Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

De nieuwe fiscale steunmaatregelen voor elke kmo en zelfstandige

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Heel wat kmo’s en zelfstandigen kregen – en krijgen – het in deze bijzondere omstandigheden zwaar te verduren. De wetgever heeft hiervoor verschillende nieuwe fiscale maatregelen uitgewerkt, die alle de ondersteuning van de economie beogen. Dit dossier biedt u alle informatie die u nodig heeft om maximaal gebruik te maken van deze uitzonderlijke fiscale maatregelen, zowel voor grote als kleine kmo’s en zelfstandigen.

in detail

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te temperen komt de Belgische wetgever met een reeks nieuwe fiscale steunmaatregelen, belangrijk voor elke kmo en zelfstandige. Wij analyseren voor u het kader van de genomen maatregelen, het toepassingsgebied en de begeleidende spelregels die de toepassing moeten vrijwaren van misbruik. Onder andere de volgende maatregelen bespreken we in detail:

  • De achterwaartse verliesrekening ter bevordering van liquiditeit en solvabiliteit
  • De belastingvrije reserve in het kader van de wederopbouw van het eigen vermogen
  • De taxshelterregeling voor investeringen in door corona getroffen bedrijven
  • De uitbreiding van het toepassingsgebied van de Winwinlening

Ondernemingen die daadwerkelijk hinder ondervinden als gevolg van de coronacrisis hebben recht op deze en tal van andere steunmaatregelen. Met dit dossier bent u zeker dat u geen enkele fiscale opportuniteit mist en profiteert u van elk mogelijk duwtje in de rug.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere grote of kleine kmo en zelfstandige

  • die maximaal gebruik wil maken van de uitzonderlijke fiscale opportuniteiten ter ondersteuning van de economie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Mieke Vandekerkhove

  • vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

1.1. Fiscale strijd tegen de coronacrisis

1.2. Toepasselijke tarieven in de vennootschapsbelasting

1.2.1. Tarieven in de vennootschapsbelasting

1.2.2. Impact (wijzigingen) boekjaar

1.2.3. Evolutie tarief vennootschapsbelasting en de coronamaatregelen

1.3. Kwalificatie ‘kleine vennootschap’

1.3.1. 3 criteria: balans, omzet en personeelsbestand

1.3.2. Analyse op geconsolideerde basis

1.3.3. Analyse criteria op geconsolideerd niveau

1.3.4. Microvennootschap

1.4. Belastingparadijzen

1.5. Onderneming in moeilijkheden

2. Bespreking van de individuele maatregelen

2.1. Achterwaartse verliesverrekening voor coronaverliezen

2.1.1. Kadering verliesverrekening

2.1.2. ‘Carry back’ voor coronaverliezen

2.1.3. ‘Carry back’ voor eenmanszaken en zelfstandigen

2.2. Belastingvrije reserve in het kader van de wederopbouw van het eigen vermogen

2.2.1. Aanleggen belastingvrije reserves

2.2.2. Coronareserves

2.2.3. Toepassingsgebied

2.2.4. Vrijvallen van de belastingvrije reserves

2.2.5. Formaliteiten

2.3. Taxshelterregeling voor investeringen in door corona getroffen bedrijven

2.3.1. Kadering fiscale gunstmaatregel

2.3.2. Voorwaarden in hoofde van de investering

2.3.3. Voorwaarden in hoofde van de investeerder

2.3.4. Voorwaarden in hoofde van de onderneming

2.3.5. Procedure

2.4. Varia

2.4.1. Investeringsaftrek

2.4.2. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

2.4.3. Receptiekosten

2.4.4. Vlaamse win-winlening

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067