in 3 grote delen:

  1. de studie van de jaarrekening met een analyse van de verschillende rubrieken binnen de activa, passiva en resultatenrekening. We besteden ook bijzondere aandacht aan de interpretatie van de boekhoudkundige normen door de CBN;

  2. boekhoudkundige en fiscale aspecten van een aantal bijzondere gebeurtenissen waarmee een vennootschap tijdens haar bestaan te maken krijgt (oprichting, reorganisaties, …). We bespreken ook de basisprincipes inzake financiële analyse en waardering;

  3. een overzicht en beschrijving van de meest courante vennootschapsvormen. Naast de analyse van de boekhoudaspecten en de uitwerking ervan met praktijkvoorbeelden, besteden we ook aandacht aan de fiscale aspecten.

Deze Expertgids is de onmisbare leidraad voor de accountant en de belastingconsultent om zijn expertise te toetsen aan de theorie en up-to-date te blijven met alle CBN-adviezen en de gevolgen van wetswijzigingen.

Deze Expertgids is er speciaal voor... 

de accountants en belastingconsulenten

  • die snel en correct alle aspecten van het vennootschapsboekhouden willen doorgronden en up-to-date willen blijven met de wijzigingen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

CBN-adviezen 2de helft 2021 - 2de helft 2022

Actualisatie fiscaliteit

Actualiteit boekhoudrecht

Uitdieping van een aantal thema’s (controlebegrip, vereiste financieel plan, consolidatie, leasing)

Deze Expertgids is samengesteld door... 

Stefaan Vlaminck

  • Jurist en belastingconsulent bij een advieskantoor - spreker op seminaries over het boekhoudrecht

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader een uitreksel van deze versie...

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

 

459,00 

550
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067