Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

De ondernemersgids - Editie 2022

Alle basisinformatie voor elke zelfstandige

Een referentiegids over... 

samengevat

Deze ondernemersgids is hét naslagwerk voor u als ondernemer. Alle domeinen waarmee u als bedrijfsleider, zelfstandige of vrije beroeper in aanraking komt, zijn opgenomen in dit boek: op elke vraag een antwoord binnen handbereik. Alle cijfers en informatie in deze nieuwe editie 2022 zijn volledig geactualiseerd en aangevuld in functie van belangrijke nieuwe wetten, regels en richtlijnen.

In deze nieuwe editie gaat er extra aandacht uit naar:

 • Wijzigingen in Vlaamse steunmaatregelen
  • Strategische transformatiesteun
  • Kmo-groeisubsidie
  • Ecologiepremie
  • Steun voor onderzoeksprojecten
 • Nieuwe regeling rouwverlof zelfstandige
 • Nieuwe regeling klein verlet werknemers; overlijden familielid
 • Nieuwe goederenrecht
 • Diverse Coronamaatregelen
 • BTW-tarief bij sloop en heropbouw

in detail

Deze referentiegids bevat een lijst van meer dan 4.000 trefwoorden. Zo vindt u snel de informatie die nodig is om vragen zelf te kunnen beantwoorden en problemen op te lossen.

Met de bijbehorende online service krijgt u:

 • meer dan 120 geactualiseerde modellen van juridisch veilige brieven en contracten (in beide landstalen)
 • alle belangrijke websites die onmiddellijk aanklikbaar zijn
 • alle belangrijke cijfers met een aantal handige berekeningstools

Het is dé referentiegids 2022 voor elke zelfstandige, vrije beroeper of bedrijfsleider om altijd en overal goed geïnformeerd voor de dag te komen.

Deze referentiegids is er speciaal voor... 

zelfstandigen, bedrijfsleiders en ondernemers

 • die voor elke vraag een oplossing binnen handbereik willen hebben

Als extra's krijgt u bij deze referentiegids een... 

Online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze referentiegids is samengesteld door... 

Auteurs

 • Ina Beelen - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Joke Caerts - Juriste
 • Jan Coninx - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Erwin Cuyckens - Verzekeringsmakelaar, Zakenkantoor Eggermont & Cuyskens, Londerzeel
 • Petra Daemen - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Carl Geens - Sales manager
 • Marc Govers - The VAT House bv cvba - Het BTW Huis, Bornem
 • Charlotte Van Braeckel - Tax & Legal Services – BDO Legal, Berchem
 • Mieke Van Looveren - Tax & Legal Services – BDO Legal, Berchem
 • Toon Gabriëls - Tax & Legal Services – BDO Legal, Berchem
 • Saskia Lombaerts en Murielle Vlaisloir  - Tax & Legal Services –HR Legal - Moore
 • Hans Malfiet - Kredietbegeleiding
 • Karel Nijs - Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's, Finvision Antwerpen Audit BVBA
 • David Baetens en Caroline Vanparys -      subsidieconsulenten, RandD BV, Putte
 • Gerben Pauwels - Bedrijfsjurist - Directeur Juridische Zaken
 • Felix Vanden Heede - Fiscaal jurist, Landen
 • Roel Van Espen - Handelsingenieur en e-commerce consultant

Hoofdredactie, Indicator-Larcier

 • Griet Pals

Eindredactie, Indicator-Larcier

 • Bruno Bosch
 • Marc Van Ginderachter
 • Liesbeth Vossen
 • Jamie Wilms

In deze referentiegids leest u...

