Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

De fiscale aftrek van uw cliënten ook in 2016 maximaliseren: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico

Pakketaanbod - Praktische Gidsen 2016


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit Tips en Advies-boek helpt u om geen fiscale zonde te begaan door fiscale aftrekposten te laten liggen. Kosten inbrengen is immers geld besparen. In deze nieuwe editie 2021 met maar liefst 104 aftrekbare kosten houden we rekening met de relevante wetswijzigingen, de nieuwe mogelijkheden of de nieuwe cijfers voor aanslagjaar 2022. Zo bent u er zeker van dat u als bedrijfsleider ook in 2021 geen enkele aftrekbare kost laat liggen.

in detail

We geven u een alfabetisch overzicht van 104 aftrekbare kosten en bespreken elke kost volgens een vaste structuur:

 • Volledig aftrekbaar?
 • Kosten of afschrijving?
 • Wat met de btw?
 • Waarop moet u zeker letten?
 • Wat moet u bijhouden voor uw boekhouder?

Wie hard werkt voor zijn vennootschap, ziet zijn winsten niet graag terugvloeien naar ‘Vadertje Staat’. Deze volledig geactualiseerde uitgave helpt u om ook in 2021 uw winsten maximaal te behouden en zo weinig mogelijk belastingen te betalen: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico.

Bestel nu! Dit boek is een must-have voor elke bedrijfsleider.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

bedrijfsleiders van vennootschappen

 • die maximaal voordeel willen halen uit alle mogelijke aftrekbare kosten

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE/Het BTW Huis

Jamie Wilms

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Vennootschapsbelasting: voor wie?

2. Tarieven vennootschapsbelasting

3. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?

4. De beroepskosten afschrijven of onmiddellijk in kosten nemen?

5. Lineair of degressief afschrijven?

6. Wat is aftrekbaar voor de Btw?

7. Wat is fiscaal gezien een correcte factuur?

8. Wanneer kan uw vennootschap de btw recupereren?

9. Verwerping van de aftrek of btw op het voordeel van alle aard?

10. Gemengde btw-plicht

Deel II - Wat zijn aftrekbare kosten?

1. Aandelenoptieplan

2. Aankoop onroerend goed

3. Aanvullende collectieve verzekering gezondheidszorg

4. Advocaat (ereloon)

5. Anciënniteitspremie

6. Antiek

7. Autokosten

8. Bankkosten

9. Belastingen

10. Beveiliging

11. Bijscholing

12. Boetes

13. Brandstof

14. Buitenlandse zakenreizen

15. Bureau

16. Bureaubenodigdheden

17. Businessseats

18. Commissielonen

19. Consumptiecheques

20. Cultuurcheques

21. Daguitstappen voor het personeel

22. Dagvergoedingen binnenland (forfaitair)

23. Dagvergoedingen buitenland (forfaitair)

24. Demonstratiemateriaal

25. Dividenden (het DBI-stelsel)

26. Drank (klanten en personeel)

27. Ecocheques

28. Elektriciteit

29. Elektrisch voertuig

30. Ereloon van de accountant, de boekhouder of de fiscalist

31. Failliete klant

32. Fiets

33. Firmawagen

34. Forfaitaire onkostenvergoedingen

35. Gas

36. Geheime commissielonen

37. Geschenken en geschenkcheques

38. Giften

39. Goodwill en cliënteel

40. Herstellingen (algemeen)

41. Huur (algemeen)

42. Huur (bedrijfsmateriaal)

43. Huur van onroerend goed (betaald aan de bedrijfsleider)

44. Huwelijkspremie

45. Huwelijks- en communiefeesten

46. Interesten rekening-courant (rc)

47. Interesten van leningen

48. Investeringsaftrek

49. Jobstudent

50. Kledij

51. Kranten en andere abonnementen

52. Laattijdige neerlegging van de jaarrekening

53. Leasingkosten

54. Lijfrente

55. Loon (bedrijfsleider)

56. Loon (personeel)

57. Loonbonus (personeel)

58. Luxewagen

59. Maaltijdcheques

60. Maaltijden (bedrijfsrestaurant)

61. Managementfee

62. Meubilair

63. Minderwaarde op aandelen

64. Monsters of staaltjes

65. Motorfiets

66. Notionele-interestaftrek

67. Opendeurdagen

68. Opvangkosten voor kinderen

69. Outplacement

70. Parkeerboetes

71. Parkeerkosten

72. Pc

73. Pensioenopbouw (groepsverzekering)

74. Personeelsfeest

75. Poetshulp

76. Publiciteit (algemeen)

77. Publiciteit (op een wagen)

78. Receptiekosten

79. Recht van opstal en erfpacht

80. Reclame

81. Relatiegeschenken

82. Restaurantkosten (binnenland)

83. Restaurantkosten (buitenland)

84. Seminaries

85. Serviceclub

86. Sociale bijdragen (bedrijfsleider)

87. Sociale bijdragen (vennootschap)

88. Software

89. Sponsoring

90. Sportcheques

91. Studiereizen

92. Tantième

93. Taxshelter

94. Telefoon, gsm, smartphone en fax

95. Verzekeringen (zaak)

96. Voorafbetaling belastingen

97. Voorheffingen

98. Voorziening voor risico’s en kosten

99. Voorziening voor vakantiegeld

100. Vruchtgebruik

101. Water (via distributie)

102. Website

103. Werknemersparticipatie

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Kosten inbrengen is geld besparen. En u kunt veel meer kosten inbrengen dan u denkt! In deze geactualiseerde editie analyseren we maar liefst 110 aftrekbare kosten. We houden uiteraard rekening met de laatste wetswijzigingen, zoals die met betrekking tot de aftrekbare brandstofkosten, de impact van de coronacrisis op de aftrekbaarheid en de nieuwe cijfers sinds 2021. ‘Bonnetjes bijhouden is kosten aftrekken...’ daar hamert uw boekhouder steeds op! Dit boek is uw leidraad. Bestel nu deze nieuwe, geactualiseerde editie!

