Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Werken met studenten: ken de nieuwe spelregels vanaf 1 januari 2017

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Met dit dossier weet u perfect hoe u een student aan het werk zet tegen een zo voordelig mogelijk loon en met zo weinig mogelijk kosten. Het geeft u op een overzichtelijke manier de nieuwe regels in verband met RSZ inzake studentenarbeid sinds 1 januari 2017 en de gevolgen ervan. Daarnaast behandelt het uiteraard ook alle andere aspecten zoals het contract, het (minimum)loon, de arbeidsuren en overuren en het eventueel vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst. Zo bent u snel en volledig up-to-date om probleemloos een beroep te doen op jobstudenten.

in detail

Sinds 1 januari 2017 genieten studenten en werkgevers meer flexibiliteit en meer tijd voor studentenarbeid die vrijgesteld wordt van de normale RSZ-bijdragen. De vrijgestelde tijd wordt nu uitgedrukt in uren (475 uur) i.p.v. dagen (50 dagen). In dit dossier krijgt u antwoorden op al uw vragen over het inzetten van jobstudenten:

 • Is een student financieel gezien voordelig?
 • Wanneer kunt u de RSZ-vrijstelling genieten?
 • Welke formaliteiten moet u vervullen?
 • Wie komt (niet) in aanmerking als student?
 • Welk loon moet u de student betalen?
 • Welke taken of functies mogen studenten (niet) uitvoeren?
 • Hoeveel kan en mag een student werken?
 • Op welke tijdstippen mag een student (niet) werken?
 • Wat gebeurt er als de student ziek is?
 • Wat gebeurt er als het bedrijf gesloten is?
 • Hoe beëindigt u het studentencontract?
 • Hoeveel mag de student verdienen van zijn ouders?

Met dit dossier en de bijgevoegde modellen maakt u maximaal gebruik van de mogelijkheden die het inzetten van jobstudenten u biedt.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de werkgever, de zelfstandige

 • die optimaal met jobstudenten wil werken of overweegt dit te doen

 

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Michel Wijns

 • hoofdredacteur Tips & Advies Personeel, Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Is een student financieel gezien voordelig?

2. Wanneer kunt u de RSZ-vrijstelling genieten?

2.1. Het 475 urenquotum

2.2. Gebruik van het 475 urenquotum

2.3. Aangeven van studenten

2.4. Reserveren van studenten

2.5. Verifiëren van het nog openstaande quotum

3. Welke formaliteiten moet u vervullen?

3.1. Sluiten van een studentencontract

3.2. Overhandigen van een kopie van het arbeidsreglement

3.3. Aangifte doen van de tewerkstelling

3.4. Verzekeren voor arbeidsongevallen

3.5. Medisch (aanwervings)onderzoek laten plaatsvinden

3.6. Zorgen voor onthaal en informatie op de eerste werkdag

4. Wie komt (niet) in aanmerking als student?

5. Welk loon moet u de student betalen?

5.1. Wat is het minimumloon?

5.2. Moet u ook extralegale voordelen toekennen?

5.3. Welke inhoudingen moet u toepassen?

6. Welke taken of functies mogen studenten (niet) uitvoeren?

7. Hoeveel kan en mag een student werken?

7.1. Studenten van achttien jaar en ouder

7.2. Studenten jonger dan achttien jaar

7.3. Deeltijdse arbeid

8. Op welke tijdstippen mag een student (niet) werken?

8.1. Nachtarbeid

8.2. Zondagsarbeid

9. Wat gebeurt er als de student ziek is?

9.1. Ziekte of ongeval van gemeen recht

9.2. Arbeidsongeval

10. Wat gebeurt er met de student als het bedrijf gesloten is?

10.1. Feestdagen

10.2. Vervangingsdagen

10.3. Collectieve vakantie

11. Hoe beëindigt u het studentencontract?

11.1. Duur van de opzegtermijn

11.2. Ontslag tijdens de proefperiode

11.3. Ontslag buiten de proefperiode

11.4. Andere beëindigingswijzen

11.5. Een aantal speciale situaties i.v.m. ontslag

11.6. Documenten bij het einde van het contract

11.7. Feestdagen na het einde van het contract

12. Hoeveel mag een student verdienen van zijn ouders?

12.1. Fiscaal ten laste blijven van de ouders

12.2. Zelf als student geen belastingen betalen

12.3. Behoud van de kinderbijslag

13. Modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Abonneeaanbod

107,00 

87,00 

49
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

107,00 

49
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067