inhoudstafel

Hoofdstuk I - Starten met een onderneming

1. Voorwaarden

1.1. Leeftijd

1.2. Bekwaam zijn

1.3. Nationaliteit

1.4. Beroepskaart

1.5. Beschikken over de burgerrechten

1.6. Opstellen ondernemingsplan

2. Administratieve formaliteiten

2.1. Financiële rekening openen

2.2. Verplichte inschrijving bij een ziekenfonds

2.3. Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

2.4. Inschrijving Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)

2.5. Inschrijving op de lijst van dienstverlenende intellectuele beroepen

2.6. Boekhouding voeren

2.7. Btw-verplichtingen

3. Vestigingswetgeving

3.1. Basiskennis bedrijfsbeheer

3.2. Bewijzen van beroepsbekwaamheid

3.3. Uitzondering: vrije en dienstverlenende intellectuele beroepen

4. Speciale vergunningen

4.1. Machtiging ambulante handel (leurkaart)

4.2. Vergunning vervaardigen en verhandelen van voedingswaren

4.3. Sabam en billijke vergoeding

4.4. Registratie als aannemer

4.5. Erkenning als aannemer

5. Vervanging van zelfstandigen

6. Franchising en andere vormen van commerciële samenwerking

6.1. Begrip

6.2. Franchisor en franchisee

6.3. Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden

7. Vennootschapsnaam/handelsnaam

7.1. Begrip

7.2. Bescherming

7.3. Wat bij conflict?

8. Intellectuele rechten en industriële eigendom

8.1. Merk

8.2. Octrooi

8.3. Tekeningen en modellen

8.4. Auteursrechten

Hoofdstuk II - Eenmanszaak of vennootschap

1. Handelaar en huwelijk

1.1. Gehuwden en eenmanszaak

1.2. Gehuwden en vennootschap

1.3. Samenwonende handelaar

1.4. Wat bij echtscheiding?

2. Verschillen tussen eenmanszaak en vennootschap

2.1. Begrip eenmanszaak

2.2. Begrip vennootschap

2.3. Vennootschap in oprichting

2.4. Veranderen vennootschapsvorm

3. Hervorming van het vennootschapsrecht

4. Naamloze vennootschap

4.1. Aantal aandeelhouders

4.2. Aansprakelijkheid

4.3. Naam

4.4. Voorwerp

4.5. Oprichtersaansprakelijkheid

4.6. Kapitaal

4.7. Inbreng

4.8. Aandelen

4.9. Overdracht van aandelen

4.10. Inkoop eigen aandelen

4.11. Bestuur

4.12. Aansprakelijkheid van bestuurders

4.13. Tegenstrijdig belang

4.14. Minderheidsvordering

4.15. Algemene vergadering

4.16. Statutenwijziging

4.17. Stemrecht

4.18. Alarmbelprocedure

4.19. Geschillen tussen aandeelhouders

5. BV

5.1. Aantal aandeelhouders

5.2. Aansprakelijkheid aandeelhouders

5.3. Naam

5.4. Voorwerp

5.5. Oprichtersaansprakelijkheid

5.6. Kapitaal

5.7. Inbreng

5.8. Aandelen

5.9. Overdracht van aandelen

5.10. Inkoop eigen aandelen

5.11. Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders ten laste van het vennootschapsvermogen

