Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

De Europese klokkenluidersregeling: hoe te voldoen aan de richtlijn?

Gratis witboek

Een gratis witboek over... 

Bereidt u vandaag al voor op de nieuwe regels omtrent Whistleblowing en download deze gratis white paper.

Een Belgische wet over een nieuwe regeling voor klokkenluiders is op komst. Het voorontwerp werd op 25 februari 2022 door de ministerraad goedgekeurd. Hoog tijd dus om vandaag nog te starten met de implementatie ervan in uw organisatie! In deze white paper bespreekt mr. Peter Craddock (Partner, Data/Cyber/Tech law, Keller and Heckman LLP) de belangrijkste vragen betreffende deze nieuwe regels:

  • Welke bescherming moet uw organisatie bieden aan melders? Binnen welke termijn moet een interne melding behandeld worden?
  • Wie mag als beheerder aangesteld worden?
  • Moet uw organisatie een procedure voorzien voor de interne melding van dergelijke inbreuken, en welke kanalen kunnen gebruikt worden?
  • Welke maatregelen bestaan er om zich tegen kwaadwillige of oneerlijke meldingen te beschermen?

DOWNLOADEN

Dit gratis witboek is samengesteld door.. 

mr. Peter Craddock - Partner, Data/Cyber/Tech law, Keller and Heckman LLP

DOWNLOADEN

In dit gratis witboek leest u...

Inhoudstafel

1. Wat houden de begrippen “klokkenluider” en “meldingen van inbreuken” in?

2. Melden zonder vrees: welke bescherming moet uw organisatie bieden aan melders?

3. Moet uw organisatie in een procedure voorzien voor de interne melding van dergelijke inbreuken, en welke kanalen kunnen gebruikt worden?

4. Binnen welke termijn moet een interne melding behandeld worden?

5. Wie mag aangesteld worden als beheerder van een intern meldingskanaal?

6. Hoe moet uw organisatie omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een melding?

7. Moet de identiteit van de melder en van de betrokkenen vertrouwelijk blijven, en zijn hier grenzen aan?

8. Hoe worden de rechten van verdediging gewaarborgd en welke maatregelen bestaan er als bescherming tegen kwaadwillige of oneerlijke meldingen?

9. Tegen wanneer moet uw organisatie dit implementeren?

10. Checklist voor de implementatie van regelgeving inzake meldingen/klokkenluiders

DOWNLOADEN