Indicator Online

0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

De ondernemersgids - Editie 2018

Alle basisinformatie voor elke zelfstandige

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

De ondernemersgids is het meest volledige naslagwerk voor u als ondernemer. Alle domeinen waarmee u als zelfstandige of bedrijfsleider in aanraking komt, zijn opgenomen in dit boek: op elke vraag een antwoord binnen handbereik.
Editie 2018 is volledig geactualiseerd en aangevuld met alle nieuwe wetgeving, richtlijnen en cijfers voor 2018.

in detail

Dankzij meer dan 4.000 trefwoorden vindt u snel wat u moet weten. Zo krijgt u meteen voldoende informatie en hulpmiddelen om een aantal zaken zelf op te lossen.

Met de bijbehorende online service krijgt u:

 • meer dan 120 geactualiseerde modellen van juridisch veilige brieven en contracten
 • in beide landstalen
 • alle belangrijke websites die onmiddellijk aanklikbaar zijn
 • alle - voor iedere ondernemer - belangrijke cijfers met een aantal handige berekeningstools

Het is dé handleiding voor elke zelfstandige of ondernemer.
Helemaal aangepast aan alle nieuwe maatregelen en wetgeving voor 2018!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

zelfstandigen, bedrijfsleiders en ondernemers

 • die op elke vraag een antwoord binnen handbereik willen hebben

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

een selecte groep van externe specialisten

 • David Baetens - Subsidieconsulent, Xilon bvba, Putte
 • Ina Beelen - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Joke Caerts - Juriste
 • Jan Coninx - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Erwin Cuyckens - Verzekeringsmakelaar, Zakenkantoor Eggermont & Cuyskens, Londerzeel
 • Petra Daemen - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Carl Geens - Sales manager
 • Marc Govers - The VAT House bv cvba - Het BTW Huis, Bornem
 • Hans Malfiet - Kredietbegeleiding
 • Ria Matthijssens - Partner Tax & Legal Services-Legal, BDO Legal burg. venn. cvba, Berchem
 • Karel Nijs - Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's, Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba, Antwerpen
 • Ilse Nijs - Subsidieconsulent, Xilon bvba, Putte
 • Gerben Pauwels - Bedrijfsjurist - Directeur Juridische Zaken
 • Felix Vanden Heede - Fiscaal jurist, Landen
 • Roel Van Espen - Financieel en multimediaredacteur

het redactieteam van Indicator

 • Griet Pals
 • Marc Vanginderachter
 • Bruno Bosch
 • Liesbeth Vossen
 • Michel Wijns
 • Jamie Wilms