5.12. Bestuur

5.13. Aansprakelijkheid van bestuurders

5.14. Tegenstrijdig belang

5.15. Minderheidsvordering

5.16. Algemene vergadering

5.17. Statutenwijziging

5.18. Stemrecht

5.19. Alarmbelprocedure

5.20. Geschillen tussen aandeelhouders

6. E-BVBA en S-BVBA

7. Vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

7.1. Formaliteiten

7.2. Besloten karakter

7.3. Boekhoudkundige verplichtingen

7.4. Onbeperkte aansprakelijkheid

8. Coöperatieve vennootschap

9. Commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA)

Hoofdstuk III - Sociaal statuut zelfstandige

1. Begrip zelfstandige

1.1. Wie is zelfstandige?

1.2. Speciale categorieën zelfstandigen

2. Verplichting tot aansluiting

2.1. Aansluitingsplicht

2.2. Verandering van fonds

3. Sociale bijdragen

3.1. Berekening

3.2. Beginnende zelfstandigen

4. Categorieën zelfstandigen

4.1. Zelfstandige in hoofdberoep

4.2. Zelfstandige in bijberoep

4.3. Gelijkgestelden met bijberoep

4.4. Gevolgen van een activiteit in bijberoep of gelijkgesteld

4.5. Gepensioneerden

4.6. Meewerkende echtgenoot (m/v)

4.7. Student

5. Vennootschapsbijdrage

5.1. Bedrag

5.2. Interest

5.3. Vrijstellingen

6. Sociale uitkeringen

6.1. Ziekte- en invaliditeitsverzekering

6.2. Pensioenen

6.3. Gezinsbijslag

6.4. Overbruggingsrecht

6.5. Moederschapshulp

6.6. Vaderschapsverlof

6.7. Rouwverlof

6.8. Mantelzorg

6.9. Beroepsziekten

Hoofdstuk IV - Boekhoudkundige verplichtingen

1. Boekhouding

1.1. Voor wie?

1.2. Soorten boekhouding

1.3. Vereenvoudigd boekhouden

1.4. Volledige boekhouding

1.5. Andere boeken

1.6. Bewaartermijn en -plaats

1.7. Waarderingsregels

1.8. Boekjaar

1.9. VZW’s

2. Jaarrekening van vennootschappen

2.1. Definitie en doel

2.2. Algemeen toepasselijk principe

2.3. Volledige, verkorte of microversie

2.4. Opmaken jaarrekening

2.5. Onderdelen jaarrekening

2.6. Openbaarmaking jaarrekening

2.7. Controle op de jaarrekening

2.8. Strafbepalingen

2.9. Administratieve boete

3. Boekhoudkundige normen

3.1. Belgische boekhoudnormen

3.2. IAS/IFRS

3.3. US GAAP/FAS

4. Experts

4.1. Boekhouder/fiscalist

4.2. Accountant

4.3. Belastingconsulent

4.4. Bedrijfsrevisor

Hoofdstuk V - Bank en kredieten

1. Betalingen

1.1. Zichtrekening

1.2. Betalen met cheques

1.3. Betaal- en kredietkaarten

1.4. Wisselbrief

1.5. Europese domiciliëring

1.6. Elektronisch bankieren

1.7. Internationale betalingen

2. Bankkredieten

2.1. Investeringskrediet

2.2. Kaskrediet

2.3. Straight loan

2.4. Voorafbetalingslening

2.5. Krediet op afbetaling voor beroepsdoeleinden

2.6. Leasing

2.7. Overbruggingskrediet voor beroepsdoeleinden

2.8. Documentair krediet

2.9. Gemengde lening

2.10. Vervroegde terugbetaling beroepskredieten

2.11. Wet Laruelle van 21.12.2013 aangepast per 21.12.2017

2.12. Fiscale aspecten van beroepskredieten

3. Waarborgen

3.1. Soorten waarborgen

3.2. Bankwaarborg

4. Krediet in tijden van (corona)crisis

4.1. Kredietcrisis

4.2. Waarborgregeling van de Vlaamse overheid

4.3. Participatiefonds Vlaanderen

4.4. De win-winlening

4.5. Hinder openbare werken: nog krediet mogelijk?

5. Factoring

5.1. Begrip

5.2. Praktische werking

5.3. Interest

6. Kredietverzekering

6.1. Begrip

6.2. Kostprijs

Hoofdstuk VI - Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen

1. Huur

1.1. Gewone huur

1.2. Handelshuur

1.3. Woninghuurwet

1.4. Optioneel stelsel van btw voor professionele verhuur

2. Aankoop bedrijfsruimte

