Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

De nieuwe Appartementswet

Wat moet u als eigenaar of huurder van een appartement hierover zeker weten?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw praktische leidraad om de nieuwe regels en wetten van kracht sinds 01.01.2019 m.b.t. mede-eigendom te kennen en toe te passen. We geven in detail aan wat er juist verandert en wat de gevolgen hiervan zijn in de dagelijkse praktijk. Het dossier geeft u duidelijke antwoorden op alle mogelijke vragen bij de verkoop en verhuur van appartementen.

Daarnaast is het ook een praktisch hulpmiddel om als syndicus, voorzitter, secretaris, rekeningcommissaris of mede-eigenaar volledig op de hoogte te zijn over de wijzigingen. Zo bent u er zeker van dat de algemene vergadering efficiënt, vlot en correct zal verlopen. Een must have voor iedereen actief in de vastgoedsector, mede-eigenaars en huurders.

in detail

Vanuit een praktische invalshoek behandelen we de volgende thema's zodat u een duidelijk overzicht krijgt van deze nieuwe wet en de gevolgen ervan:

 • Welke gebouwen vallen wel of niet onder de Appartementswet?
 • Verplicht reglement van inwendige orde en afgeslankte statuten
 • Verplichte oprichting reservefonds
 • De nieuwe spelregels voor de algemene vergadering
 • Welke meerderheid is voortaan nodig om een beslissing te nemen?
 • Nieuwe regeling elektrische laadpalen en andere nutsvoorzieningen
 • Nieuwigheden over de raad van mede-eigendom
 • Wijzigingen in verband met de syndicus
 • Het uitvoeren van beslissingen door de syndicus
 • Extra bescherming van de vereniging van mede-eigenaars tegen wanbetalers
 • Een nieuwe functie: de voorlopige bewindvoerder
 • U bent het niet eens met een beslissing van de algemene vergadering
 • Verkoop van een appartement
 • Verhuur van een appartement
 • De oprichting van deelverenigingen
 • Nieuwe regeling rond privatieve gebruiksrechten
 • Eenzijdig wijzigingsrecht van de promotor

Flexibilisering van de werking van de vereniging van mede-eigenaars en optimalisering van de efficiëntie ervan zijn de belangrijkste doelstellingen van deze nieuwe Appartementswet. Dit complete dossier is dan ook een must have voor de syndicus, alle mede-eigenaars en huurders om goed geïnformeerd voor de dag te komen!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

alle mede-eigenaars

 • die erop willen toezien dat de algemene vergadering vlot en correct verloopt
 • die een antwoord zoeken op alle mogelijke vragen bij de (ver)koop en (ver)huur van een appartement

de voorzitter, de secretaris, de rekeningcommissaris

 • die alle praktische gevolgen wil kennen van de nieuwe regels en wetten voor de uitvoering van zijn taken

de syndicus, de vastgoedmakelaar, de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema
 • die zijn taken als syndicus optimaal wil uitvoeren

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Stephanie Wernaers

 • GSJ Advocaten - Antwerpen

Griet Pals

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Welke gebouwen vallen wel of juist niet onder de Appartementswet?

