Indicator Online

0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Brieven & contracten voor zelfstandige ondernemers

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Met dit boek regelt u juridisch veilig en kostenbewust beroeps- en privézaken zelf. Dit handige naslagwerk bevat onmiddellijk toepasbare modellen van brieven en contracten. Bij elk model krijgt u ook altijd een korte omschrijving over wanneer u het moet gebruiken. In deze nieuwe editie is het thema 'Personeel' toegevoegd zodat u ook op dit vlak juridisch veilig kunt ondernemen.

in detail

Alle modellen zijn verdeeld over 12 overzichtelijke thema's:

 1. Factuur en algemene voorwaarden
 2. Aanmaning en inning van facturen
 3. Contracten
 4. Brieven in geval van betwisting en klachten
 5. Aanneming en (ver)bouwen
 6. (Ver)huur
 7. Belastingen
 8. Verzekeringen
 9. Markt- en handelspraktijken
 10. Vennootschap
 11. Mede-eigendom
 12. NIEUW: Personeel

Op de online service vindt u alle modelbrieven en -contracten, zodat u ze onbeperkt kunt aanpassen, kopiëren, printen en gebruiken in uw eigen situatie. Zo bespaart u zichzelf veel tijd, problemen en kosten.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

Iedere zelfstandige, bedrijfsleider, zaakvoerder, bestuurder en vrije beroeper

 • die juridisch veilig en kostenbewust wil handelen

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Michel Wijns in samenwerking met het volledige redactieteam van Indicator

 • hoofdredacteurs en redacteurs van de verschillende Tips & Advies adviesbrieven

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden

Checklist verplichte vermeldingen factuur

Factuurvoorwaarden (algemeen)

Factuurvoorwaarden (tussen handelaars)

Bevestiging toepassing algemene voorwaarden

Afwijzing factuurvoorwaarden

Protesteren van een factuur

Belangrijke algemene voorwaarden – aanneming

Deel 2 - Aanmaning en inning van facturen

Aanmaning tot betaling (niet aangetekend)

Aanmaning tot betaling (aangetekend)

Pitbullrappel – laatste aanmaning tot betaling

Tarief van de rechtsplegingsvergoeding

Uitstel van betaling – afbetalingsovereenkomst

Aangifte schuldvordering

Deel 3 - Contracten

Bestelbon

Clausule inzake de bedenktijd/het herroepingsrecht (voor consumenten)

Leveringsbon

Bestek/offerte

Prestatieblad

Verkoopovereenkomst tweedehandswagen

Koopovereenkomst woning

Aankoopoptie

Leningscontract

Sponsorovereenkomst

Consignatie

Verkoopovereenkomst aandelen

Bruiklening

Handelsagentuurovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst

Lastgeving/volmacht

Samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis

Managementovereenkomst (voor vennootschap)

Addendum contract websiteontwikkeling

Schuldbekentenis

Akte van borgstelling

Deel 4 - Brieven in geval van betwisting en klachten

Duidelijk maken dat er nog geen contract is

Annulering bestelling door klant

Ontbinding bestaand contract

Ontbindingsverklaring

Opschorten van prestaties (aankondiging)

Opschorten van prestaties (bevestiging)

Dading bij verkoop goederen

Niet-afgehaalde bestelling

Laattijdige levering

Deel 5 - (Ver)bouwen

Aannemingscontract

Attest 6% btw

Clausule meerwerken

Vertragingsbeding

Vertragingsboete – aanspraak

Clausule burenhinder

Plaatsbeschrijving bij aanvang werken

Werfverslag

Ingebrekestelling aannemer

Inschakeling andere aannemer

Pv van voorlopige oplevering

Inhoudingsplicht – schema

Inhoudingsplicht – brief

Protest eindafrekening aannemer (met inhouding ‘borg’)

Tienjarige aansprakelijkheid

Verborgen gebreken – aanspraak

Dading met stopzetting werken

Dading met nog uit te voeren werken

Deel 6 - (Ver)huur

Handelshuurovereenkomst

Opzeg handelshuur door de huurder

Clausule tussentijdse opzegbaarheid handelshuur door de verhuurder

Opzeg handelshuur door de verhuurder

Aanvraag handelshuurhernieuwing

Akkoord huurhernieuwing (of onder bepaalde voorwaarden)