2.1. Aankoop

2.2. Openbaar of uit de hand

2.3. Bodemverontreiniging en sanering

2.4. Overdracht van risico

2.5. Gebreken

3. (Ver)bouwen bedrijfsruimte

3.1. Aannemingscontract

3.2. Registratie aannemer

3.3. Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid

3.4. Hoofd- en onderaannemers

3.5. Terbeschikkingstelling van werknemers

3.6. Strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale dumping

3.7. Buitenlandse aannemers

3.8. Architect

3.9. Prijsbepaling en min- en meerwerken

3.10. Opleveringen

3.11. Problemen en gebreken

3.12. Wet Breyne

3.13. Veiligheidscoördinator

3.14. Erfpacht en recht van opstal

3.15. Erfdienstbaarheid

4. Energieprestatie van gebouwen (kopen-huren-bouwen)

4.1. Verplichtingen bij nieuwbouw en renovatie

4.2. Verplichtingen bij verkoop of verhuur van bestaande gebouwen

4.3. Publieke gebouwen

4.4. Appartementsgebouwen

4.5. Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

5. Mede-eigendom

5.1. Algemeen

5.2. Vormen van mede-eigendom

5.3. Appartementsmede-eigendom

Hoofdstuk VII - Kopen, verkopen en contracteren

1. Voorafgaand: Wetboek Economisch Recht

2. Koop-verkoop

2.1. Begrip

2.2. Geldigheidsvereisten

2.3. Vorm en bewijs

2.4. Eigendomsoverdracht en overdracht risico

2.5. Verplichtingen verkoper

2.6. Verplichtingen koper

2.7. Eenzijdige verkoopbelofte (optie)

2.8. Koop met commandverklaring

2.9. Koop op proef

2.10. Beëindiging koopovereenkomst

2.11. Diensten

2.12. Internationale koop

3. Concessie en handelsagentuur

3.1. Concessie

3.2. Handelsagentuur

4. Bestelbon en factuur

4.1. Bestelbon

4.2. Factuur

5. Marktpraktijken

5.1. Begrip consument

5.2. Begrip onderneming

5.3. Prijsaanduiding

5.4. Reclame

5.5. Beperkingen bij de verkoop

5.6. Verkoop van consumptiegoederen

5.7. Verkoop op afstand

5.8. Verkoop buiten de onderneming

5.9. Rustdag en openingsuren

5.10. Economische inspectie

5.11. Stilzwijgende verlenging consumentencontracten

5.12. Telefonische helpdesk

6. Leverings- en betaalproblemen

6.1. Overmacht

6.2. Hoe reageren bij wanprestatie?

6.3. Aanmaning

6.4. Factuur protesteren

6.5. De advocatenakte

6.6. Verjaringstermijnen

6.7. Invordering van onbetwiste geldschulden

6.8. Bevoegde rechtbank

6.9. Verhaalbaarheid ereloon advocaat

7. Elektronisch zakendoen

7.1. Algemeen

7.2. Privacy

7.3. Reclame of spam

7.4. Elektronische handtekening

7.5. Elektronische factuur

7.6. Boek VI betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming

8. Faillissement – collectieve schuldenregeling en gerechtelijke reorganisatie

8.1. Failliet gaan

8.2. Taak curator

8.3. Rechter-commissaris

8.4. Bevoorrechte schulden

8.5. Collectieve schuldenregeling

8.6. Centrale voor kredieten aan ondernemingen

8.7. Continuïteit van ondernemingen

8.8. Uitkering na faillissement

9. Alternatieve geschillenbehandeling

9.1. Arbitrage

9.2. Ombudsdienst

9.3. Verzoening voor de rechter

9.4. Privébemiddeling

9.5. Wettelijke bemiddeling

Hoofdstuk VIII - Personeelszaken

1. Aanwerven

1.1. Rekrutering en selectie

1.2. Verplichtingen bij selectie en aanwerving

1.3. Uitzendarbeid

2. Arbeidsovereenkomst sluiten

2.1. Onderscheid arbeider – bediende

2.2. Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur: essentiële elementen

2.3. Schijnzelfstandigheid

2.4. Geldigheidsvereisten voor sluiten overeenkomst

2.5. Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomsten en verboden clausules

