Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het nieuwe vennootschapsrecht en alle zgn. dwingende wetsbepalingen die vanaf 01.01.2020 automatisch gelden: bent u er klaar voor?

Dinsdag 18 februari 2020 | 13.30 u. - 17.00 u.

Een Tips & Advies-Seminarie over... 

samengevat

Dit seminarie analyseert het zeer grondig gewijzigd wettelijk kader van het vennootschapsrecht. We focussen ons hier in het bijzonder op de zgn. dwingende wetsbepalingen die sinds 01.01.2020 voor elke vennootschap automatisch van toepassing zijn.

We geven daarbij een antwoord op de volgende vragen: Welke dwingende wijzigingen gelden sowieso sinds 01.01.2020?, Moet u als ondernemer iets specifieks doen of niet?, Zo ja, wat en wanneer moet u dit doen?

Tijdens het seminarie geven wij u een overzichtelijke voorstelling van alle wijzigingen. We bekijken de impact ervan voor u en uw vennootschap, alsook de opportuniteiten die hieruit voor u kunnen voortvloeien. We analyseren dit alles vanuit twee invalshoeken: de fiscaliteit en de boekhouding.

in detail

Een greep uit de vele topics die we tijdens dit seminarie uitdiepen:

 • Overzicht van de wijzigingen
 • Argumenten om te kiezen voor het nieuwe WVV vóór inwerkingtreding (‘opt-in’)
 • Nieuwe rechtsvormen en schrapping van bestaande
 • Het bijzonder fiscaal regime voor:
  • het economisch samenwerkingsverband
  • de vennootschap met sociaal oogmerk
  • de erkende CV
  • de landbouwvennootschap
 • De ‘nationaliteit’ van uw onderneming en haar impact op de fiscale spelregels
 • Boekhoudkundige verplichtingen voor vennootschappen opgericht naar buitenlands recht
 • De inkoop eigen aandelen als financieringstechniek: nu ook voor de BV en de NV
 • De afschaffing van het kapitaalbegrip voor de BV en de CV en haar impact (kapitaalvermindering, dividenduitkering, DBI)
 • Een nieuwe notie ‘kapitaal’ in het fiscaal wetboek en haar impact op interestherkwalificatie van dividenden, niet-aftrekbaarheid van interesten, enz.
 • Het financieel plan en de dubbele test bij uitkering van vermogen bij de BV en de CV
 • De impact op voordelen in natura, vertegenwoordiging, enz.

Na dit seminarie heeft u een klaar en duidelijk beeld van de wijzigingen en de impact ervan op uw onderneming. Zo weet u wat u wanneer moet doen en kunt u met een gerust gemoed het nieuwe WVV verder uitwerken in uw fiscaal en boekhoudkundig beleid.

Dit Tips & Advies-Seminarie is er speciaal voor... 

de vooruitziende bedrijfsleider

 • die het nieuwe WVV zo efficiënt mogelijk wil integreren in zijn beleid om zo maximaal te profiteren van al de nieuwe opportuniteiten.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema.

Voor dit Tips & Advies-Seminarie is het programma... 

vanaf 13.00 u.

 • ontvangst met lichte broodjesmaaltijd

van 13.30 u. tot 17.00 u.

 • seminarie - inclusief korte pauze

vanaf 17.00 u.

 • napraten

Op dit Tips & Advies-Seminarie verwelkomen we als spreker... 

Frederik De Roo

 • Frederik De Roo, partner BDO, is vooral gekend bij het brede publiek als een spreker die complexiteit weet om te buigen tot eenvoud. Meer dan welkom gezien de omvang en de belangrijkheid van deze topic! Hij is gastdocent op tal van hogescholen en managementscholen en auteur van diverse boeken en artikels. Binnen BDO neemt hij de leiding op van de business line BDO Tax & Legal als managing partner en adviseert hij (kmo - internationaal) cliënteel als generalistisch (fiscaal) ondernemingsadviseur (rulingpraktijk, herstructurering, verloning, vastgoed, familieregelingen, enz.).

Dit Tips & Advies-Seminarie gaat door in... 

Antwerpen - Crowne Plaza op 18 februari 2020

 • Gerard le Grellelaan 10
  2020 Antwerpen

Voor dit Tips & Advies-Seminarie kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit Tips & Advies-Seminarie krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor IAB- en/of BIBF-leden en stagiairs
 • als bewijs van uw aanwezigheid

Uw attest krijgt u op de dag van het seminarie van de hostess ter plaatse.

Aanbod
Syllabus
Drank
Lichte broodjesmaaltijd
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Antwerpen
Crowne Plaza Antwerpen
13.30 u. tot 17.00 u

285,00 

235,00 

285,00 

185,00 
Prijzen zijn excl. btw