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

inhoudstafel

Hoofdstuk I - Starten met een onderneming

A. Voorwaarden

1. Leeftijd

2. Bekwaam zijn

3. Nationaliteit

4. Beroepskaart

5. Beschikken over de burgerrechten

6. Opstellen ondernemingsplan

B. Administratieve formaliteiten

1. Financiële rekening openen

2. Verplichte inschrijving bij een ziekenfonds

3. Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

4. Inschrijving Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)

5. Inschrijving op de lijst van dienst­verlenende intellectuele beroepen

6. Boekhouding voeren

7. Btw-verplichtingen

C. Vestigingswetgeving

1. Basiskennis bedrijfsbeheer

2. Bewijzen van beroepsbekwaamheid

3. Uitzondering: vrije en dienst­verlenende intellectuele beroepen

D. Speciale vergunningen

1. Machtiging ambulante handel (leurderskaart)

2. Vergunning vervaardigen en ­verhandelen van voedingswaren

3. Sabam en billijke vergoeding

4. Registratie als aannemer

5. Erkenning als aannemer

E. Vervanging van zelfstandigen

F. Franchising en andere vormen van commerciële samenwerking

1. Begrip

2. Franchisor en franchisee

3. Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden

G. Vennootschapsnaam/­handelsnaam

1. Begrip

2. Bescherming

3. Wat bij conflict?

H. Intellectuele rechten en industriële eigendom

1. Merk

2. Octrooi

3. Tekeningen en modellen

4. Auteursrechten

Hoofdstuk II - Eenmanszaak of vennootschap

A. Handelaar en huwelijk

1. Gehuwden en eenmanszaak

2. Gehuwden en vennootschap

3. Homohuwelijk

4. Samenwonende handelaar

5. Wat bij echtscheiding?

B. Verschillen tussen eenmanszaak en vennootschap

1. Begrip eenmanszaak

2. Begrip vennootschap

3. Vennootschap in oprichting

4. Veranderen vennootschapsvorm

C. Naamloze vennootschap

1. Aantal aandeelhouders

2. Aansprakelijkheid

3. Naam

4. Doel

5. Oprichtersaansprakelijkheid

6. Kapitaal

7. Inbreng

8. Aandelen

9. Overdracht van aandelen

10. Inkoop eigen aandelen

11. Bestuur

12. Aansprakelijkheid bestuurders

13. Tegenstrijdig belang

14. Minderheidsvordering

15. Algemene vergadering

16. Statutenwijziging

17. Stemrecht

18. Alarmbelprocedure

19. Geschillen tussen vennoten

20. Duur van de nv

D. Bvba

1. Aantal aandeelhouders

2. Aansprakelijkheid aandeelhouders

3. Naam

4. Doel

5. Oprichtersaansprakelijkheid

6. Kapitaal

7. Inbreng

8. Aandelen

9. Overdracht van aandelen

10. Inkoop eigen aandelen

11. Bestuur

12. Aansprakelijkheid van zaakvoerder(s)

13. Tegenstrijdig belang

14. Minderheidsvordering

15. Algemene vergadering

16. Statutenwijziging

17. Stemrecht

18. Alarmbelprocedure

19. Geschillen tussen vennoten

20. Duur van de bvba

E. E-bvba

1. Oprichting

2. Overlijden

3. Tegenstrijdig belang

4. Algemene vergadering

5. Minimaal volgestort kapitaal

F. S-bvba

1. Oprichting en aandeelhouders

2. Kapitaal

3. Vermelding ‘s’

4. Bestuur

5. Wettelijke reserve

6. Omvorming van een s-bvba naar een gewone bvba

G. Vennootschap onder firma

1. Formaliteiten

2. Besloten karakter

3. Boekhoudkundige verplichtingen

4. Onbeperkte aansprakelijkheid

H. Coöperatieve vennootschap

1. Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)

2. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba)