2.6. Opschortende voorwaarden en ontbindende bedingen

2.7. Niet-concurrentiebeding

2.8. Werkzekerheidsbeding

2.9. Scholingsbeding

2.10. Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers

2.11. Arbeidsovereenkomst studenten

2.12. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

2.13. Arbeidsovereenkomst voor bepaald werk

2.14. Vervangingsovereenkomst

2.15. Deeltijdse arbeid

3. Verplichtingen van de werkgever

3.1. Ingevolge de Wet op de arbeidsovereenkomsten

3.2. Aansprakelijkheid werkgever

3.3. Inzake privacywetgeving

3.4. Antipestwetgeving

3.5. Inzake veiligheid en gezondheid

3.6. Opmaken en bewaren sociale documenten

3.7. Internetcontrole en zijn beperkingen

3.8. Cameracontrole en zijn beperkingen

4. Verplichtingen van de werknemer

4.1. Algemene verplichtingen

4.2. Aansprakelijkheid

5. Arbeidsreglement

5.1. Hoe opmaken en invoeren?

5.2. Verplichte vermeldingen

5.3. Facultatieve vermeldingen

5.4. Aan te raden vermeldingen

5.5. Procedure om te wijzigen

6. Arbeidsduur

6.1. Normale arbeidsduur

6.2. Overuren

6.3. Flexibele regelingen

6.4. Nachtarbeid

6.5. Zondagsarbeid

6.6. Feestdagen

6.7. Jeugdige werknemers

7. Loon

7.1. Uur- of maandloon

7.2. Extralegale voordelen

7.3. Vakantiegeld

7.4. Eindejaarspremie

7.5. Woon-werkvergoeding

8. Schorsingen arbeidsovereenkomst

8.1. Vakantie

8.2. Ziekte en ongeval

8.3. Arbeidsongeval

8.4. Zwangerschaps- en borstvoedingsverlof

8.5. Ouderschapsverlof

8.6. Tijdskrediet volgens cao 103

8.7. Palliatief verlof en verlof i.v.m. een zwaar zieke

8.8. Klein verlet

8.9. Dwingende familiale redenen

8.10. Tijdelijke werkloosheid

8.11. Economische werkloosheid voor bedienden

9. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

9.1. Opzegging arbeidsovereenkomst

9.2. Verbreking van de arbeidsovereenkomst

9.3. Ontslag om dringende reden

9.4. Misbruik van het ontslagrecht

9.5. Beëindiging in wederzijds akkoord

9.6. Verplichtingen inzake outplacement

9.7. Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders

9.8. Beschermde werknemers

9.9. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag/SWT (voorheen ­brugpensioen) en stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere werk­nemers/SWAV (voorheen pseudobrugpensioen)

