Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een praktische handleiding voor wie een ontslag om dringende reden overweegt

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw handleiding om een ontslag om dringende reden juridisch veilig en zonder kans op een 'venijnig staartje' af te handelen. Stap voor stap leggen we uit hoe u zo'n ontslag in de praktijk moet aanpakken. Aangevuld met concrete voorbeelden en de bijgevoegde nuttige modellen, heeft u alle troeven in handen om iemand die een zware fout begaat risicoloos te ontslaan.

in detail

Optimaal voorbereid zijn is noodzakelijk als u aan ontslag om dringende reden denkt. Daarom behandelen we in dit dossier de volgende punten:

 • wat is een ontslag om dringende reden?
 • wat zijn de gevolgen en de risico's?
  • voor de werknemer
  • voor de werkgever
 • 23 zware fouten in detail besproken
 • de procedure stap voor stap
 • hoe kunt u zich optimaal indekken?

Een ontslag om dringende reden is de zwaarste sanctie uit het arbeidsrecht. Daarom ligt dit ontslag delicaat en moeilijk, kijken de vakbonden en de arbeidsrechtbanken streng toe en zijn de vormvoorwaarden erg strikt. U vermijdt dus het best een ‘onterecht’ ontslag. Dit dossier is uw handleiding om een ontslag om dringende reden correct en veilig af te handelen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleiders, de personeelsverantwoordelijke

 • die een ontslag om dringende reden juridisch veilig en correct wil afhandelen

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Het redactieteam van Tips & Advies Personeel

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Wat is ontslag om dringende reden?

1.1. Principieel recht op beëindiging

1.2. Beëindiging om dringende reden

1.3. Voor wie kan het?

1.4. Op welk moment kan het?

1.5. Waarvoor kan het?

1.6. Kan de werknemer een dringende reden tegen u inroepen?

2. Wat zijn de gevolgen van ontslag om dringende reden?

2.1. De gevolgen voor de werknemer?

2.2. Welk risico neemt u als werkgever?

3. Welke feiten en fouten komen in aanmerking?

3.1. Beroepsfouten

3.2. Ongemotiveerd en/of nalatig zijn

3.3. Misbruik van werktijd

3.4. Niet-verantwoorde afwezigheid

3.5. Verdacht ziekteverzuim

3.6. Insubordinatie

3.7. Werkweigering

3.8. Beledigingen en agressie

3.9. Kritiek op de werkgever en uitlatingen op sociale media

3.10. Sabotage

3.11. Bedrog en fraude

3.12. Diefstal

3.13. Geweld en vechtpartijen

3.14. Grensoverschrijdend en/of racistisch gedrag

3.15. Dronkenschap op het werk

3.16. Dronken rijden

3.17. Drugsgebruik

3.18. Nevenactiviteit en concurrentie

3.19. Beroeps- en/of medisch geheim schenden

3.20. Pc-, e-mail- en internetgebruik op het werk

3.21. Privé telefoneren op het werk

3.22. Verzwijgen van feiten of liegen tijdens de aanwervingsprocedure

3.23. Feiten en misdrijven uit het privéleven

4. Hoe pakt u het aan?

4.1. Procedure in twee stappen

4.2. Het kan ook in één stap

4.3. Het belang van de driedagentermijn

4.4. Het belang van de juiste formaliteiten

5. Hoe kunt u zich indekken?

5.1. Een goed bewijsdossier is onontbeerlijk

5.2. Uw arbeidsreglement kan soms helpen

5.3. Mogelijke bewijselementen

6. Modeldocumenten

6.1. Modelbrieven om de werknemer zijn niet-verantwoorde afwezigheid te doen verklaren

6.2. Modelbrief om de werknemer het niet-ontvangen van de controlearts te doen verklaren

6.3. Modelbrief om de werknemer het niet-uitvoeren van een taak te doen verklaren

6.4. Modelpolicy inzake het gebruik van sociale media m.b.t. het bedrijf

6.5. Modelbijlage bij het arbeidsreglement voor het installeren van camerabewaking

6.6. Modelpolicy inzake het gebruik van e-mail en internet op het werk

6.7. Modelbrief om het ontslag om dringende reden te betekenen

6.8. Modelbrief om de motivering van het ontslag te betekenen

6.9. Modeldocument om een volmacht te geven voor het uitvoeren van het ontslag

6.10. Modelclausule om specifieke ontslagmotieven op te nemen in het arbeidsreglement

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067