3. Lidmaatschap

4. Aandelen

5. Algemene vergadering

6. Bestuur

I. Commanditaire vennootschap op aandelen (comm.va)

1. Vetorecht

2. Aansprakelijkheid

J. Gewone commanditaire vennootschap (comm.v)

1. Beperkte aansprakelijkheid

2. Formaliteiten

3. Boekhouding

Hoofdstuk III - Sociaal statuut zelfstandige

A. Begrip zelfstandige

1. Wie is zelfstandige?

2. Speciale categorieën zelfstandigen

B. Verplichting tot aansluiting

1. Aansluitingsplicht

2. Verandering van fonds

C. Sociale bijdragen

1. Berekening

2. Beginnende zelfstandigen

D. Categorieën zelfstandigen

1. Zelfstandige in hoofdberoep

2. Zelfstandige in bijberoep

3. Gelijkgestelden met bijberoep

4. Gevolgen van een activiteit in ­bijberoep of gelijkgesteld

5. Gepensioneerden

6. Meewerkende echtgenoot (m/v)

7. Student

E. Vennootschapsbijdrage

1. Bedrag

2. Interest

3. Vrijstellingen

F. Sociale uitkeringen

1. Ziekte en invaliditeitsverzekering

2. Pensioenen

3. Gezinsbijslag

4. Overbruggingsrecht

5. Moederschapshulp

6. Mantelzorg

7. Beroepsziekten

Hoofdstuk IV - Boekhoudkundige verplichtingen

A. Boekhouding

1. Voor wie?

2. Soorten boekhouding

3. Vereenvoudigd boekhouden

4. Volledige boekhouding

5. Andere boeken

6. Bewaartermijn en -plaats

7. Waarderingsregels

8. Boekjaar

9. Vzw’s

B. Jaarrekening van vennootschappen

1. Definitie en doel

2. Algemeen toepasselijk principe

3. Volledige, verkorte of microversie

4. Opmaken jaarrekening

5. Onderdelen jaarrekening

6. Openbaarmaking jaarrekening

7. Controle op de jaarrekening

8. Strafbepalingen

9. Administratieve boete

C. Boekhoudkundige normen

1. Belgische boekhoudnormen

2. IAS/IFRS

3. US GAAP/FAS

D. Experts

1. Boekhouder/fiscalist

2. Accountant

3. Belastingconsulent

4. Bedrijfsrevisor

Hoofdstuk V - Bank en kredieten

A. Betalingen

1. Zichtrekening

2. Betalen met cheques

3. Betaal- en kredietkaarten

4. Wisselbrief

5. Europese domiciliëring

6. Elektronisch bankieren

7. Internationale betalingen

B. Bankkredieten

1. Investeringskrediet

2. Kaskrediet

3. Straight loan

4. Voorafbetalingslening

5. Krediet op afbetaling voor beroeps­doeleinden

6. Leasing

7. Overbruggingskrediet voor beroeps­doeleinden

8. Documentair krediet

9. Gemengde lening

10. Vervroegde terugbetaling beroeps­kredieten

11. Wet Laruelle van 21.12.2013

12. Fiscale aspecten van beroeps­kredieten

C. Waarborgen

1. Soorten waarborgen

2. Bankwaarborg

D. Krediet in tijden van crisis

1. Kredietcrisis

2. Vlaams Waarborgfonds

3. Participatiefonds Vlaanderen

4. De win-winlening

5. Hinder openbare werken: nog krediet mogelijk?

E. Factoring

F. Kredietverzekering

Hoofdstuk VI - Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen

A. Huur

1. Gewone huur

2. Handelshuur

3. Woninghuurwet

B. Aankoop bedrijfsruimte

1. Aankoop

2. Openbaar of uit de hand

3. Bodemverontreiniging en sanering

4. Overdracht van risico

5. Gebreken

C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte

1. Aannemingscontract

2. Registratie aannemer

3. Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid

4. Hoofd- en onderaannemers

5. Terbeschikkingstelling van werknemers

6. Strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale dumping

7. Buitenlandse aannemers

8. Architect

9. Prijsbepaling en min- en meerwerken

10. Opleveringen

11. Problemen en gebreken

12. Wet Breyne

13. Veiligheidscoördinator

14. Erfpacht en recht van opstal

15. Erfdienstbaarheid

D. Energieprestatie van ge­bouwen (kopen-huren-bouwen)

1. Verplichtingen bij nieuwbouw en renovatie

2. Verplichtingen bij verkoop of verhuur van bestaande gebouwen

3. Publieke gebouwen

E. Mede-eigendom

1. Algemeen

2. Vormen van mede-eigendom

3. Appartementsmede-eigendom

Hoofdstuk VII - Kopen, verkopen en contracteren

Voorafgaand: Wetboek Economisch Recht

A. Koop-verkoop

1. Begrip

2. Geldigheidsvereisten

3. Vorm en bewijs

4. Eigendomsoverdracht en overdracht risico

5. Verplichtingen verkoper

6. Verplichtingen koper

7. Eenzijdige verkoopbelofte (optie)