9.10. Pensioen

9.11. Collectief ontslag

10. Collectieve arbeidsverhoudingen

10.1. Verdeling in paritaire comités

10.2. Belang van sectorale cao’s

10.3. De vakbondsafvaardiging

10.4. Comité voor preventie en bescherming op het werk

10.5. De ondernemingsraad

Hoofdstuk IX - Belastingen

1. Directe belastingen: wat is belastbaar?

1.1. Algemeen

1.2. Eigen woning

1.3. Huurinkomsten

1.4. Erfpacht en recht van opstal

1.5. Gebouw gebruikt voor eigen beroepswerkzaamheid

1.6. Verkoop van een onroerend goed

1.7. Ontvangen inkomsten van kapitalen en van roerende goederen

1.8. Beroepsinkomsten

1.9. Meerwaarden personenbelasting

1.10. Meerwaarden vennootschapsbelasting

1.11. Voordelen alle aard

1.12. Onkostenvergoedingen

1.13. Pensioenen

1.14. Diverse inkomsten

1.15. Niet-belastbare inkomsten

2. Directe belastingen: aftrekbare kosten en belastingverminderingen

2.1. Beroepskosten

2.2. Onderhoudsuitkeringen

2.3. Belastingverminderingen

3. Directe belastingen: berekening van de belasting

3.1. Enkele begrippen

3.2. Berekening personenbelasting

3.3. Berekening vennootschappen

4. Inkomstenbelastingen: procedure

4.1. Aangifte

4.2. Controle

4.3. Bewijsmiddelen

4.4. Belastingaanslag

4.5. Bezwaar

5. Btw-begrippen

5.1. Wat is btw?

5.2. Wat valt onder de btw?

5.3. Wat zijn goederen?

5.4. Wat zijn diensten?

5.5. Wat is invoer?

5.6. Intracommunautaire verwerving

6. Btw-plichtig

6.1. Algemeen

6.2. Gewone btw-plichtigen

6.3. Forfaitaire btw-plichtigen

6.4. Kleine ondernemingen

6.5. Vrijgestelde btw-plichtigen

6.6. Gemengde btw-plichtigen

6.7. Niet-btw-plichtigen

6.8. Niet-belastingplichtige rechtspersonen

6.9. Bijzondere regelingen

6.10. Btw-eenheid

6.11. Begin btw-plicht

6.12. Einde btw-plicht

6.13. Overdracht onderneming

6.14. Maatregelen ter bestrijding van misbruik

7. Welke btw is er verschuldigd?

7.1. Plaatsbepaling

7.2. Plaatsbepaling levering van goederen

7.3. Plaatsbepaling diensten

7.4. Plaatsbepaling invoer

7.5. Plaats intracommunautaire verwerving

7.6. Vouchers

8. Waarop btw berekenen?

9. Btw-tarief

9.1. Btw-tarieven België

9.2. Btw-tarieven Europese Unie

9.3. Werk in onroerende staat

10. Vrijstellingen

11. Recht op aftrek

11.1. Algemeen

11.2. Aftrekbeperking auto’s

11.3. Aftrekuitsluitingen

11.4. Handelsgeschenken

11.5. Uitoefening recht op aftrek

11.6. Herziening recht op aftrek

11.7. Teruggave buitenlandse btw

12. Btw-verplichtingen

12.1. Aanvraag btw-identificatienummer

12.2. Factureren

12.3. Crediteren

12.4. Verloren of vernietigde facturen

12.5. Te voeren boekhouding

12.6. Verlegging van heffing

12.7. Bewaring van de stukken

12.8. Verjaringstermijnen

12.9. Verloop van een btw-controle

13. Douane en accijnzen

13.1. Wat is douane?

13.2. Wat zijn accijnzen?

14. Registratierechten

14.1. Algemeen

14.2. Soorten registratierechten

14.3. Algemeen vast recht

14.4. Overdracht onroerende goederen

14.5. Openbare verkoop roerende goederen

14.6. Huurcontracten

14.7. Erfpacht- en opstalcontracten

14.8. Vennootschappen

14.9. Schenkingen

14.10. Antimisbruikbepaling

15. Successierechten/erfbelasting

15.1. Algemeen

15.2. Belastbare basis

15.3. Tarief successierechten/erfbelasting

15.4. Antimisbruikbepaling

16. Diverse belastingen

16.1. Verkeersbelasting

16.2. Belasting op inverkeerstelling (BIV)

16.3. Kilometerheffing voor vrachtwagens

16.4. Sabam

16.5. Billijke vergoeding

16.6. Reprobel

16.7. Recupel

Hoofdstuk X - Verzekeringen

1. Schade aan eigen goederen

1.1. Brandverzekering voor handelszaak

1.2. Verzekering van inhoud

1.3. Verzekering elektronisch materieel en cyberrisico’s

1.4. Verzekering tegen machinebreuk

1.5. Geldverzekering

1.6. Autoverzekering

1.7. Verzekering van werfvoertuigen

2. Schade aan derden

2.1. BA uitbating

2.2. Verzekering beroepsaansprakelijkheid

2.3. Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

2.4. Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

2.5. ABR-polis

3. Personeel