in detail

Vertrekkende vanuit het alfabetische overzicht vindt u snel welke aftrekkosten voor u in aanmerking komen. Elke aftrekbare kost bespreken we volgens een vaste structuur zodat u perfect weet wat u kunt aftrekken en hoe:

 • Volledig aftrekbaar?
 • Kosten of afschrijving?
 • Wat met de btw?
 • Waarop moet u zeker letten?
 • Wat moet u bijhouden voor uw boekhouder?

Wie hard werkt, ziet zijn winsten niet graag terugvloeien naar ‘Vadertje Staat’. Deze volledig geactualiseerde editie helpt u om nog meer uw winsten maximaal te behouden: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico. Zo bent u er zeker van dat u, in samenspraak met uw boekhouder, geen enkele aftrekbare kost laat liggen en zo weinig mogelijk belastingen betaalt.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

zelfstandige ondernemers en vrije beroepers

 • die maximaal voordeel willen halen uit alle mogelijke aftrekbare kosten

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE/Het BW-Huis

Jamie Wilms

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?

2. Is het aangewezen om de beroepskosten te bewijzen?

3. Afschrijven of onmiddellijk in de kosten steken?

4. Wanneer degressief afschrijven?

5. Wat is aftrekbaar voor de Btw?

6. Wat is fiscaal gezien een correcte factuur?

7. Wanneer kunt u de btw recupereren?

8. Gemengde en gedeeltelijke btw-plicht

Deel II - Welke kosten zijn aftrekbaar?

1. Aankoop handelspand of kantoor

2. Advocaat (ereloon)

3. Airco (wagen)

4. Anciënniteitspremie

5. Antiek

6. Autokosten (algemeen)

7. Bankkosten

8. Belastingen

9. Belasting op de inverkeerstelling (BIV)

10. Beroepslokalen

11. Beveiliging

12. Bijscholing (algemeen)

13. Bijscholing (personeel)

14. Boetes

15. Brandstof

16. Buitenlandse zakenreizen

17. Bureau

18. Bureaubenodigdheden

19. Businessseats

20. Carwash

21. Commissielonen

22. Consumptiecheques

23. Cultuur- en sportcheques

24. Daguitstappen voor het personeel

25. Dagvergoedingen buitenland (forfaitair)

26. Demonstratiemateriaal

27. Dienstencheques/PWA-cheques/Wijk-werkcheques

28. Drank (cliënten en personeel)

29. Ecocheques

30. Elektriciteit

31. Elektrisch voertuig

32. Energiebesparende investeringen

33. Ereloon van uw boekhouder of uw fiscalist

34. Failliete klant

35. Fiets

36. Fietsvergoeding

37. Financieringskosten (wagen)

38. Fiscaal advies

39. Forfaitaire onkostenvergoedingen

40. Gas

41. Geschenken en geschenkcheques (personeel)

42. Gewaarborgd inkomen

43. Giften

44. Goodwill en cliënteel

45. Gps

46. Gsm

47. Handsfreekit (gsm)

48. Herfinanciering

49. Herstellingen (algemeen)

50. Herstellingen (auto)

51. Herstellingen (onroerend goed)

52. Huur (bedrijfsmateriaal)

53. Huur (beroepsruimte)

54. Huur (wagen)

55. Huur betaald aan de echtgeno(o)t(e)

56. Huwelijks- en communiefeest

57. Huwelijkspremie

58. Investeringsaftrek

59. Kledij

60. Kranten en andere abonnementen

61. Kunst

62. Leasingkosten

63. Levensverzekering/schuldsaldoverzekering

64. Loon (personeel)

65. Loonbonus (niet-recurrent, resultaatsgebonden voordeel)

66. Luxewagen

67. Maaltijdcheques

68. Maaltijden (bedrijfsrestaurant)

69. Meehelpende echtgeno(o)t(e) of partner

70. Meubilair

71. Monsters of staaltjes

72. Motorfiets

73. Onderhoud (algemeen)

74. Onderhoud (auto)

75. Opendeurdagen

76. Opvangkosten voor kinderen

77. Outplacement

78. Parkeerboetes

79. Parkeerkosten

80. Pc

81. Pc-bonus

82. Pechverhelping

83. Pensioen

84. Personeel (algemeen)

85. Poetshulp

86. Portkosten

87. Publiciteit (algemeen)

88. Publiciteit (op een wagen)

89. Receptiekosten

90. Reclame

91. Relatiegeschenken

92. Restaurantkosten (binnenland)

93. Restaurantkosten (buitenland)

94. Seminaries

95. Serviceclub

96. Sociale bijdragen

97. Software

98. Sollicitatiekosten

99. Sponsoring

100. Studiereizen

101. Telefoon en fax

102. Tuinaanleg en -onderhoud

103. Verbouwing van een handelspand of een kantoor

104. Verzekeringen (auto)

105. Verzekeringen (zaak)

106. Voorafbetaling belastingen

107. Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ)

108. Water (via waterdistributie)

109. Website

110. Woninglening

111. Zelfstandige helper