8. Koop met commandverklaring

9. Koop op proef

10. Beëindiging koopovereenkomst

11. Diensten

12. Internationale koop

B. Concessie en handelsagentuur

1. Concessie

2. Handelsagentuur

C. Bestelbon en factuur

1. Bestelbon

2. Factuur

D. Marktpraktijken

1. Begrip consument

2. Prijsaanduiding

3. Reclame

4. Beperkingen bij de verkoop

5. Verkoop van consumptiegoederen

6. Verkoop op afstand

7. Verkoop buiten de onderneming

8. Rustdag en openingsuren

9. Economische inspectie

10. Stilzwijgende verlenging consumentencontracten

11. Telefonische helpdesk

E. Leverings- en betaal­problemen

1. Overmacht

2. Hoe reageren bij wanprestatie?

3. Aanmaning

4. Factuur protesteren

5. De advocatenakte

6. Verjaringstermijnen

7. Invordering van onbetwiste geldschulden

8. Bevoegde rechtbank

9. Verhaalbaarheid ereloon advocaat

F. Elektronisch zakendoen

1. Algemeen

2. Privacy

3. Reclame of spam

4. Elektronische handtekening

5. Elektronische factuur

6. Boek VI betreffende de markt­praktijken en consumenten­bescherming

G. Faillissement – ­collectieve schuldenregeling en gerechte­lijke reorganisatie

1. Failliet gaan

2. Taak curator

3. Rechter-commissaris

4. Bevoorrechte schulden

5. Wijzigingen wetsontwerp 20 april 2017

6. Collectieve schuldenregeling

7. Centrale voor kredieten aan ­ondernemingen

8. Continuïteit van ondernemingen

9. Uitkering na faillissement

H. Alternatieve geschillen­behandeling

1. Arbitrage

2. Ombudsdienst

3. Verzoening voor de rechter

4. Privébemiddeling

5. Wettelijke bemiddeling

Hoofdstuk VIII - Personeelszaken

A. Aanwerven

1. Rekrutering en selectie

2. Verplichtingen bij selectie en aanwerving

3. Uitzendarbeid

B. Arbeidsovereenkomst sluiten

1. Onderscheid arbeider – bediende

2. Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur: essentiële elementen

3. Schijnzelfstandigheid

4. Geldigheidsvereisten voor sluiten overeenkomst

5. Verboden clausules en bepalingen

6. Opschortende voorwaarden en ontbindende bedingen

7. Niet-concurrentiebeding

8. Werkzekerheidsbeding

9. Scholingsbeding

10. Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers

11. Arbeidsovereenkomst studenten

12. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

13. Arbeidsovereenkomst voor bepaald werk

14. Vervangingsovereenkomst

15. Deeltijdse arbeid

C. Verplichtingen van de ­werkgever

1. Ingevolge de Wet op de arbeids­overeenkomsten

2. Aansprakelijkheid werkgever

3. Inzake privacywetgeving

4. Antipestwetgeving

5. Inzake veiligheid en gezondheid

6. Opmaken en bewaren sociale documenten

7. Internetcontrole en zijn beperkingen

8. Cameracontrole en zijn beperkingen

D. Verplichtingen van de werknemer

1. Algemene verplichtingen

2. Aansprakelijkheid

E. Arbeidsreglement

1. Hoe opmaken en invoeren?

2. Verplichte vermeldingen

3. Facultatieve vermeldingen

4. Aan te raden vermeldingen

5. Procedure om te wijzigen

F. Arbeidsduur

1. Normale arbeidsduur

2. Overuren

3. Flexibele regelingen

4. Nachtarbeid

5. Zondagsarbeid

6. Feestdagen

7. Jeugdige werknemers

G. Loon

1. Uur- of maandloon

2. Extralegale voordelen

3. Vakantiegeld

4. Eindejaarspremie

5. Woon-werkvergoeding

H. Schorsingen arbeids­overeenkomst

1. Vakantie

2. Ziekte en ongeval

3. Arbeidsongeval

4. Zwangerschaps- en borstvoedings­verlof

5. Ouderschapsverlof

6. Tijdskrediet volgens cao 103

7. Palliatief verlof en verlof i.v.m. een zwaar zieke

8. Klein verlet

9. Dwingende familiale redenen

10. Tijdelijke werkloosheid

11. Crisiswerkloosheid voor bedienden

I. Beëindiging van de arbeids­overeenkomst

1. Opzegging arbeidsovereenkomst

2. Verbreking van de arbeids­overeenkomst

3. Ontslag om dringende reden

4. Misbruik van het ontslagrecht

5. Beëindiging in wederzijds akkoord

6. Verplichtingen inzake outplacement

7. Ontslaguitkering voor arbeiders

8. Beschermde werknemers

9. Stelsel van werkloosheid met bedrijfs­toeslag/SWT (voorheen brugpensioen) en stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere werknemers/SWAV (voorheen pseudobrugpensioen)