3.1. Verzekering arbeidsongevallen

3.2. Verzekering jobstudenten

3.3. Verzekering ander of toevallig personeel

4. Transportverzekering

4.1. Vervoer van goederen voor eigen rekening

4.2. Vervoer van goederen voor rekening van derden

5. Levensverzekering

5.1. Levensverzekering

5.2. Gemengde levensverzekering

5.3. Schuldsaldoverzekering

5.4. Levensverzekering en faillissement

6. Aanvullend pensioen

6.1. Groepsverzekering

6.2. Bedrijfsleidersverzekering

6.3. Pensioentoezegging: collectief of individueel

6.4. Vrij aanvullend pensioen (VAP)

6.5. Pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ)

6.6. Fiscale aspecten en de 80%-regel

7. Gezondheid en inkomen

7.1. Mutualiteit

7.2. Hospitalisatieverzekering

7.3. Verzekering gewaarborgd inkomen

7.4. Ongevallenverzekering

8. Rechtsbijstand

8.1. Rechtsbijstand algemeen

8.2. Rechtsbijstand professioneel

Hoofdstuk XI - Milieu en stedenbouw

1. Omgevingsvergunning in Vlaanderen sinds 23 februari 2017

1.1. Inleiding

1.2. Hinderlijke activiteiten

1.3. Stedenbouwkundige handelingen

1.4. Hoe omgevingsvergunning aanvragen of indienen?

1.5. Verloop vergunnings- of meldingsprocedure

1.6. Beroep tegen omgevingsvergunning/melding

1.7. Geldigheid omgevingsvergunning

1.8. Wat bij overtreding?

2. Milieuvergunning in Brussel

2.1. Karakteristieken Brusselse milieuvergunning

3. Milieuvergunning in Wallonië

3.1. Karakteristieken Waals milieuvergunningsrecht

4. Stedenbouwkundige vergunning in Brussel

4.1. Inleiding

4.2. Planologisch kader

4.3. Vergunningsplicht

4.4. Vergunning aanvragen

4.5. Beroepen

4.6. Uitvoering stedenbouwkundige vergunning

4.7. Wat bij overtreding?

5. Stedenbouwkundige vergunning in Wallonië

5.1. Inleiding

5.2. Planologisch kader

6. Bodemsanering in het Vlaams gewest

6.1. Inleiding

6.2. Opsporing verontreinigde gronden

6.3. Wie saneert wanneer, met welk doel?

6.4. Verloop van de bodemsanering

6.5. Beroep tegen beslissingen van de OVAM

6.6. Hoe wordt grond overgedragen?

6.7. Wat te doen bij een schadegeval?

6.8. Sancties bij overtreding

6.9. Grondverzet

7. Bodemsanering in het Brussels gewest

7.1. Inleiding

7.2. Wat is het Brussels gewest?

7.3. Wie is de Brusselse bodemautoriteit?

7.4. Opsporing van de verontreinigde gronden

7.5. De sanering van het terrein?

7.6. Ambtshalve maatregelen

7.7. Beroep

7.8. Sancties bij overtreding

7.9. Grondverzet in Brussel?

8. Bodemsanering in het Waals gewest

9. Bodemsanering in België?

Hoofdstuk XII - Diverse steunmaatregelen

1. Algemene kenmerken

1.1. Tijdig inschatten

1.2. Ligging van het bedrijf

1.3. Definitie van de kmo

1.4. Actuele subsidiethema’s

2. Investeringssubsidies

2.1. Algemene opmerking

2.2. Vlaams gewest

2.3. Waals gewest

2.4. Brussels Hoofdstedelijk gewest

3. Milieu- en energiesubsidies

3.1. Algemene kenmerken

3.2. De ecologiepremie Plus (Vlaams gewest)

3.3. Energiesubsidies

3.4. Steun voor investeringen die de kwaliteit van het milieu ten goede komen (Brussels gewest)

3.5. Steun voor specifieke investeringen ter bescherming van het leefmilieu en het gebruik van duurzame energiebronnen (Waals gewest)

4. Participatiefonds/PMV

4.1. Startlening

4.2. Cofinanciering

4.3. Win-winlening

4.4. Waarborgregeling

5. Exportsteun voor kmo’s

5.1. Vlaams gewest

5.2. Waals gewest

5.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

5.4. Federaal niveau

6. Steun voor advies

6.1. Vlaams gewest

6.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

6.3. Waals gewest

7. Tewerkstellingssteun

7.1. Vlaamse tewerkstellingspremies

8. Opleidingssteun

8.1. Algemeen

8.2. Vlaanderen

8.3. Wallonië

8.4. Brussel

9. Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken

10. Steun voor innovatie en technologie

10.1. VLAIO (ex-IWT) (Vlaams gewest)

10.2. Innoviris (Brussels gewest)

10.3. Onderzoek en Ontwikkeling in de Waalse regio

10.4. Enkele specifieke tegemoetkomingen in het Vlaams gewest

10.5. Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)