Niet akkoord met huurhernieuwing

Kennisgeving van voorgenomen verbouwingswerken bij handelshuur

Melding onderverhuur woongedeelte aan verhuurder handelspand

Aanvraag onderverhuur aan verhuurder in geval van verbod

Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaats

Opzeg woning/appartement door de huurder

Opzeg woning/appartement door de verhuurder

Huurovereenkomst kantoor

Huurovereenkomst zaal

Huurovereenkomst werkplaats/atelier

Huurovereenkomst magazijn

Seizoenshuur/gelegenheidshuur (Brussel en Wallonië)

Verhuur van een handelspand voor korte duur (Vlaanderen)

Plaatsbeschrijving

Huurindexering: brief met melding

Overdracht handelsfonds

Clausule recht van voorkoop bij onderhandse verkoop

Clausule recht van voorkoop bij openbare verkoop

Bezetting ter bede

Deel 7 - Belastingen

Fiscale volmacht boekhouder/accountant

Gewone opzeg boekhouder/accountant

Beëindiging overeenkomst bij fouten of onkunde boekhouder account

Volmacht nieuwe boekhouder/accountant

Bezwaarschrift

Handgift – brief van schenker aan begiftigde

Handgift – brief van begiftigde aan schenker

Bankgift – brief van schenker aan begiftigde

Bankgift – brief van begiftigde aan schenker

Bewijsdocument handgift en bankgift – pacte adjoint

Deel 8 - Verzekeringen

Opzeg verzekeringscontract

Kwijting schadeloosstelling bij auto-ongeval

Deel 9 - Markt- en handelspraktijken

Redenen uitverkoop

Indiening klacht economische inspectie

Garantiekaart

Getrouwheidskaart

Commerciële toegeving

Checklist verplichte vermeldingen op een website

Cookie-clausule op een website

Deel 10 - Vennootschap

Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (bvba)

Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)

Volmacht algemene vergadering (bvba)

Volmacht algemene vergadering (nv)

Aanwezigheidslijst (bvba)

Aanwezigheidslijst (nv)

Notulen algemene vergadering (bvba)

Notulen algemene vergadering (e-bvba)

Notulen algemene vergadering (nv)

Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)

Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)

Bijzonder verslag bij tegenstrijdig belang (e-bvba)

Notulen tegenstrijdig belang (één zaakvoerder in bvba)

Notulen tegenstrijdig belang (meerdere zaakvoerders in bvba/ nv)

Benoeming/ontslag zaakvoerder/bestuurder (bvba/nv)

Benoeming afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder

Verslag doelwijziging (bvba/nv)

Verplaatsing maatschappelijke zetel
(bvba – één zaakvoerder)

Verplaatsing maatschappelijke zetel
(bvba – college van zaakvoerders)

Verplaatsing maatschappelijke zetel (nv)

Inkoop eigen aandelen (bvba)

Inkoop eigen aandelen (nv)

Aandelenregister

Deel 11 - Mede-eigendom

Volmacht mede-eigenaar

Volmacht tussen gehuwden

Deel 12 - Personeel

Arbeidsovereenkomst voor arbeiders – onbepaalde duur – voltijds

Arbeidsovereenkomst voor arbeiders – onbepaalde duur – deeltijds

Arbeidsovereenkomst voor arbeiders – vervangingsovereenkomst – voltijds

Arbeidsovereenkomst voor bedienden – bepaalde duur – voltijds

Arbeidsovereenkomst voor bedienden – onbepaalde duur – voltijds

Arbeidsovereenkomst voor bedienden – onbepaalde duur – deeltijds

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Aanmaning en ontslag wegens niet verklaren van een afwezigheid

Beëindiging arbeidsovereenkomst door werkgever

Beëindiging arbeidsovereenkomst met opzegvergoeding

Akkoord over beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming

Kennisgeving en motivering ontslag om dringende reden

Wederzijdse afstand van rechten

Volmacht om een ontslagbrief te ondertekenen

Vakantiefiche – wettelijk vakantiedagen

Vakantiefiche – compensatiedagen

Vakantiefiche – toegestane afwezigheid

Akkoord over onbetaald verlof

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Abonneeaanbod

118,00 

88,00 

Enkel met actief abonnement
504
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

118,00 

504
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067