10. Pensioen

11. Collectief ontslag

J. Collectieve arbeids­verhoudingen

1. Verdeling in paritaire comités

2. Belang van sectorale cao’s

3. De vakbondsafvaardiging

4. Comité voor preventie en bescherming op het werk

5. De ondernemingsraad

Hoofdstuk IX - Belastingen

A. Directe belastingen: wat is belastbaar?

1. Algemeen

2. Eigen woning

3. Huurinkomsten

4. Erfpacht en recht van opstal

5. Gebouw gebruikt voor eigen beroepswerkzaamheid

6. Verkoop van een onroerend goed

7. Ontvangen inkomsten van kapitalen en van roerende goederen

8. Beroepsinkomsten

9. Meerwaarden personenbelasting

10. Meerwaarden vennootschaps­belasting

11. Voordelen van alle aard

12. Onkostenvergoedingen

13. Pensioenen

14. Diverse inkomsten

15. Niet-belastbare inkomsten

B. Directe belastingen: aftrekbare kosten en belasting­verminderingen

1. Beroepskosten

2. Onderhoudsuitkeringen

3. Belastingverminderingen

C. Directe belastingen: berekening van de belasting

1. Enkele begrippen

2. Berekening personenbelasting

3. Berekening vennootschappen

D. Inkomstenbelastingen: ­procedure

1. Aangifte

2. Controle

3. Bewijsmiddelen

4. Belastingaanslag

5. Bezwaar

E. Btw-begrippen

1. Wat is btw?

2. Wat valt onder de btw?

3. Wat zijn goederen?

4. Wat zijn diensten?

5. Wat is invoer?

6. Intracommunautaire verwerving

F. Btw-plichtig

1. Algemeen

2. Gewone btw-plichtigen

3. Forfaitaire btw-plichtigen

4. Kleine ondernemingen

5. Vrijgestelde btw-plichtigen

6. Gemengde btw-plichtigen

7. Niet-btw-plichtigen

8. Niet-belastingplichtige rechtspersonen

9. Bijzondere regelingen

10. Btw-eenheid

11. Begin btw-plicht

12. Einde btw-plicht

13. Overdracht onderneming

14. Maatregelen ter bestrijding van misbruik

G. Welke btw is er verschuldigd?

1. Plaatsbepaling

2. Plaatsbepaling levering van goederen

3. Plaatsbepaling diensten

4. Plaatsbepaling invoer

5. Plaats intracommunautaire verwerving

H. Waarop btw berekenen?

I. Btw-tarief

1. Btw-tarieven België

2. Btw-tarieven Europese Unie

3. Werk in onroerende staat

J. Vrijstellingen

K. Recht op aftrek

1. Algemeen

2. Aftrekbeperking auto’s

3. Aftrekuitsluitingen

4. Handelsgeschenken

5. Uitoefening recht op aftrek

6. Herziening recht op aftrek

7. Teruggave buitenlandse btw

L. Btw-verplichtingen

1. Aanvraag btw-identificatienummer

2. Factureren

3. Crediteren

4. Verloren of vernietigde facturen

5. Te voeren boekhouding

6. Verlegging van heffing

7. Bewaring van de stukken

8. Verjaringstermijnen

9. Verloop van een btw-controle

M. Douane en accijnzen

1. Wat is douane?

2. Wat zijn accijnzen?

N. Registratierechten

1. Algemeen

2. Soorten registratierechten

3. Algemeen vast recht

4. Overdracht onroerende goederen

5. Openbare verkoop roerende goederen

6. Huurcontracten

7. Erfpacht- en opstalcontracten

8. Vennootschappen

9. Schenkingen

10. Antimisbruikbepaling

O. Successierechten

1. Algemeen

2. Belastbare basis

3. Tarief successierechten

4. Antimisbruikbepaling

P. Diverse belastingen

1. Verkeersbelasting

2. Belasting op inverkeerstelling (BIV)

3. Kilometerheffing voor vrachtwagens

4. Sabam

5. Billijke vergoeding

6. Reprobel

7. Recupel

Hoofdstuk X - Verzekeringen

A. Schade aan eigen goederen

1. Brandverzekering voor handelszaak

2. Verzekering van inhoud

3. Verzekering elektronisch materieel

4. Verzekering tegen machinebreuk

5. Geldverzekering