Hoofdstuk XIII - Marketing en verkooptechnieken

1. Aanbod

1.1. Psychologie

1.2. Onderzoek

1.3. Beter drie dan twee

1.4. Hoe gebruikt u dat fenomeen?

2. Prijs

2.1. Lowballing

2.2. De magische kracht van 9,99

2.3. Laat zien wat de klant krijgt!

3. Korting

3.1. Welke soort korting is de beste?

3.2. En gratis?

3.3. Ultiem redmiddel

4. Verkopen op een beurs

4.1. Uitnodigen en voorbereiden

4.2. Mensen trekken mensen aan

4.3. Inrichting van uw stand

4.4. De plaats van uw stand

4.5. De opvolging

5. Etalage-inrichting

5.1. Een aantrekkelijke etalage

5.2. Herhaal uw etalage

6. Showroomverkoop

6.1. Lichaamstaal herkennen

6.2. Zelf een signaal geven

6.3. En dan pas open vragen

6.4. En proberen méér te verkopen?

7. Offertes maken

7.1. Uw prijs als sandwich inpakken

7.2. Een normale en een hogere prijs

7.3. Laat zien dat u meedenkt

8. Gratis monsters

8.1. Stalen en monsters

8.2. Onderzoek

8.3. Conclusie

9. Folders of brochures

9.1. Doel van een folder of brochure

9.2. Types folders

10. Mailings

10.1. Uw doelgroep

10.2. U heeft slechts twee seconden!

10.3. Verduidelijk met afbeeldingen

10.4. Vergeet de antwoordkaart niet!

10.5. Een factuur is ook een mailing!

11. Sponsoring

11.1. Maak de juiste keuze

11.2. En zorg voor verkoop!

11.3. Conclusie

12. Content marketing

12.1. Wat is content marketing?

12.2. Hoe begint u eraan?

12.3. Voordelen content marketing

13. Onderhandelen

13.1. Ondernemer versus ondernemer

13.2. Of oog in oog met de aankoper

14. Klachten

14.1. Pas op met élke klacht!

14.2. Reageer snel en correct!

14.3. Schriftelijk reageren

15. Nieuwe klanten maken

15.1. Niet via verkoper

15.2. Via mond-tot-mondreclame

15.3. Uw ex-klanten

Hoofdstuk XIV - Internet voor ondernemers

1. Een domeinnaam voor uw onderneming

1.1. Waar moet u op letten?

1.2. Registratie

2. Een website voor uw onderneming

2.1. Functies

2.2. Voorbeelden

2.3. Ontwerp

2.4. Structuur

2.5. Uitzicht

2.6. Wettelijke regels

2.7. Promotie

2.8. Analyse

3. Sociale netwerken voor uw onderneming

3.1. Facebook

3.2. LinkedIn

3.3. YouTube

3.4. Alle sociale media op één plaats

Hoofdstuk XV - Overdracht of einde van de onderneming

1. Stopzetting

1.1. Definitie

1.2. Wat moet men doen?

2. Overdracht met behoud van controle

2.1. Aandelen zonder stemrecht

2.2. Winstaandelen en aandelen in ruil voor inbreng van nijverheid

2.3. Certificatie

2.4. Maatschap

3. Wat bij overlijden?

3.1. Principe

3.2. Wie erft?

4. Overname onderneming

4.1. Principe

4.2. Fiscaal

4.3. Personeel

4.4. Juridisch

5. Vereffening vennootschap

5.1. Ontbinding

5.2. Gevolgen van ontbinding

5.3. Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de vereffenaars

Hoofdstuk XVI - Modellen

Hoofdstuk XVII - Cijfers & tabellen

Hoofdstuk XVIII - Nuttige en betrouwbare websites

1. Starten met een onderneming

2. Eenmanszaak of vennootschap

3. Sociaal statuut van zelfstandige

4. Boekhoudkundige verplichtingen

5. Bank en kredieten

6. Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen

7. Kopen, verkopen en contracteren

8. Personeelszaken

9. Belastingen

10. Verzekeringen

11. Milieu en stedenbouw

12. Diverse steunmaatregelen

13. Marketing en verkooptechnieken

14. Internet voor ondernemers

15. Overdracht of einde van de onderneming

Trefwoordenregister

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

190,00 

116,00 

Enkel met een actief abonnement
1280
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

190,00 

1280
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067