Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Btw: veilig en correct factureren in 2022

Wat is er gewijzigd inzake uw uitgaande en inkomende facturen?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om ook in 2022 veilig en correct te factureren. We bekijken hoe de Europese factuurrichtlijn, die als doel had om de facturatieregels te harmoniseren en te vereenvoudigen, in onze nationale wetgeving finaal omgezet is. Aan de hand van 10 thema’s – die alle fases van het facturatieproces behandelen – kneden we de regels tot praktische en haalbare adviezen. Zo bent u er zeker van dat u uitgaande facturen correct opstelt en inkomende facturen snel en efficiënt controleert om problemen achteraf te vermijden.

in detail

Elke uitgaande factuur van iemand is een inkomende factuur voor iemand anders, en omgekeerd. Daarom duiden we na elk hoofdstuk (indien relevant) de aandachtspunten aan ingeval het om een inkomende dan wel een uitgaande factuur gaat. De volgende thema’s komen aan bod:

 1. De verplichting om te factureren
 2. (Voorschotfacturen) en opeisbaarheid van btw
 3. De verschillende mogelijkheden om te factureren
 4. De factuurvermeldingen
 5. Uw recht op aftrek veiligstellen
 6. Creditnota's
 7. Buitenlandse klanten = buitenlandse facturatieregels?
 8. Zakendoen met het buitenland
 9. Zelf een stuk opstellen
 10. De bewaring van facturen en stukken

Correct en veilig factureren en inkomende facturen controleren is en blijft een taak die veel aandacht opeist om problemen te vermijden. Dit dossier en de verschillende samenvattende tabellen met aandachtspunten zijn hierbij uw leidraad om u optimaal van deze taak te kwijten.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige, bedrijfsleider, financieel verantwoordelijke

 • die veilig en correct uitgaande facturen wil opstellen en inkomende facturen snel en efficiënt wil controleren

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE bv cvba, HET BTW HUIS

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. De verplichting om te factureren

1.1. Voor welke handelingen bent u verplicht om te factureren?

1.2. Wat moet u altijd factureren, ook aan klanten-particulieren?

1.3. Ook voor kleinere bedragen?

1.4. Ook voor voorschotten verplicht om een factuur uit te reiken?

1.5. Privézaken blijven privé en moeten dus niet gefactureerd worden

1.6. Wat als u uw activiteit of een deel ervan overdraagt?

1.7. Wat als u een btw-eenheid heeft?

1.8. Tegen wanneer moet u ten laatste gefactureerd hebben voor de Btw?

1.9. Samenvattende tabel met aandachtspunten

2. (Voorschot)facturen en opeisbaarheid van btw

2.1. Wat moet er verstaan worden onder ‘belastbaar feit’ en ‘opeisbaarheid’?

2.2. Het einde van een wirwar van regelingen!

2.3. De nieuwe opeisbaarheidsregels sinds 2016

2.4. De vroegere tips om als kwartaalaangever uw btw te optimaliseren, blijven gelden!

2.5. Samenvattende tabel met aandachtspunten

3. De verschillende mogelijkheden van factureren

3.1. De materiële vorm van een factuur is niet van belang

3.2. Op papier factureren

3.3. Elektronisch factureren

3.4. Self-billing

3.5. Outsourcing

3.6. Factureren in de horeca en de geregistreerde kassa: hoe gaan die twee samen?

3.7. Samenvattende tabel met aandachtspunten

4. De factuurvermeldingen

4.1. De gewone factuur

4.2. De vereenvoudigde factuur

4.3. Samenvattende tabel met aandachtspunten

5. Recht op aftrek veiligstellen

5.1. Welke btw is aftrekbaar?

5.2. Opgelet met de datum op ontvangen facturen!

5.3. Blijf opletten met facturen van (onder)aannemers

5.4. Wat met de aftrekbare btw op autokosten?

5.5. Zijn er nog andere btw-aftrekbeperkingen?

5.6. Wat met de zgn. kleineondernemersregeling?

5.7. Een factuur op zich is niet meer voldoende

5.8. Niet tijdig een factuur of een juiste factuur gekregen voor een buitenlandse aankoop, wat nu?

5.9. Factuur verloren of vernietigd, wat nu?

5.10. Factuur van een buitenlander met aansprakelijke vertegenwoordiger en daar is een btw-nota bij, klopt dat? Moet ik dat allemaal bijhouden?

5.11. Niet verlegd. Is de btw-aftrek dan verloren?

5.12. Samenvattende tabel met aandachtspunten

6. Creditnota’s

6.1. Klant kan sinds 2013 ook zelf creditnota uitreiken

6.2. Specifieke vermeldingen voor creditnota’s?

7. Buitenlandse klanten = buitenlandse facturatieregels?

7.1. Duidelijke algemene regel en drie uitzonderingen

7.2. Wanneer zijn dus de Belgische facturatieregels van toepassing?

7.3. Waarom is dit eigenlijk van belang?

8. Zakendoen met het buitenland

8.1. Intracommunautaire levering: wanneer en wat op uw factuur zetten?

8.2. Intracommunautaire verwerving: wat met uw inkomende factuur?

8.3. Intracommunautaire diensten, de grote principes: wanneer en wat op uw factuur zetten?

8.4. Extracommunautaire diensten

8.5. Samenvattende tabel met aandachtspunten

9. Zelf een stuk opstellen

9.1. Overbrengingsstuk

9.2. Bijzonder stuk voor handelingen tussen leden van een btw-eenheid

9.3. Stuk voor aankopen bij niet-btw-plichtigen of bij btw-plichtigen zonder recht op aftrek

9.4. Openbare verkopen bij faillissement

10. Bewaring van facturen en stukken

10.1. Algemene bewaringsplicht

10.2. Plaats van bewaring moet niet noodzakelijk in België zijn

10.3. Bewaringstermijn?

10.4. Heeft de vereiste van het waarborgen van de authenticiteit, de integriteit en de leesbaarheid van een factuur invloed op de wijze waarop u uw facturen moet bewaren?

10.5. Specifieke controlemogelijkheden bij elektronische bewaring

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
69
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

69
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067