6. Autoverzekering

7. Verzekering van werfvoertuigen

B. Schade aan derden

1. BA uitbating

2. Verzekering beroeps­aansprakelijkheid

3. Verzekering bestuurders­aansprakelijkheid

4. Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

5. ABR-polis

C. Personeel

1. Verzekering arbeidsongevallen

2. Verzekering jobstudenten

3. Verzekering ander of toevallig personeel

D. Transportverzekering

1. Vervoer van goederen voor eigen rekening

2. Vervoer van goederen voor rekening van derden

E. Levensverzekering

1. Levensverzekering

2. Gemengde levensverzekering

3. Schuldsaldoverzekering

4. Levensverzekering en faillissement

F. Aanvullend pensioen

1. Groepsverzekering

2. Bedrijfsleidersverzekering

3. Pensioentoezegging: collectief of individueel

4. Vrij aanvullend pensioen (VAP)

5. Fiscale aspecten en de 80%-regel

G. Gezondheid en inkomen

1. Mutualiteit

2. Hospitalisatieverzekering

3. Verzekering gewaarborgd inkomen

4. Ongevallenverzekering

H. Rechtsbijstand

1. Rechtsbijstand algemeen

2. Rechtsbijstand professioneel

Hoofdstuk XI - Milieu en stedenbouw

A. Omgevingsvergunning in Vlaanderen sinds 23 februari 2017

1. Inleiding

2. Hinderlijke activiteiten

3. Stedenbouwkundige handelingen

4. Hoe omgevingsvergunning aanvragen of indienen?

5. Verloop vergunnings- of meldingsprocedure

6. Beroep tegen omgevingsvergunning/melding

7. Geldigheid omgevingsvergunning

8. Wat bij overtreding?

B. Milieuvergunning in Brussel

1. Karakteristieken Brusselse milieuvergunning

C. Milieuvergunning in Wallonië

1. Karakteristieken Waals milieuvergunningsrecht

D. Stedenbouwkundige vergunning in Brussel

1. Inleiding

2. Planologisch kader

3. Vergunningsplicht

4. Vergunning aanvragen

5. Beroepen

6. Uitvoering stedenbouwkundige vergunning­

7. Wat bij overtreding?

E. Stedenbouwkundige ­vergunning in Wallonië

1. Inleiding

2. Planologisch kader

F. Bodemsanering in het Vlaams gewest

1. Inleiding

2. Opsporing verontreinigde gronden

3. Wie saneert wanneer, met welk doel?

4. Verloop van de bodemsanering

5. Beroep tegen beslissingen van OVAM

6. Hoe wordt grond overgedragen?

7. Wat te doen bij een schadegeval?

8. Sancties bij overtreding

9. Grondverzet

G. Bodemsanering in het Brussels gewest

1. Inleiding

2. Wat is het Brussels gewest?

3. Wie is de Brusselse bodem­autoriteit?

4. Opsporing van de verontreinigde gronden

5. De sanering van het terrein?

6. Ambtshalve maatregelen

7. Beroep

8. Sancties bij overtreding

9. Grondverzet in Brussel?

H. Bodemsanering in het Waals gewest

I. Bodemsanering in België?

J. Vlaams grond- en panden­beleid

1. Inleiding

2. Beleidsplan

3. Opvolging via registers

4. Renoveren wordt gestimuleerd

5. Uitbreiden van het sociaal woon­aanbod

Hoofdstuk XII - Diverse steunmaatregelen

A. Algemene kenmerken

1. Tijdig inschatten

2. Ligging van het bedrijf

3. Definitie van de kmo

4. Actuele subsidiethema’s

B. Investeringssubsidies

1. Algemene opmerking

2. Vlaams gewest

3. Waals gewest

4. Brussels Hoofdstedelijk gewest

C. Milieu- en energiesubsidies

1. Algemene kenmerken

2. De ecologiepremie Plus (Vlaams gewest)

3. Energiesubsidies

4. Steun voor investeringen die de kwaliteit van het milieu ten goede komen (Brussels gewest)

5. Steun voor specifieke investeringen ter bescherming van het leefmilieu en het gebruik van duurzame energiebronnen (Waals gewest)

