Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een up-to-date associatiecontract

Wat moet en kunt u erin voorzien?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is de ideale gids om een nieuw associatiecontract van a tot z op te stellen of om uw bestaande associatiecontract(en) te controleren en te optimaliseren. We behandelen enerzijds de kostenassociatie op maat van private praktijken en anderzijds de professionele associatie, vooral terug te vinden voor ziekenhuisassociaties. We geven overzichtelijk weer welke punten u allemaal moet regelen en uiteraard geven we u ook direct modelclausules die als basis dienen om alles schriftelijk vast te leggen.

Deze nieuwe versie werd in overeenstemming gebracht met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking getreden is.

in detail

Bij een samenwerkingsovereenkomst moeten er goede afspraken zijn en moeten deze ook duidelijk op papier staan. Zo alleen vermijdt u problemen. Dit dossier is uw hulpmiddel om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen of een bestaande overeenkomst te bekijken in het licht van de evoluerende reglementering en uw persoonlijke situatie. Om uw doel te bereiken, behandelen we:

 • soorten associaties
 • deontologie en associëren
 • van a tot z alle afspraken die u moet maken bij:
  • kostenassociaties in een private praktijk
  • professionele associatie met ereloonpool
 • modelclausules die u onmiddellijk als uitgangspunt kunt gebruiken

Zorgberoepers die in hun eentje een praktijk runnen, worden stilaan een minderheid. Werken in een gestructureerd samenwerkingsverband heeft dan ook veel voordelen. Dit dossier geeft u de nodige tips en adviezen om met een up-to-date associatiecontract te werken. Van de opstart tot het beëindigen van een samenwerking en alle mogelijke gebeurtenissen die daartussen liggen, komen aan bod. Dit dossier is dan ook onmisbaar voor elke arts, tandarts en specialist.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

artsen, specialisten en tandartsen

 • die een samenwerking probleemloos en juridisch correct willen opstarten
 • die reeds in een associatie zitten en met dit dossier als leidraad de bestaande overeenkomst willen controleren en optimaliseren

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Rita Cuypers

 • Consulent inzake associaties voor zorgberoepen

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Inleidende begrippen

1. Soorten associaties naar vorm

2. Associëren en deontologie

3. Associaties en btw

3.1. Moet de associatie een btw-nummer hebben?

3.2. Wanneer is een kostenassociatie vrijgesteld van btw?

3.3. Wat met procentuele onkostenvergoedingen?

Deel 1. Kostenassociatie in een private praktijk

1. Begrip

2. Wie zijn de partijen?

2.1. Vennootschap met meerdere artsen-vennoten

2.2. Continuïteit

3. Aanvang, duur en einde

3.1. Aanvang

3.2. Bepaalde duur of onbepaalde duur, proefperiode

3.3. Einde

3.4. Beëindiging door opzeg

3.5. Beëindiging van rechtswege

3.6. Uitsluiting

3.7. Voortbestaan van de associatie

3.8. Vennootschap

3.9. Clausules

4. Gevolgen van een beëindiging

4.1. Vestigingsverbod

4.2. Wie mag er in het praktijkgebouw blijven?

4.3. Gemeenschappelijk aangekochte roerende goederen

4.4. Wat gebeurt er met het personeel?

4.5. Wie behoudt het telefoonnummer, de website?

4.6. Kostenafrekening

4.7. Wat met de medische dossiers?

4.8. Clausules

5. Toetreding van een nieuwe associé

6. Verdeling van de inkomsten

7. Verdeling van de onkosten

7.1. Wat is individueel en wat is gemeenschappelijk?

7.2. Individuele kosten

7.3. Gemeenschappelijke kosten

7.4. Verdeling van de gemeenschappelijke kosten

7.5. Clausules

8. Intredegeld – instapsom – goodwill

9. Het regelen van geschillen

10. Het nemen van beslissingen

11. Gelijkwaardigheid – schijnzelfstandigheid

12. De werkregeling

13. Het patiëntendossier

14. Het tariefbeleid

15. De burgerlijke aansprakelijkheid

16. De afwezigheden

16.1. Vakantie

16.2. Bevallingsrust en vaderschapsverlof

Deel 2. Professionele associatie met ereloonpool

1. Begrip

2. Ziekenhuisassociaties en de algemene regeling

3. Ziekenhuisassociaties en het reglement van de dienst

4. Het praktijkregister

5. Wie zijn de partijen?

6. Doel en voorwerp

7. Aanvang, duur en einde

8. Gevolgen van een beëindiging

9. Toetreding van een nieuwe associé

10. De medisch-organisatorische werking

11. De financiële werking

12. De afwezigheden

13. De juridische en fiscale werking

14. De geschillenregeling

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067