1.1. Toepassingsgebied van de Appartementswet

1.2. Wanneer geldt de Appartementswet niet?

2. Verplicht reglement van inwendige orde en afgeslankte statuten

2.1. Naast de statuten ook een reglement van inwendige orde

2.2. De ‘afgeslankte’ statuten

2.3. De verplichte opmaak van een reglement van interne orde

2.4. Wat moet er concreet gebeuren?

2.5. Nieuwe vermelding in het reglement van mede-eigendom: schadebedingen in geval van niet-betaling van de lasten

3. Verplichte oprichting reservefonds

3.1. Werkkapitaal – reservekapitaal

3.2. Reservekapitaal vanaf 01.01.2019 verplicht

3.3. Wat gebeurt er met het reservekapitaal bij de verkoop van een appartement?

3.4. Wat doet u als syndicus met het reservekapitaal?

4. De nieuwe spelregels voor de algemene vergadering

4.1. Het versturen van de uitnodiging: altijd ten minste 15 dagen op voorhand

4.2. Wie mag er aanwezig zijn op de vergadering: bijstand door advocaten, architecten, ... wettelijk geregeld

4.3. Bijeenroeping van de algemene vergadering

4.4. De stemprocedure en de volmachten: wat wijzigt er?

4.5. Niet iedereen mag over alles meestemmen: het ‘de betaler beslist’-principe

5. Welke meerderheid is voortaan nodig om een beslissing te nemen?

5.1. De meerderheden liggen sinds 2010 vast in de wet

5.2. Wat wijzigt er in de nieuwe wet?

5.3. Overzicht van welke meerderheid vanaf 2019 nodig is om welke beslissing te nemen

6. Nieuwe regeling voor de plaatsing van elektrische laadpalen en andere nutsvoorzieningen

6.1. Principe

6.2. Voor welke werken precies?

6.3. Voorwaarden

6.4. Procedure

6.5. Ruimer toepassingsgebied: voor alle gebouwen in mede-eigendom

7. Nieuwigheden over de raad van mede-eigendom

7.1. Wat is de raad van mede-eigendom?

7.2. Wanneer is de vereniging van mede-eigenaars verplicht om een raad van mede-eigendom op te richten?

7.3. Wat wijzigt er in de nieuwe wet over de raad van mede-eigendom?

8. Wijzigingen in verband met de syndicus

8.1. Nieuw: statuut wordt voortaan vastgelegd in reglement van interne orde

8.2. Nieuw: syndicuscontract moet ook afspraken bevatten over de vergoedingen voor te leveren prestaties

9. Het uitvoeren van beslissingen door de syndicus

9.1. Bestaande regeling

9.2. Wat wijzigt er?

10. Extra bescherming van de vereniging van mede-eigenaars tegen wanbetalers

10.1. Schadebedingen in geval van wanbetaling worden opgenomen in het reglement van mede-eigendom

10.2. Wettelijke bevoegdheid van de syndicus om in rechte op te treden om de achterstallige bijdragen in te vorderen

10.3. Nieuwe regeling bij opsplitsing tussen vruchtgebruik en naakte eigendom

10.4. De inhoudingsplicht van de notaris

10.5. Het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars

11. Een nieuwe functie: de voorlopig bewindvoerder

11.1. Wanneer kan een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld?

11.2. Wie kan een voorlopig bewindvoerder aanstellen?

11.3. Bevoegdheden van de voorlopig bewindvoerder

12. U bent het niet eens met een beslissing van de algemene vergadering

12.1. Bestaande regeling

12.2. Wat wijzigt er in de nieuwe wet: meer rechten voor de huurder van het gebouw

13. Verkoop van een appartement: waarmee moet u als verkoper/vastgoedmakelaar rekening houden?

13.1. Voor de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst

13.2. Voor het verlijden van de authentieke akte door de notaris aan de mede-eigenaar

13.3. Door de notaris aan de syndicus

13.4. Inhouding door de notaris op de verkoopprijs

14. Hoe zit het als uw appartement verhuurd wordt?

14.1. Wie betaalt welke kosten?

14.2. Gelden de statuten ook voor de huurder?

14.3. De rechten van de huurder in een appartementsgebouw

15. De oprichting van deelverenigingen

15.1. Bestaande regeling: deelverenigingen waren mogelijk sinds 2010

15.2. Wat wijzigt er?

16. Nieuwe regeling rond privatieve gebruiksrechten

16.1. Waar zijn precies privatieve gebruiksrechten?

16.2. Kan de VME die gebruiksrechten nog terugschroeven?

16.3. Wat wijzigt er in de nieuwe wet?

17. Eenzijdig wijzigingsrecht van de promotor

17.1. Bestaande regeling

17.2. Wat wijzigt er in de nieuwe wet?

18. Bijlagen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

84
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

84
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067