Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Cash in uw vennootschap laten en beleggen of eruit halen en privé beleggen?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Veel bedrijfsleiders bouwen cash op binnen hun vennootschap, bv. in afwachting van het verstrijken van de termijn van 5 jaar waarna zij liquidatiereserves tegen slechts 5% rv kunnen uitkeren. Dit geactualiseerde dossier analyseert voor u de mogelijkheden om uw opgebouwde liquiditeiten in uw vennootschap te beleggen.

Daarnaast bekijken we ook in detail wat voor u de beste keuze is. Enerzijds kunt u het geld in uw vennootschap behouden en daar beleggen. Anderzijds kunt u het geld uit uw vennootschap halen en privé beleggen. We bekijken de voor- en nadelen van beide opties in functie van het type belegging, de fiscale kost en belastingen op inkomsten en meerwaarde.

in detail

De complexe fiscale regels zorgen er voor dat de keuze tussen beleggen in uw vennootschap en het geld naar u privé halen om daar te beleggen geen evidente questie is. De fiscaliteit heeft een duidelijke impact op hoe u maximaal uw opgebouwde liquiditeiten kunt laten renderen. Dit dossier, up-to-date met de laatste wetgeving, helpt u om de juiste weg te volgen naar een optimaal rendement. Aangevuld met tips, adviezen en voorbeelden bespreken we:

  • 4 mogelijkheden om cash uit uw vennootschap te halen
  • Beleggen binnen de vennootschap
  • Beleggen binnen uw privévermogen
  • Voorbeelden
  • Conclusie

Bij de analyse houden we rekening met de fiscale kosten om het geld uit uw vennootschap te halen en de manier waarop de inkomsten en de meerwaarden belast worden bij het beleggen in de vennootschap of privé. Zo bent u zeker dat u kiest voor de optimale weg. Bestel nu dit dossier!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

  • die de verschillende mogelijkheden wil vergelijken om zijn opgebouwde liquiditeiten van zijn vennootschap fiscaal optimaal te beleggen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Mieke Vandekerkhove

  • vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

1.1. Kadering: beleggen binnen of buiten de vennootschap

1.2. Hervorming van het vennootschapsrecht en terminologie

1.3. Beleggingsalternatieven

1.4. Roerende inkomsten versus meerwaarden op roerende goederen

1.5. Roerende voorheffing

1.6. Beurstaks

1.7. Belastbare grondslag: wereldwijd inkomen

2. Cash uit uw vennootschap halen

2.1. Dividenduitkering

2.2. Inkoop eigen aandelen

2.3. Vereffening van de vennootschap

2.4. Vermindering van (fiscaal) kapitaal

2.5. Samenvatting

3. Beleggen binnen de vennootschap

3.1. Aandachtspunten

3.2. Beleggen in obligaties of andere interestgenererende producten

3.3. Beleggen in individuele aandelen

3.4. Beleggen in rechten van deelneming in een beleggingsvennootschap

3.5. Beleggen in een Tak 26

4. Beleggen binnen uw privévermogen

4.1. Achtergrondinformatie

4.2. Beleggen in obligaties of andere interestgenererende producten

4.3. Beleggen in individuele aandelen

4.4. Beleggen in rechten van deelneming in een beleggingsvennootschap

4.5. Beleggen in een Tak 21 of een Tak 23

5. Privé beleggen of toch beter binnen uw vennootschap?

5.1. Investeren in aandelen

5.2. Investeren in obligaties

6. Conclusie

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067