Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Expertgids Vennootschapsbelasting

Aanslagjaar 2021 | Inkomsten 2020

Een Expertgids over... 

samengevat

Expertgids Vennootschapsbelasting verklaart de hele vennootschapsbelasting anno inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) voor professionals in tax & accountancy.

Het behandelt de meest relevante wetgeving, administratieve commentaren en rechtspraak.

Aan de hand van duidelijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk wordt de vennootschapsbelasting uitgelegd.

Deze Expertgids is er speciaal voor... 

de professional in tax & accountancy

 • die snel en correct alle aspecten van de vennootschapbelasting wil doorgronden en up-to-date wil blijven met de wijzigingen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

 • inwerkingtreding derde en laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting;
 • gewijzigde afschrijvingsregels;
 • gewone eenmalige investeringsaftrek : 20 % / 8 % / 25 %;
 • vrijstelling van steunpremies van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten in kader van de COVID-pandemie;
 • carry back van vennootschapsverliezen;
 • mobilisatie vrijgestelde reserves tegen gunsttarief van 15 % of 10 %;
 • 100 % aftrekbaarheid van receptiekosten gedaan tussen 08.06.2020 en 31.12.2020;
 • verlaging tarieven van 25 % en 20 % in de VenB;
 • gewijzigde regels inzake de fiscale aftrekbaarheid auto’s en valse hybrides;
 • verdwijnen van 120 %-aftrek;
 • definiëring begrippen ‘marktrente’ en ‘geldlening’;
 • uitbreiding niet-aftrekbaarheid geldboetes;
 • afzonderlijke aanslag geheime commissielonen en verdoken meerwinsten niet meer aftrekbaar;
 • schrapping bepaalde economische vrijstellingen cf. derde bewerking;
 • wijziging regels i.v.m. internationale verliesrekening;
 • verhoging forfaitaire minimumwinst;
 • belangrijkste rechtspraak, parlementaire vragen, voorafgaande beslissingen en administratieve circulaires.

Deze Expertgids is samengesteld door... 

Dirk Geerts

 • Hij is binnen de FOD Financiën werkzaam als adviseur op de cel 'expertise' van een controlecentrum GO.

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

355,00 

750
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067