D. Participatiefonds/PMV

1. Startlening+

2. Kmo-cofinanciering

3. Win-winlening

4. Waarborgregeling

E. Exportsteun voor kmo’s

1. Vlaams gewest

2. Waals gewest

3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4. Federaal niveau

F. Steun voor advies

1. Vlaams gewest

2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

3. Waals gewest

G. Tewerkstellingssteun

1. Vlaamse tewerkstellingspremies

H. Opleidingssteun

1. Algemeen

2. Vlaanderen

3. Wallonië

4. Brussel

I. Inkomenscompensatie voor hinder door werken op openbaar domein

1. Rentetoelage voor hinder bij openbare werken

2. Federale inkomenscompensatie­vergoeding

3. Vlaamse waarborg voor hinder bij openbare werken

J. Steun voor innovatie en technologie

1. Het AIO (ex-IWT) (Vlaams gewest)

2. Innoviris (Brussels gewest)

3. Onderzoek en Ontwikkeling in de Waalse regio

4. Enkele specifieke tegemoetkomingen in het Vlaams gewest

Hoofdstuk XIII - Verkoop en verkooptechnieken

A. Verkopen op een beurs

1. Uitnodigen en voorbereiden

2. Mensen trekken mensen aan

3. Inrichting van uw stand

4. De plaats van uw stand

5. De opvolging

B. Etalage-inrichting

1. Een aantrekkelijke etalage

2. Herhaal uw etalage

C. Showroomverkoop

1. Lichaamstaal herkennen

2. Zelf een signaal geven

3. En dan pas open vragen

4. En proberen méér te verkopen?

D. Aanbod

1. Psychologie

2. Onderzoek

3. Beter drie dan twee

4. Hoe gebruikt u dat fenomeen?

E. Offertes maken

1. Uw prijs als sandwich inpakken

2. Een normale en een hogere prijs

3. Laat zien dat u meedenkt

F. Prijs

1. Lowballing

2. De magische kracht van 9,99

3. Laat zien wat de klant krijgt!

G. Korting

1. Welke soort korting is de beste?

2. En gratis?

3. Ultiem redmiddel

H. Gratis monsters

1. Stalen en monsters

2. Onderzoek

3. Conclusie

I. Onderhandelen

1. Ondernemer versus ondernemer

2. Of oog in oog met de aankoper

J. Klachten

1. Pas op met élke klacht!

2. Reageer correct!

3. Schriftelijk reageren

K. Folders

1. Doel van een folder

2. Types folders

L. Mailings

1. Uw doelgroep

2. U heeft slechts twee seconden!

3. Verduidelijk met afbeeldingen

4. Vergeet de antwoordkaart niet!

5. Een factuur is ook een mailing!

M. Sponsoring

1. Maak de juiste keuze

2. En zorg voor verkoop!

3. Conclusie

N. Nieuwe klanten maken

1. Niet via verkoper

2. Via mond-tot-mondreclame

3. Uw ex-klanten

Hoofdstuk XIV - Internet voor ondernemers

A. Een domeinnaam voor uw onderneming

1. Waar moet u op letten?

2. Registratie

3. Bescherming domeinnaam

B. Een website voor uw onderneming

1. Functies

2. Voorbeelden

3. Ontwerp

4. Structuur

5. Uitzicht

6. Wettelijke regels

7. Promotie

8. Analyse

9. Totale kosten

C. Sociale netwerken voor uw onderneming

1. Facebook

2. LinkedIn

3. YouTube

4. Alle sociale media op één plaats

Hoofdstuk XV - Overdracht of einde van de onderneming

A. Stopzetting

1. Definitie

2. Wat moet men doen?

B. Overdracht met behoud van controle

1. Aandelen zonder stemrecht

2. Winstaandelen

3. Certificatie

4. Burgerlijke vennootschap

5. Commanditaire vennootschap op ­aandelen

C. Wat bij overlijden?

1. Principe

2. Wie erft?

D. Overname onderneming

1. Principe

2. Fiscaal

3. Personeel

4. Juridisch

E. Vereffening vennootschap

1. Ontbinding

2. Gevolgen van ontbinding

3. Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de vereffenaars

Hoofdstuk XVI - Modellen

Hoofdstuk XVII - Cijfers & tabellen

Hoofdstuk XVIII - Websites

Trefwoordenregister