Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Expertgids Vennootschapsbelasting

Aanslagjaar 2022 | Inkomsten 2021

Een Expertgids over... 

samengevat

De Expertgids Vennootschapsbelasting editie 2022 is er specifiek voor u als professional in tax & accountancy. Deze gids behandelt de meest relevante wetgeving, administratieve commentaren en rechtspraak.

De vennootschapsbelasting wordt aan de hand van duidelijke voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk uitgelegd.

in detail

Deze nieuwe editie brengt verschillende nieuwigheden aan bod, waaronder de wijziging van de investeringsaftrek, de gewijzigde regels inzake aftrekbeperking in geval van doorgerekende kosten en de aanpassingen aan het VVPR-bis-regime. De belangrijkste rechtspraak, parlementaire vragen, voorafgaande beslissingen en administratieve circulaires van 2021 werden ook verwerkt in de teksten.

Deze Expertgids is er speciaal voor... 

de professional in tax & accountancy

 • die snel en correct alle aspecten van de vennootschapbelasting wil doorgronden en up-to-date wil blijven met de wijzigingen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

 • de wijzigingen aan de intrestaftrekbeperkingsregel op basis van de fiscale ebitda;
 • de wijziging van de investeringsaftrek m.b.t. digitale en ‘groene’ investeringen;
 • de ficheverplichting voor de terugbetalingen aan het personeel van werkelijke eigen kosten van de werkgever;
 • de wettelijke inschrijving ‘geen fiches in geval van factuur’ (aanpassing artikel 57 WIB 92);
 • de ficheverplichting voor variabele vergoedingen voor kosten eigen aan werkgever;
 • de bewerkingen in de vennootschapsbelasting: de overheveling van het KB/WIB 92 naar het WIB 92;
 • de aanpassingen aan het VVPR-bis-regime;
 • de gewijzigde regels inzake aftrekbeperking in geval van doorgerekende kosten;
 • de toepasbaarheid van artikel 49 WIB 92 op kosten in verband met de aankoop van handelsgoederen;
 • de centralisatie van alle aftrekbeperkingen in het nieuwe artikel 206/3, §1, lid 1 WIB 92;
 • de aanpassing van de aftrekbeperking (cf. artikel 219 WIB 92);
 • de nieuwe uitsluitingsbepaling in artikel 219 WIB 92;
 • de rapporteringsverplichting in het kader van de recapture-maatregel;
 • de onverenigbaarheid van het tonnagestelsel met het belastingkrediet voor O&O;
 • de belangrijkste rechtspraak, parlementaire vragen, voorafgaande beslissingen en administratieve circulaires.

Deze Expertgids is samengesteld door... 

Dirk Geerts

 • Hij is binnen de FOD Financiën werkzaam als adviseur op de cel 'expertise' van een controlecentrum GO.

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

 

419,00 

750
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067